นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 6997
ความเห็น: 2

การเกษตรไทย 1. ความสำคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน

คนไทยทุกคนต้องดูแลช่วยเหลือ ยอมจ่ายค่าอาหารที่สูงขึ้นก่อนเกษตรกรหมดลมไป จนหมด ที่ขณะนี้ก็อ่อนล้าเต็มที ที่ทั้งอดทนลำบาก ยังถูกแอบอ้าง เกาะกิน เอาเปรียบ แล้วใครจะทนไหว

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานและความพร้อมด้านการเกษตร ทั้งทรัพยากร ทั้งสภาพการเกษตร ที่ทำให้พืชหลายชนิดเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนที่ถือเป็นความโชคดีของไทย เช่น ข้าวหอมมะลิ ผลไม้ไทย ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มะม่วง มังคุด ลองกอง ชมภู่ ฝรั่ง ที่พืชเหล่านี้ที่นำไปปลูกที่อื่นแล้วมีคุณภาพ ความอร่อยสู้ประเทศไทยไม่ได้ 

นอกจากนี้ การนำพืชจากที่อื่นมาปลูกจนเป็นพืชหลักของโลกได้ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สัปรด อ้อย ข้าวโพด โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน

รวมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์บก เช่น ไก่ สุกร และสัตว์น้ำ ที่สามารถผลิตอาหารทะเล ทั้งบริโภคภายในและส่งออกเป็นแหล่งหลักหนึ่งของโลก   

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 75% ของประเทศ มีประชากรที่เป็นเกษตรกรประมาณ 60% ของประเทศ และมีมูลค่าประมาณ 40%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งส่วนบริภคภายในและส่งออก

แต่การเกษตรไทยกำลังมีปัญหา

  1. พื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรถูกใช้เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมไปมาก ทั้งอู่ข้าว อู่น้ำ ทำให้พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ทั้งปากแม่น้ำและริมแหล่งน้ำ เป็นผลให้ผลผลิตลดลง ต้นทุนสูงขึ้นจากสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแหล่งน้ำ
  2. กำลังคนทางการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสภาพการเกษตรธรรมชาติที่ลำบาก ทำให้ขาดแคลนแรงาน เนื่องจากเกษตรกรไม่นิยมให้ลูกหลานทำอาชีพการเกษตรเพราะเป็นงานที่เหนื่อย ยาก มีความเสี่ยงสูงทั้งสภาพแวดล้อมการผลิต ฝนแล้ง น้ำท่วม ต้นทุนจากปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช และราคาผลผลิต ที่ไม่เป็นธรรม เช่นค่าครองชีพปรับตามค่าแรง แต่เกษตรกรกลับถูกจำกัดราคาผลผลิตเนื่องจากราคาค่าอาหารที่ถูกควบคุม
  3. จากสภาพการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมทำให้ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ต้องขยายไปบนพื้นที่ป่าเขา ต้นน้ำลำธาร ที่ทำให้ป่าถูกทำลายเพิ่มปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาต่อการผลิตและดำรงชีพ ทำให้เกษตรกรต้องทำงานหนักเพื่อให้มีค่าครองชีพที่สามารถดำรงชีพได้ ทำให้ต้องปลูกพืชทั้งปี

แต่ในภาพรวม ประเทศไทยยังสามารถผลิตอาหารที่สร้างความมั่นคงให้ประเทศและส่งออกเป็นครัวของโลกได้

การเกษตรธรรมชาติ ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ยังมีปัญหาทั้งด้านการผลิต และคุณภาพ โดยเฉพาะข้าว ที่การผลิตเป็นรายย่อยทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเพราะการจัดการที่แยกเป็นรายเล็กรายน้อย การควบคุมการผลิตและคุณภาพทำได้ยาก สภาพอากาศทั้งฝนแล้ง น้ำท่วม ที่ทำให้ตองเก็บเกี่ยวข้าวก่อนสุกแก่เต็มที่ มีความชื้นสูง ไม่มีเครื่องจักร อุปกรณ์ลดความชื้น ล้วนส่งผลต่อทั้งผลผลิตและคุณภาพ ที่ทำให้ข้าวไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่ำสุดในหลาย ๆ ประเทศ ประมาณ 4-500 กก.ต่อไร่ เมื่อเทียบกับศักยภาพและการจัดการที่ดีสามารถผลิตได้ถึง 1,000-1,500 กก.ต่อไร่ หรือมากกว่าอย่างที่ภาคเอกชนและเกษตรกรก้าวหน้าทำได้

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศแหล่งผลิตอาหารหลักของโลก ยังมีความมั่นคงด้านอาหารมาก ๆ ประเทศหนึ่งที่พีงพาตนเองและเสริมค่าภาคธุรกิจอื่นได้อย่างมั่นคง ทั้งภาคการท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ที่ไม่ว่า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เป็นอย่างไร คนไทย ประเทศไทยไม่ขาดแคลน ไม่มีปัญหาในด้านอาหาร ที่เรียกได้ว่า การเกษตรไทยเป็นพื้นฐานของประเทศ คนไทยในทุกภาคธุรกิจ

ต้องขอบคุณคือเกษตรกรไทยที่อดทน อดกลั้น และสู้งานมากจริง ๆ ที่คนไทยทุกคนต้องดูแลช่วยเหลือ ยอมจ่ายค่าอาหารที่สูงขึ้นก่อนเกษตรกรหมดลมไป จนหมด ที่ขณะนี้ก็อ่อนล้าเต็มที ที่ทั้งอดทนลำบาก ยังถูกแอบอ้าง เกาะกิน เอาเปรียบ แล้วใครจะทนไหว 

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 16 July 2012 19:33 Modified: 16 July 2012 19:33 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
pai (Recent Activities)
17 July 2012 14:18
#78793

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ทั้งเรื่องความโชคดีที่เรามีพืชผลที่มีคุณภาพ เรื่องนี้ต้องขอบคุณชาวไร่ นา สวน และกระทรวงเกษตรที่ช่วยกันพัฒนาพันธุ์ด้วย และโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่การเกษตรที่ดีที่เราใช้เป็นที่ทำกินแลอยู่อาศัยกันมาแต่โบราณ ทั้งเป็นที่ลุ่ม อุดมสมบูรณ์สูงเมื่ออยู่กันใหม่ๆก็มีความหนาแน่นน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่รอบๆบ้านก็ทำการเกษตร แต่เมื่อนานไป ออกลูกออกหลาน มีความหนาแน่นมากขึ้น พื้นที่อยู่อาศัยต้องการเพิ่มขึ้น พื้นที่การเกษตรก็ย่อมต้องลดน้อยลง จนในที่สุดเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยหมด ดินดีๆถูกปูทับด้วยคอนกรีตหมด ลองคิดดูซิครับ ทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑล และจังหวัดและอำเภอต่างๆทั่วประเทศ ก็เป็นเหมือนกันหมด ต่อไปเราก็ต้องทำเกษตรในที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ ต่ำลงเรื่อยๆ ต้นทุนการผลิตก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

ประเทศที่เจริญแล้วเขาวางแผนสร้างเมืองกัในที่ทำการเกษตรไม่ได้ เช่นเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา สร้างเมืองในทะเลทราย เป็นต้น

บ้านเราไม่มีการวางแผนการใช้ที่ดินก็ยังคงทำลายทรัพยากรดินที่ดี ไปเรื่อยๆ อีหน่อยคงแย่ ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหยุดทำลายดินดี

ในอดีตเราต้องตั้งถิ่นฐานกันในที่ลุ่มเพราะเราต้องอาศัยน้ำ ต้องใช้น้ำทั้งอุปโภค บริโภค การชำระและถ่ายเทของเสียและการคมนาคมเป็นต้น แต่ปัจจุบัน สิ่งต่างๆที่กล่าวมาสามารถจัดการได้ ควรสร้างเมืองในที่ดอนและความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพราะไม่ต้องทำลายดินที่ดี และปัจจุบันสามารถส่งน้ำไปตามท่อได้ ที่ดอนระบายน้ำได้สะดวก ไม่ต้องมีน้ำท่วมบ่อยๆให้หมดเนื้อหมดตัวกัน การคมนาคมอาศัยทางบกและทางอากาศ เป็นต้น จึงไม่เห็นความจำเป็นที่คนต้องอาศัยอยู่ไกล้น้ำอีกคต่อไป คนที่เกี่ยวข้องคงต้องคิดทบทวนและแก้ไขครับ

ต้องขอขอบคุณชาวไร่ชาวนา ชาวสวน ที่อดทนอยู่ในสภาพนี้มานาน โดยเฉพาะชาวนา ที่ถูกระบบกดขี่จนตัวเองและลูกหลานลำบากกันทั่ว และเห็นว่าสังคมไทยจะต้องเหลียวมามองและรีบแก้ปัญหาให้พวกเขาโดยด่วน ครับ ก่อนที่สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้น

Ico48
โสภณ [IP: 118.172.221.217]
01 June 2013 21:50
#88155

เกษตรกรไทยเก่งในเรื่องของการผลิต แต่ด้อยในเรื่องของการจัดการและการตลาด จึงทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีลักษณะเป็นผู้นำ อาศัยการทำการเกษตรแบบสืบทอดกันมาแต่โบราณ การที่จะส่งเสริมหรือแก้ปัญหานั้นต้องใช้การศึกษาเป็นหลักโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเกษตรที่จะต้องนำเกษตรกรทุกรุ่นทุกอายุมาเรียนแบบต่อเนื่องและยั่งยืนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เนื่องจากการส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ ไม่มีความแน่นอน พอเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยทีก็เปลี่ยนนโยบายที ทำให้เกษตรกรไม่เชื่อหน่วยงานของรัฐ ทำให้เกษตรกรถูกหลอกจากพ่อค้าขายปุ๋ย ขายยา ขายพันธุ์ แม้กระทั่งขายที่ดิน จึงไม่แปลกที่การเกษตรของเราจึงล้าหลังอีกหลายประเทศ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะทำยังไงกับอนาคตของเกษ๖รกรไทย เมื่อเราจะก้าวเข้าสู่อาเซียน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ