นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1948
ความเห็น: 2

บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 2

จงอย่าคาดหวังว่า บุคลากรสายวิชาการและผู้บริหารจะมีความรู้ ความชำนาญในงานด้านกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่ต้องหวังพึ่งบุคลากรสายสนันสนุนเป็นหลัก

ประสิทธิภาพของการทำงาน คือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา

จะเห็นว่า ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ของกระบวนการทำงานอยู่ที่บุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น ซึ่งนี่ความความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสันบสนุน ยังรวมถึงการดูแล ทำความสะอาด ความปลอดภัย ของสำนักงาน ห้องเรียน ความพร้อมของรถยนต์ ยานพานะ การจารจร เวรยามด้วย

เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีหน้าที่ที่สำคัญด้านการสนับสนุนสายวิชาการ และการบริหารจัดการ

จงอย่าคาดหวังว่า บุคลากรสายวิชาการและผู้บริหารจะมีความรู้ ความชำนาญในงานด้านกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่ต้องหวังพึ่งบุคลากรสายสนันสนุนเป็นหลัก เพราะถ้าบุคลากรสายวิชาการและสายบริหารมีความรู้ ชำนาญในงานด้านสายสนับสนุนก็ไม่จำเป็นต้องมีสายสนับสนุน ดังนั้น จึงต้องแยกบทบาทและหน้าที่กัน และต้องทำให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความสำคัญต่อการทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน

และสำคัญกว่านั้น บุคลากรสายสนันสนุน

  • ต้องพัฒนากระบวนการทำงานให้ทันเทคโนโลยี ทันสมัย 
  • ต้องพัฒนาการบริการเชิงรุก และ
  • ต้องรู้จักและเข้าใจลูกค้าของมหาวิทยาลัย คือการบริการนักศึกษา ร้านค้าภายนอก ชุมชนด้วย ไม่เพียงแต่บุคลากรภายในและการบริหารมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

ต้องทำหน้าที่ให้งานของบุคลากรสายสนับสนุน มี

  • ความถูกต้องของการทำงาน
  • ความรวดเร็วของการทำงาน
  • ความทันสมัยของการทำงานและการบริการแก่ลูกค้า
  • ความทันกาลทันเวลาของงาน
  • ความเรียบร้อย ปลอดภัย ความสะดวกสบายในองค์กร

ที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องรักษาไว้ ให้มีค่า มีคุณภาพ มิฉะนั้น ก็จะไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน หากละเลยหน้าที่และความสำคัญนี้ 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2555 19:09 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2555 19:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โดยส่วนตัว คิดว่า ทุกวันนี้ บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ตระหนัก และเห็นคุณค่าในตัวเอง ที่มีต่อองค์กร แน่นอน

แต่องค์กร ตระหนัก และเห็นคุณค่า ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มากน้อยแค่ไหนนั้น ไม่แน่ใจค่ะ อาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละองค์กร

เมื่อวานมีโอกาสได้ไปประเมิน SAR คณะแพทย์ มีหลายภาควิชา ที่เห็นความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน เริ่มตั้งแต่กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้สายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการทำวิจัย ร่วมกับ สายวิชาการ ตลอดจนมีงบประมาณสนับสนุนชัดเจน เห็นแบบนี้แล้ว ไม่แปลกเลยค่ะ ที่บุคลากรของคณะแพทย์ ถึงได้มีศักยภาพตรงตามที่องค์กรต้องการ

คุณรัตติยา เขียวแป้น

ความสำคัญไม่ต้องใครให้ ต้องสร้างให้เห็นว่าสำคัญจริง ตามบทบาทและหน้าที่

การรอใครให้ คือการลดค่า ความสำคัญของตน ของดีต้องดีจากเนื้อใน หาใช่ต้องรอใครยกขึ้นมา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ