นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 7097
ความเห็น: 0

เกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ 1.วิธีการ

ชี้ประเด็นชัดเจน ชี้เป้าหมายชัดเจน ให้ข้อมูลครบถ้วน ย่อมลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา พิจารณาด้วยความมั่นใจ ซึ่งส่วนนี้ต้องทำในระดับเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน

คำว่า มืออาชีพ คือชำนาญในงาน รู้งานทั้งความรู้และกระบวนการทำงาน ยังต้องรู้ค่า รู้ผลกระทบ รู้การสร้างมูลค่าในการทำงาน

เกษียน คือการเสนอหนังสือเพื่อการสั่งการ รับรู้ รับทราบ ต้องทำอะไรบ้าง อย่างไร ต่อไป

  • การเกษียนหนังสือแบบมืออาชีพ
  • ต้องเสนอด้วยความรู้ ความชำนาญ 
  • ต้องรู้ว่าเกษียนไปแล้วไปทำอะไร 
  • ต้องรู้หนังสือมีความหมาย มีผลกระทบอะไร ที่ไหน มากน้อยเพียงไร 
จึงทำให้เกิดค่าของการเกษียนหนังสือ

ารเกษียนหนังสือ เป็นความชำนาญของผู้ทำหน้าที่ที่รู้งาน รู้กระบวนการ ต้องชี้ประเด็น เน้นเป้าหมาย ให้ข้อมูล

การเกษียนหนังสือให้เกิดมูลค่า ต้อง

 1. วิเคราะห์ สรุปประเด็น มีประเด็นปฏิบัติอะไร เปลี่ยนแปลงอะไร ส่วนใดบ้าง เฉพาะที่เปลี่ยนแปลง ที่ผ่านหน่วยงานปฎิบัติอย่างไร เพื่อสื่อรับรู้ถึงผลกระทบ คือการชี้ประเด็น

 2. มีผลต่อการปฏิบัติส่วนใด ที่ใด บ้าง และต้องทำอย่างไร เมื่อไร เร่งด่วนเพียงใด หรือไม่มี คือชี้เป้าหมายและที่ที่ต้องดำเนินการ 

3. ให้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ

จะเห็นว่า เมื่อเกษียนหนังสือที่ชี้ประเด็นชัดเจน ชี้เป้าหมายชัดเจน ให้ข้อมูลครบถ้วน ย่อมลดความเสี่ยง ลดความผิดพลาด ประหยัดเวลา พิจารณาด้วยความมั่นใจ ซึ่งส่วนนี้ต้องทำในระดับเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน คือ นัก....... เช่น นักวิชาการศึกษา นักวิชาการการเงิน นักวิชาการพัสดุ ฯลฯ เพราะเป็นผู้ชำนาญในระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ จึงทำได้เร็ว ทำได้แม่นยำ ซึ่งช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาดของการดำเนินการ

เมื่อชี้เป้าหมายทั้งหน่วยงาน สถานที่ บุคคล และเวลา ทำให้สามารถดำเนินการได้เร็ว ได้ทัน เป็นการเพิ่มค่างาน ลดความเสี่ยงที่ทำงานได้ทัน ลดการทะเลาะเบาะแว้งโทษกันไปมา ลดความไม่เข้าใจ เข้าใจผิด ทำเรืองผิดให้เสียเวลา ค่าใช้จ่าย อีกเป้าหมายคือ ใครควรทราบ เช่น ผู้บังคับบัญชารองเผื่อต้องรักษาราชการทำการแทน 

การให้ข้อมูล ในกรณีที่มีเรื่องเดิมอยู่ ว่าใครทำ ใครเคยทำ หรือหน่วยงานได้เคยดำเนินการอย่างไรหรือไม่ เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจได้ง่าย ได้เร็ว เช่น การให้เสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะทำงาน และการดำเนินการเรื่องที่เคยทำ

หลักของการเกษียณอายุให้มีประสิทธิภาพ คือ ทำให้ตัดสินใจได้เร็ว ดำเนินการได้เร็ว ถูกต้อง ถูกที่ ลดเวลา ลดข้อผิดพลาดการทำงาน 

การเกษียนหนังสือ นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพงานยังเพิ่มเป็นมูลค่าของการทำงานธุรการได้ หากร่วมกันทำ ในบันทึกตอนที่ 2 http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24470

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 July 2012 19:28 Modified: 15 July 2012 16:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.254.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ