นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1499
ความเห็น: 0

ความสุขในที่ทำงาน 2. ของการทำงาน

ความสุขของการทำงานในหน้าที่อาจารย์ คือได้เห็นลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อย่างมีความรู้ ความสามารถ มีศักดิ์ศรี สมเกียรติของปริญญา ให้ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับ เชื่อถือ คือบัณฑิตมีงานทำ เจริญก้าวหน้า ในการทำงาน นี่คือความสุขสุดยอดของการทำหน้าที่อาจารย์

ถามว่า ความสุขในที่ทำงานของผู้บันทึกอยู่ที่ไหน ต้องตอบว่า อยู่ที่ได้ทำงานและความสำเร็จของงาน

ทุกคนเมื่อเรียนจบต้องมีงานทำ เมื่อมีงานทำต้องทำงานให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการทำหน้าที่ให้ดี ด้วยคิดแบบสามัญสำนึกทั่วไป ว่า การทำงานในหน้าที่และตำแหน่งให้ดีก็คงมีงานทำอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงในการทำงาน ไม่ตกงาน

การทำงานให้ดี ต้องทำเต็มที่ เต็มความรับผิดชอบ การทำเต็มที่ด้วยความจริงใจ งานก็จะจริงใจกับเรา

การทำงานให้ดี ความจริงก็ไม่ยาก เพียงมองไปรอบ ๆ ว่า ทำงานแบบไหนที่ตัวเองเห็นแล้วยอมรับอย่างเต็มใจว่าทำงานดี

การทำงานให้ดีต้องรู้หน้าที่ ต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถตนให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่และสอดคล้องกับงานขององค์กร

อย่างเป็นอาจารย์

  • ต้องพัฒนาวุฒิการศึกษา พัฒนางานวิชาการ ให้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในหน้าที่ความเป็นอาจารย์อาจารย์ ที่สามารถสอนได้ทุกระดับปริญญา
  • พัฒนาวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการในสาขาเพื่อผลิตบัณฑิตออกไปแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกศิษย์ใคร ในวิชาสาขาที่สอน

ดังนั้น ความสุขของการทำงานในหน้าที่อาจารย์ คือได้เห็นลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อย่างมีความรู้ ความสามารถ มีศักดิ์ศรี สมเกียรติของปริญญา ให้ผู้ใช้บัณฑิตยอมรับ เชื่อถือ คือบัณฑิตมีงานทำ เจริญก้าวหน้า ในการทำงาน นี่คือความสุขสุดยอดของการทำหน้าที่อาจารย์

บังเอิญ ได้มีโอกาสให้ทำหน้าที่ผู้บริหาร ซึ่งการได้รับมอบหมายหน้าที่ใดและการที่จะทำหน้าที่ให้ดี ต้องศึกษาทำความเข้าใจในหน้าที่เพื่อให้รู้ว่างานที่ต้องทำคืออะไรบ้าง ทำอย่างไรจึงเรียกว่าดี ต้องหาความรู้เพิ่มไม่ว่าทำงานใด ๆ ทั้งเนื้อหาและกระบวนการทำงาน ที่ต้องเรียนทั้ง ทฤษฎี และแนวปฏิบัติที่ดีจากคนทำงานที่เห็นว่าดีมาปรับใช้ มาทำความเข้าใจ

การทำงานให้ดีไม่ใช่ลอกเลียนแบบเพราะการทำงานนั้น แต่ละกรณีมีความจำเพาะแตกต่างกัน จึงต้องดูที่เป้าหมายและวิธีการสู่ความสำเร็จ

ความสำเร็จของการทำงานบริหาร คือ ได้รับการยอมรับจากผู้ทำงาน ในทุกระดับทั้งผลของการทำงาน และทำให้องค์กรมีผลงานที่ดี มีความก้าวหน้า เจริญเติบโตที่ทำให้ดีขึ้น อย่างเคยดูแลงานวิชาการคณะ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทุกระดับทั้ง ตรี โท เอก และได้สอน ได้สร้างบัณฑิตทุกระดับถือได้ว่าได้ทำหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยครบสมบูรณ์

สรุปว่า ความสุขในที่ทำงานเป็นความสุขที่เกิดจากการทำงาน ด้วยการทำงานในหน้าที่ให้ดี มีผลสำเร็จที่ได้รับการยอมรับ มีประโยชน์ ซึ่งต้องรู้จักหน้าที่ รู้จักความดีของการทำหน้าที่ และพัฒนาตนและพัฒนางานให้ทันสมัย เห็นคุณค่าของโอกาสการทำงานเพื่อทำงานให้มีค่า สมค่า และมีความสุขต่อผลสำเร็จของการทำงาน

เนื่องจากทำงานมานาน บันทึกความสุขในที่ทำงาน จึงต้องแยกเป็น 2 ตอน

และขอบคุณทุกคนที่ร่วมทำงานให้สำเร็จ มีความสุข ทั้งเพื่อนร่วมงานในทุกที่ที่ไปทำงาน รวมถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพ วิชาการ นักศึกษาที่เรียนทุกคน บัณฑิตที่นำความรู้ไปทำงาน คนในครอบครัวที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในชีวิตและการทำงาน โดยเฉพาะพ่อ แม่ น้อง ที่ได้หล่อหลอมให้มีโอกาสทำงาน

รวมทั้งการเขียนบันทึก ใน share.psu ก็เป็นอีกความสุขในที่ทำงาน รวมถึงผู้ร่วมในวงแชร์นี้ที่ร่วมบันทึกร่วมอ่าน ขอบคุณจากใจจริง ๆ 

 

created: 15 July 2012 14:12 Modified: 15 July 2012 14:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ