นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1766
ความเห็น: 0

ดูให้เห็น คิดให้เป็น ทำให้ได้ประโยชน์ 2. คิดเป็น เห็นเหตุจะแก้ได้

การคิดให้เป็นจึงเป็นการคิดทำให้คนฉลาด ที่สามารถดูแลตนให้ดำเนินไปในทางที่ถูก ที่ควร จึงเกิดประโยชน์ที่แท้จริงของการสอน

การมองภาพให้เป็นภาพ คือ การมองตามความเป็นจริง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24371  ด้วยการไม่สร้างเรื่อง เพราะคนทำคิดอีกแบบที่เป็นคนละเรื่อง

การทำให้เป็นประโยชน์ ต้องทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน ที่เข้าใจตรงกัน จึงต้องคิดให้เป็น  

คิดให้เป็น หมายถึงการคิดด้วยเหตุด้วยผล ด้วยหลักของความจริง จากภาพที่เห็นที่เป็นจริง ที่ไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึกของตนลงไป

การคิดตามความจริง 

 1. ที่บอกไม่เหมาะสมนั้น เพราะอะไร ทำแล้วมีปัญหา ผลกระทบอย่างไร 

อย่างคนที่แต่งกายนุ่งสั้น คนที่แต่งทุกคนต้องคิดว่าสวยจึงแต่ง คนส่วนหนึ่งที่บอกว่า ไม่เหมาะสม โป้ไป ไม่เหมาะกับความเป็นไทย จึงไม่ใช่เหตุผลของการแต่งกายแบบนั้น แต่ต้องบอกถึงอันตรายที่อาจเกิดจากคนที่เห็น ที่การแต่งกายแบบนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึก เกิดอารมณ์จนใช้เราไปตอบสนองความรู้สึกนั้นตามธรรมชาติ ที่เป็นการใช้เหตุผลมากกว่าข้ออ้างที่อีกฝ่ายไม่เข้าใจ

2. การคิดเป็น คือต้องคิดหาสาเหตุตามหลักธรรมชาติ ที่ต้องแก้ที่เหตุ ไม่ใช่โวยวายที่ผลที่เข้าใจไปคนละทาง อย่างกรณีนุ่งสั้น อันตรายต่อคนนุ่งนั้น ต้องหาทาง หาวิธีอธิบาย ทำความเข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้ได้ ซึ่งความไม่เข้าใจถึงผลกระทบคือเหตุที่มาโวย ไม่ใช่การโวยวายว่าไม่เหมาะสม

ทำให้ได้ประโยชน์ เมื่อดูภาพเห็นความเป็นจริง คิดเป็นเหตุที่ส่งผลได้ จะต้องเลือกทำที่เป็นประโยชน์จริง ๆ อย่างที่บอกการโวยวาย ที่ไร้เหตุผลเป็นการเติมไฟกับคนที่เข้าไม่ถึง ทำให้ไฟขยายออกไป จึงไม่ใช่ประโยชน์

กรณีนุ่งสั้น เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนต่างรุ่นคิดไปคนละทาง ที่ปัจจุบันมีปัญหามากมายหลายเรื่อง การใช้ภาษา ความฟุ้งเฟ้อ การยึดวัตถุนิยม ที่เป็นความเห็นที่ต่างกัน ของคนต่างวัย ที่คนรุ่นใหม่เข้าใจแบบหนึ่ง คนรุ่นเก่าคิดไปอีกแบบแล้วออกอาการโวยวายว่ามีปัญหาจึงเป็นปัญหาของคนที่โวยวาย ที่ไม่ใช่ปัญหาของทำ คนใช้  

การทำให้เกิดประโยชน์ การแก้ปัญหาต้องใช้เหตุผลในการสอน ต้องสอนด้วยความเข้าใจจริง แก้ที่เหตุ คิดให้เป็นผล จึงสามารถทำให้เป็นผลที่ได้ประโยชน์

ตามหลักพุทธศาสนาที่ให้รู้เหตุและแก้ที่เหตุ ไม่ใช่แก้ที่ผล การแก้ที่ผลจะแก้แบบระงับได้ชั่วคราว เพราะความไม่รู้จริง ด้วยการถูกห้าม ถูกควบคุม แต่หากรู้เหตุ รู้ความจริงจะควบคุมตัวเอง ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาคอยคุม เพราะจะใช้สติปัญญาคอยเตือน คอยสอนตัวเอง คือสอนให้ฉลาด

การคิดให้เป็นจึงเป็นการคิดทำให้คนฉลาด ที่สามารถดูแลตนให้ดำเนินไปในทางที่ถูก ที่ควร จึงเกิดประโยชน์ที่แท้จริงของการสอน

การออกมาเอะอะ โวยวาย จึงเป็นการไร้สติของผู้สอน ถึงแม้อยากให้เกิดผลดี

 

ดูให้เห็น ต้องอย่าใส่อารมณ์ที่เป็นเรื่องของตน

คิดให้เป็น คือคิดหาเหตุและผลของภาพที่เป็น

แล้วจึงหาทางแก้ที่ให้เห็นถึงผล ของภาพที่เห็นนั้น

ปัจจุบัน ภาพและกระบวนการต่าง ๆ ซับซ้อนกว่าเดิมมาก ที่คนรุ่นใหม่ไม่เชื่อด้วยการบังคับ แต่เชื่อด้วยเหตุและผลที่ต่างจากค่านิยมของคนรุ่นเก่า ที่ต้องสอนให้ฉลาด   

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2555 17:58 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2555 17:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.218.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ