นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 10517
ความเห็น: 3

บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1

การที่มีบุคลากรสายสนันสนุน เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มงานด้านธุรการ และสนับสนุนวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุนด้านธุรการ คือ ผู้อำนวยความสะดวกในด้าน กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงาน ที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 เป็นงานเฉพาะ คือ นักโน่น นักนี่ เช่น นักวิชาการการเงิน นักวิชาการศึกษา นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่บุคคล กลุ่มนี้ต้องแม่นและชำนาญกฎระเบียบ แนวปฏิบัติในด้านของตำแหน่งของตนเอง ทีต้องวิเคราะห์เสนองานใ้ห้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ

กลุ่มที่ 2 เป็นด้านบริหารงานทั่วไป ในการรับเรื่อง ส่งเรื่อง ประสานงาน กลุ่มนี้ต้องเน้นที่ความรวดเร็ว ถูกที่ ถูกทาง 

ส่วนกลุ่มด้านสนับสนุนวิชาการนั้น มีหน้าที่ผู้ช่วยดูแลงานวิชาการ เช่น เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงช่วยสอน ช่วยควบคุม ซึ่งเป็นงานด้านวิชาการที่ช่วยงาน รวมทั้งควบคุมการใช้เครืองมือที่มีลักษณะการใช้งานเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

การที่มีบุคลากรสายสนันสนุน เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อช่วยบุคลากรสายวิชาการทำงานด้านธุรการ ที่ถูกมอบหมายให้ทำงานเน้นด้านวิชาการ

  • บุคลากรสายสนับสนุนด้านธุรการยังช่วยวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ วิเคราะห์ทางเลือก ข้อดี ข้อเสีย เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
  • บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต้องมีความชำนาญในเรื่องตามหน้าที่ตน เรื่องการเตรยมตัวอย่าง สารเคมี ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ

การที่มีบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้สายวิชาการได้ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ การบริหารได้เต็มที่ ทั้งถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งคือความสำคัญของบุคลากรสายสนันสนุน

  • พราะหากบุคลากรสายสนับสนุนไม่แม่นระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็ทำให้เสี่ยงต่อความผิดพลาด
  • บุคลากรสายสนุนสนุนไม่วิเคราะห์ทางเลือก และแนวปฏิบติให้ดี ทำให้ตัดสินใจได้ยาก ตัดสินใจได้ช้า ตัดสินใจผิดพลาด
  • บุคลากรสายสนับสนุนไม่เร่งดำเนินเรื่อง ก็ทำให้เรื่องเกิดความล่าช้า ไม่ทันกาล ทันเวลา
  • บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไม่ชำนาญในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้ดี ให้พร้อมใช้ ย่อมมีปัญหาต่อการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

 

created: 17 July 2012 18:56 Modified: 17 July 2012 18:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Thaniya KAOSOL, Ico24 anni, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ่านแล้วรู้สึกตัวเองมีความหายขึ้นเยอะเลยคะ

แต่ทำไม ใครก็ ก็ว่า สายสับสนุน ต้องจบสูง ๆ ด้วยหรอ ต้องเรียนต่อด้วยหรอ

ต้องเรียนปริญญาเอกเลยหรอ

การอยากพัฒนาตนเอง เป็นสิ่งที่ดี แ่ต่การตัดโอกาส หรือทำให้เสียกำลังใจในการพัฒนา

เราก็เสียใจเป็นเหมือนกัน

แต่สุดท้ายเราก็ยังทำงานสนับสนุนของเรต่อไป ดัง คำที่พระบิดาท่าน ให้เราเป็นหลักยึด

"ประโชนย์ของเืพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ 1"

* บรรทัดแรก ความหาย > ความหมาย

* บรรทัด ที่ 2 สายสับสนุน > สายสนับสนุน

* บรรทัดที่ 6 เร> เรา

ความคิดไวกว่า มือ พิมพ์ผิดเยอะเลยค่ะ

^______^

ขอบคุณหนูณิชน์ ที่เข้ามาอ่าน

งานของเราอยู่ที่ตัวเราเอง และหน้าที่ของเรา

หากทำแล้วยังมีความรู้ ความสามารถไม่พอ ก็หาเพิ่ม ได้หลายวิิธี หลายทาง

ลองอ่านตอนที่ 2 ที่่ต้องทำคือการพัฒนางาน ให้มีผลงาน มีความชำนาญการ คือความก้าวหน้าของสายสนับสนุน และการเรียนสูงขึ้นก็เป็นทางหนึ่งเท่า่นั้น

แต่ที่น่าเสียดาย ที่หลาย ๆ คน เรียนจบสูงขึ้้นแล้ว ไม่ได้เอาความรู้ ความสามารถไปพัฒนางาน ถึงมีปริญญาก็ไม่มีความหมายต่อการปฏิบัติงานจริง

อย่าเสียใจเลย ค่าของเราอยู่ที่เราทำ ไม่ได้อยู่ที่่คำพูดของใคร อย่าเผลอไปตกอยู่ในกรอบนั้นเชียว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.176
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ