นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1624
ความเห็น: 0

ทำงานดี 2. ความชอบในการทำงาน

ความชอบที่ตอบสนองต่อหน้าที่ขององค์กร ตอบสนองต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และเพื่อนร่วมงาน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นค่าตอบแทน

นอกจากความดีในการทำงาน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24551 การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนยังต้องพิจารณาความชอบด้วย

การประเมินความชอบ ต้องพิจารณาจาก

  1. ความชอบขององค์กร คือการตอบสนองต่อภารกิจ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทิศทางของงองค์กร
  2. ความชอบของลูกค้า ผู้รับบริการ ซึ่งนั่นคือที่มาของกำไร เพราะหากไม่ถูกใจลูกค้า ผู้รับบริการ ไม่มีใครมาซื้อ มาใช้ ย่อมไม่มีรายได้มาเพิ่มค่าตอบแทน
  3. ความชอบของเพื่อนร่วมงาน การทำงานดีเฉพาะตัว แต่เพื่อนร่วมงานมีปัญหา ย่อมไปลดมูลค่าการทำงานในภาพรวมขององค์กร ต้องทำให้เป็นความชอบด้วยเติมค่าการทำงานซึ่งกันและกัน
  4. ความชอบต่อสังคมและประเทศชาติ คือการทำให้องค์กรเป็นที่ชื่นชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่เป็นที่รังเกียจ ย่อมมีผู้สนับสนุน เพิ่มมูลค่าอีกทางหนึ่ง

การทำความชอบไม่ใช่ตอบสนองต่อผู้บังคับบัญชา แต่ต้องตอบสนองต่อหน้าที่ขององค์กรซึ่งแน่นอนที่ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กร ที่ใครไม่ตอบสนองย่อมต้องมีผลตือการพิจารณาความดี ความชอบ มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำให้บุคลากรทำงานได้ ซึ่งต้องมีหลักมีเกณฑ์ทำความเข้าใจกันก่อนในการทำงาน

ดังนั้นคนทำงานต้องตระหนักถึงความชอบที่ตอบสนองต่อหน้าที่ขององค์กร ตอบสนองต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และเพื่อนร่วมงาน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นค่าตอบแทน ยิ่งคนทำงานในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานของรัฐ ต้องทำในฐานะผู้สนองงานของราชา คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จะเห็นว่า ความชอบนั้นไม่ใช่ความชอบส่วนตัว ชอบตามอารมณ์ แต่ต้องชอบเพื่อตอบสนององค์กร ประเทศชาติและประชาชน ให้มีมูลค่า รายได้เิ่พิ่ม และลดรายจ่าย

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 July 2012 15:53 Modified: 21 July 2012 15:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ