นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1485
ความเห็น: 0

สายสนับสนุนมืออาชีพ 1.ต้องปรับความเข้าใจ เปลี่ยนวิธีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทำงานเชิงรุก ทำงานเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เป็นทีม เป็นเครือข่าย และให้สมกับคำว่า สนับสนุน กันได้แล้ว

บุคลากรสายสนับสนุน ป็นส่วนสำคัญในด้านประสิทธิภาพการทำงาน แต่ต้องทำอย่างมืออาชีพจึงสามารถทำงานเพื่อเพิ่มค่าการทำงาน 

คำว่า มืออาชีพ คือชำนาญงาน รู้งานทั้งความรู้และกระบวนการทำงาน

การทำงานให้มีประสิทธิภาพของสายสนับสนุน ต้องมุ่งเน้นความรวดเร็ว คล่องตัว เห็นความสำคัญและเข้าใจภารกิจองค์กร และบทบาทของการสนับสนุน คือภารกิจยิ่งทำเร็ว เสร็จเร็วยิ่งดี ซึ่งต้องปรับให้รู้ทันสถานการณ์ บริการเชิงรุก และใช้เทคโนโลยีช่วยทำงาน ไม่ใช่บทบาทเฉพาะหน้างาน

ในมหาวิทยาลัยมีสายสนับสนุนหลายระดับ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน และระดับภาควิชา ที่สายสนับสนุนต้องตอบสนองทั้งฝ่ายบริหาร หน่วยงาน และภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

  • หน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่เป็นหน่วยกลางทั้งมหาวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต ทุกคณะ ไม่ใช่เฉพาะกอง สำนักงานอธิการบดี
  • ในคณะ/หน่วยงานต้องมองทั้งคณะที่ประกอบด้วยภาควิชาและหน่วยงานในคณะ ไม่ใช่แค่สำนักงานเลขานุการคณะ/หน่วยงาน

 

ให้มองเป็นมหาวิทยาลัย เป็นคณะ

  • ต้องทำงานเป็นทีมเดียวกัน คือร่วมกันทำงานไม่ใช่แค่ประสานงาน  
  • ต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน เพื่อให้ทุกคนในงานด้านเดียวกันเข้าใจตรงกัน ทำงานแทนกันได้ อย่างธนาคารทุกสาขาที่ให้บริการลูกค้าได้เช่นเดียวกัน หรือร้านสะดวกซื้อที่ทุกร้านให้บริการในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นสาขา เป็นเครือข่ายกัน

คือทำงานเป็น collaboration, communication, and connection ไม่ใช่แค่ประสานงาน ควบคุม ซึ่งการมองเป็นภาพรวม เป็นสาขา เป็นเครือข่าย ต้องทำให้เครือข่ายเป็นสาขาที่ลูกค้า ผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวก ทั้งมาตรฐานการบริการ และพื้นที่บริการ เหมือนสาขาธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ

  • ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย ต้องทำให้ผู้รับบริการบริการตนเองได้ อย่างกรณีตู้ ATM พร้อมใช้ข้อมูลที่มีช่วยลดงานในการประสานข้อมูล

การสนับสนุนภารกิจ คือการดูถึงความสำเร็จของภารกิจในภาพรวม ไม่ใช่มองที่ตัวคน

เช่น การที่อาจารย์/หน่วยงานไปรับงานบริการวิชาการ แล้วผู้จ้างส่งเงินมายังมหาวิทยาลัย คลังต้องโอนให้คณะ/หน่วยงานโดยไม่ต้องรอขอใช้ ซึ่งช่วยลดเวลาการทำงาน ทำงานได้เร็วขึ้น และลดภาระงานของทุกคน ทุกหน่วยงานเพราะทำงานครั้งเดียวคือโอนเงินให้รีบไปทำงาน ไม่ใช่ต้องมายืมเงินก่อน ผู้ใช้ต้องทำเบิกมา ที่เสียทั้งเวลาและเพิ่มภาระงานโดยไม่มีความหมายและมูลค่าใด ๆ เพราะสุดท้ายทั้ง 2 วิธีคือใช้เงินเหมือนกัน แต่การโอนทันทีถึงผู้ใช้ประหยัดทั้งเวลาและภาระงาน ใครไม่ทำก็บ้าเต็มทน

พูดถึงเวลา การทำเรื่องไปมาต้องเสียเวลาอย่างน้อยเป็นสัปดาห์ ซึ่งในความเป็นจริงอาจถึงเดือน แต่การโอนทันทีคงใช้เวลาไม่ถึงสัปดาห์ แสดงว่าสามารถทำงานได้เร็วขึ้นเป็นเดือน ทำงานเสร็จก่อนเป็นเดือน มีเวลาไปทำงานอื่นเพิ่ม และการเสียเวลาชักช้าทำให้งานอาจถูกปรับได้ อย่างร้านค้าส่งของไม่ทันตามกำหนดก็ถูกปรับคิดเป็นรายวันตามสัญญา แต่มหาวิทยาลัยกลับทำให้เรื่องช้า ยืดยาด เป็นสัปดาห์ ดังนั้น หากถูกปรับผู้ทำให้เรื่องล่าช้าต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ผู้ทำงานบริการวิชาการ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยต้องรับแทน

มาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทำงานเชิงรุก ทำงานเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นทีม เป็นเครือข่าย และให้สมกับคำว่า สนับสนุน กันได้แล้ว หากต้องการคำว่า การแข่งขัน การเพิ่มค่า ต้องลดค่าใช้จ่าย ภาระ และลดเวลากระบวนการทำงาน คือ คำว่ามืออาชีพ 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 July 2012 19:47 Modified: 11 July 2012 23:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ