นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1759
ความเห็น: 1

หลักและพลังการพัฒนางาน

การทำงานให้พัฒนา จึงต้องท้าทายตน เติมจิตวิญญาณของนักพัฒนาก่อน เพราะขาดส่วนนี้ จะขาดพลังพัฒนา

ในการทำงานนั้นไม่มีอะไรดีที่สุด เพราะทุกอย่างมีการพัฒนาตลอดเวลา ทั้งกระบวน ทั้งเทคโนโลยี รวมถึงคนด้วย ทำให้ของดีในวันนี้ แต่พรุ่งนี้จะมีของใหม่ วิธีการใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ที่ดีกว่า เป็นวงจรต่อเนื่องกันไป 

ดังนั้น การทำงานจึงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากไม่พัฒนาจะล้าหลัง ตามไม่ทันคนอื่น

คนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการพัฒนางาน เพราะทุกอย่างเกิดได้ด้วยการทำงานของคน

คนจะพัฒนาได้ต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี 2 ส่วน

ส่วนแรกเป็นการพัฒนาการทำงานประจำ ซึ่งให้ทำให้ดีขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งมักไม่มีปัญหากับองค์กร หน่วยงานส่วนใหญ่ ที่ช่วยกันคิดช่วยทำ แต่จะพัฒนาได้ระดับหนึ่งเพราะทำไปจะคิดไม่ออก ไม่เกินกว่าความรู้ประสบการณ์ที่มี หากไม่มีการเรียรู้เพิ่มเติมจากภายนอก ซึ่งเป็นการพัฒนาระดับที่ 2

การเรียนรู้จากภายนอก ต้องอาศัยความอยากของบุคลากร ที่ต้องคิด ต้องติดความความเคลื่อนไหว ต้องตื่นตัว ที่ทำให้เกิดของใหม่ ๆ นอกกรอบของเดิม อย่างกรณีของ สตีฟ จ๊อบส์ และบิลล์เกต ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ รวมถึง นักบริหารจัดการที่มีวิธีการใหม่ ๆ  ซึ่งหลักการของการพัฒนางาน ต้องมีผลิตภัณฑ์และวิธีการที่ใช้ประโยชน์ที่เพิ่มค่า เพิ่มความสะดวก แก้ปัญหาของเดิม ๆ อย่างกรณีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่ลดอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ใช้ต่อเนื่องได้นาน

ดังนั้น หลักการพัฒนา ประกอบด้วย

 1. ต้องง่ายและสะดวกกว่าของที่มีอยู่

 2. ต้องรวดเร็ว อย่างกรณี การต่อทะเบียนรถยนต์

3. ต้องเป็นวิธีการและของใหม่ แต่ต้องดีกว่าเดิม

หากเป็นการบริการ ต้อง

4. มีความยืดหยุ่น ไม่ใช่พอไฟฟ้าดับ ก็ทำงานไม่ได้

5. ต้องมีคุณธรรม ต่อผู้รับบริการ ต่อสังคม ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร ต่อประเทศชาติ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่นไม่เลือกปฏิบัติ เห็นแก่พรรคพวก   

การทำงานให้เพิ่มความสะดวก และลดภาระงานทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ คือ ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลช่วย อย่าง กรณี  e-banking เครื่อง ATM เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ  

ดังนั้น การพัฒนางานและการทำงาน สิ่งสำคัญคือบุคลากรต้องมีคุณสมบัติ มีจิตวิญญาณของการเรียนรู้ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ

1)   หา ติดตาม ความรู้ เทคโนโลยีเพิ่ม ไม่ใช่แค่ภายใน

2)   ต้องคิดพัฒนางานเป็น คือนำความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนางาน

3)   ต้องมีจิตวิญญาณการสร้างความภาคภูมิใจในฝีมือ ความสามารถของตน

ซึ่งคนส่วนใหญ่ มักขาด 3 ข้อนี้ โดยเฉพาะข้อ 3 ได้แค่ทำงานดี มีการพัฒนา มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ไม่มีมูลค่าเพิ่ม  

การทำงานให้พัฒนา จึงต้องท้าทายตน เติมจิตวิญญาณของนักพัฒนาก่อน เพราะขาดส่วนนี้ จะขาดพลังพัฒนา

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 04 July 2012 19:48 Modified: 05 July 2012 13:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
05 July 2012 11:25
#78290

ราชการไทยส่วนใหญ่ก็ขาดจุดที่ 3 นี่แหละค่ะ เพราะติดระบบราชการที่การประเมินยังเป็นแบบไทย ๆ ไม่มีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน ไม่เหมือนภาคเอกชนที่จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คนเหล่านี้ก็ต้องไปในที่ที่ดีกว่า....มีค่าตอบแทนที่มากกว่า คุ้มค่ากว่า ได้รับการสนับสนุนที่ดีกว่า....น่่าเศร้า...หากระบบราชการและผู้มีอำนาจ...ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง...ไม่ยอมรับความจริงและแก้ไข

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.195.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ