นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1450
ความเห็น: 0

นัดหมายให้เป็นผล

การนัดหมายให้ได้ผล ต้องจัดระบบ ต้องรับผิดชอบ อย่าคิดเอาเองว่าอีกฝ่ายเข้าใจตรงกับเรา

การนัดหมายเป็นส่วนสำคัญมากในการนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

คนส่วนใหญ่ นัดหมายไม่เป็น หรือไม่เคยนัดหมาย โดยเฉพาะนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่มีแต่คำบ่นว่า หาอาจารย์ไม่เจอ นักศึกษาไม่มาหา

การนัดหมายให้ได้ผล

1. ต้องตกลงกติกา ว่าช่วงไหนมีเวลา ต้องติดต่อนัดล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันมีวิธีมากมาย เพียงใช้ให้เป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ผลเพราะต่างคน ต่างคิดไปเอง ไม่เคยตกลง ไม่จัดระบบ นักศึกษาจะมาเมื่ออยากจะมา โดยเฉพาะมาเมื่อจะหมดเวลา โดยไม่นัดหมายจึงไม่เจอ อาจารย์ไม่เคยแจ้งว่าช่วงไหนสะดวก ช่วงไหนไม่สะดวก ไม่บอกกติกา เมื่อนักศึกษามาหาก็บ่นว่าไม่รู้จักเวลา สุดท้ายก็ต่างคนต่างบ่น ต่างคนต่างเบื่อ นี่คือการนัดไม่เป็น

 2. ต้องศึกษาพฤติกรรมของแต่ละฝ่าย นักศึกษาต้องทำความรู้จักพฤติกรรมการมาทำงานของอาจารย์ มาเช้า ตอนเที่ยงพบได้ไหม ตอนเย็น โดยเฉพาะช่วงงานประจำของอาจารย์เช่นชั่วโมงสอน ทางที่ดีควรสอบถามอาจารย์เพื่อความชัดเจนในแต่ละภาคการศึกษา เช่น หากอาจารย์มาทำงานเช้า ก็มารอหากมีเรื่องด่วน หรือมานัดหมายไว้ก่อน เพราะรู้ว่ามีโอกาสเจอในช่วงดังกล่าว อาจารย์เองก็เช่นเดียวกันต้องดูว่านักศึกษาเรียนอะไรบ้าง ให้ดีคือให้ นักศึกษาแจ้งไว้ของแต่ละคน

3. ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ในการเข้าพบแต่ละครั้ง โดยเฉพาะหากป็นการพบเพื่อตรวจงาน ต้องเตรียมงานเตรียมคำถามให้ดี การลงทะเบียน ต้องการหนังสือรับรอง ก็ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน อาจารย์เองหากต้องพบนักศึกษาก็ต้องเตรียมข้อมูล เพื่อการแนะนำที่เป็นประโยชน์ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา หากเจอกันก็มีแต่บ่น แต่ว่า คงยากที่นักศึกษาจะอยากมาพบ อย่าลืมหน้าที่ คำว่า อาจารย์ ที่ต้องพัฒนาคนที่เป็นลูกศิษย์ นักศึกษาให้เจริญก้าวหน้า ได้ข้อแนะนำที่ดี มีประโยชน์ สร้างขวัญและกำลังใจ และคำว่าที่ปรึกษา ต้องให้คำปรึกษาที่ดี แน่ ๆ คือไม่ใช่ คำด่า ต่อว่า ที่ไม่ใช่คำปรึกษา ที่สำคัญคือความเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ ดังนั้น การนัดหมายให้ได้ผลต้องต่างคนต่างเตรียมตัวเพื่อทำหน้าที่

4. ต้องติดตาม ส่วนนี้ใช้ในการส่งงาน ตรวจงาน ต้องนัดหมายติดตามซึ่งกันและกัน นักศึกษาส่งงานต้องถามว่าจะให้พบได้เมื่อไร เพื่อให้ได้งาน เพื่อให้อาจารย์มีเวลาทำงาน อาจารย์เมื่อส่งงานคืนให้นักศึกษาแก้ก็ต้องกำหนดเวลาให้นำมาส่งที่ชัดเจน เพราะการทิ้งไว้นานจะเสียเวลามากขึ้นเนื่องจากจำเรื่องเดิมไม่ได้ อยากให้งานได้ผลต้องนัดให้ต่อเนื่อง

5. ต้องรับผิดชอบ คือนัดแล้วต้องทำให้ได้ หรือหากมีความคลาดเคลื่อนก็ต้องแจ้งให้กันละกันทราบ เพื่อให้เกียรติกันและกัน เพื่อให้งานเสร็จ เพราะงานที่ทำเป็นผลงานของกันและกัน นักศึกษาสำเร็จการศึกษา อาจารย์มีลูกศิษย์ที่จบการศึกษา และยังเป็นฝึกนักศึกษา เป็นแม่แบบให้แก่นักศึกษาเรื่องความรับผิดชอบ

6. ต้องเข้าใจบทบาทซึ่งกันและกัน นักศึกษาต้องอย่าคิดว่าอาจารย์ว่างนั่งรอ เพราะทุกคนที่ทำงานต้องมีงานต้องทำ อาจารย์ก็ต้องเข้าใจลูกศิษย์ ที่สำคัญคือมีหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ ตลอดจนกระบวนการ วิธีการ อย่าคิดว่าลูกศิษย์ต้องรู้เอง มิฉะนั้นจะหมดความหมายของคำว่า อาจารย์

7. ต้องรู้จักใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะด้าน IT อย่าลืมว่าอาจารย์ต้องเป็นต้นแบบ ทั้ง email ทั้ง SMS facebook โทรศัพท์ ต้องมีไว้หลากหลาย เป็นการสอนด้วยการทำ การใช้ประโยชน์ ไม่ใช่มีไว้บ่น ไว้ว่า โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้คือ เครื่องมือสื่อสารในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องรอ ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ว่าต้องใช้วิธีการใด อย่างการตรวจงานเพียงแค่คำผิดถูกสามารถแสกนเอกสารส่งไปได้ หากต้องการสอน พูดคุย การอธิบาย ต้องนัดมาเจอ หรือหากเล็กน้อยอาจใช้ facebook หรือโทรศัพท์ เป็นต้น

จะเห็นว่า การนัดหมายให้ได้ผล ต้องจัดระบบ ต้องรับผิดชอบ นอกจากได้ผลแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนตัวเองที่เป็นส่วนการเรียนรู้ที่สำคัญในการไปทำงานต่อไป รวมทั้งต้องไม่ลืมบทบาทหน้าที่ของตัวเอง อย่าคิดเอาเองว่าอีกฝ่ายเข้าใจตรงกับเรา และต้องทำให้การนัดหมายมีค่า ทั้งความสำเร็จของงาน การพัฒนางาน การพัฒนาคน การพัฒนาตน         

 

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 July 2012 19:31 Modified: 05 July 2012 19:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 น้องอิน, Ico24 เมตตา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.183.113
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ