นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2974
ความเห็น: 0

ทำงานดี 3. หลักการพิจารณาความดี ความชอบ

การมีภาระงานมาก แต่มีภาระรายจ่ายมาก และไม่มีรายได้เพิ่มย่อมเป็นภาระมากกว่าความดี ความชอบ

การพิจารณความดี ความชอบ ต้องพิจารณาทั้ง input procress output outcome impact และ income โดยเฉพาะ input และ income ยิ่งมีการรายงานผลที่เป็นภาระงาน จึงต้องพิจารณาถึงผลด้านรายได้และผลกระทบเพื่อให้เกิดความสมดุล เป็นธรรม นำไปสู่การสร้างรายได้อันเป็นฐานของการเพิ่มค่าตอบแทน เพราะไม่มีรายได้เพิ่มไม่สามารถเพิ่มรายจ่ายได้อันเป็นสาระหลักของธรรมาภิบาล คือ สมเหตุ สมผล

ดังนั้นการมีภาระงานมาก แต่มีภาระรายจ่ายมาก และไม่มีรายได้เพิ่มย่อมเป็นภาระมากกว่าความดี ความชอบ เช่น การสอนรายวิชาละ 5 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน ย่อมมีภาระมากกว่าการสอน 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน ที่มีรายได้มากกว่า เพราะการสอน 5 กลุ่ม มีภาระการใช้ห้อง การทำความสะอาด ค่าไฟฟ้า ค่า ฯลฯ มากกว่า 2 กลุ่ม และรายได้จาก 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน คือ 50 คน ย่อมน้อยกว่า 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน เท่ากับ 100 คน

นอกจากนั้น ยังรวมถึงพฤติกรรมการทำงาน

  • การเล่นพรรค เล่นพวก ไปมีผลต่อการทำงานของผู้ไม่ใช่พวก
  • การทำให้ผู้ร่วมทำงานมีปัญหาในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และมาตรฐาน
  • แม้แต่การประชุมที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ที่มีปัญหาต่อการพัฒนางาน การทำงาน ทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการเพิ่มค่างาน
  • รวมทั้งการยิ้ม หรือ ไม่ยิ้มในการทำงานก็มีผลต่อลูกค้า ย่อมมีผลต่อรายได้ จึงย่อมมีผลต่อการพิจารณาด้วย
  • ในทางกลับกัน ผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูล ที่การทำงานขององค์กรดำเนินไปได้ด้วยดี การเพิ่มความเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ขององค์กร ตอบสนองความชอบของลูกค้า ผู้รับบริการ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ขององค์กร
  • รวมถึงพฤติกรรมการประหยัด ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ประวัสดุ ประหยัดเวลา ที่ต้องเป็นพฤติกรรมจริง ไม่ใช่แค่พูดแล้วไม่ทำเพราะไม่ประหยัดจริงมูลค่าย่อมไม่เกิด  

การประเมินความดี ความชอบ ต้องส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มรายได้ ให้กำลังใจคนทำงาน ต้องไม่นำสู่การส่งเสริมให้คนท้อถอยของการทำงาน

การเข้าใจในหลักการ หลักเกณฑ์ องค์ประกอบการพิจารณาความดี ความชอบในการทำงาน คือธรรมาภิบาลในการทำงานที่ต้องเพิ่มค่างาน เสริมการทำงาน แข่งขันทำงาน ไม่ใช่ชิงดี ชิงเด่น สร้างปัญหาการทำงานของคนในองค์กร 

created: 21 July 2012 16:13 Modified: 21 July 2012 16:14 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.172.52
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ