นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1529
ความเห็น: 0

ค่าของการทำงานที่ควรต้องช่วยกันเพิ่ม

ต้องหาทางทำให้ไวที่สุด เพื่อเพิ่มค่างาน การมีสำนึกคือต้องนึกเสมอว่า เราช่วยทำให้เร็วขึ้นเสมอ และต้องไม่มาช้าที่เรา

ค่าของการทำงาน คือการทำงานที่สามารถตีเป็นมูลค่าได้

ทำงานเร็ว ทำงานถูกต้อง ทำงานได้ถูกใจ และจัดระบบลดภาระงาน ล้วนมีผลต่อการเพิ่มค่าการทำงาน

การทำงานได้เร็ว

ลองคิดดูว่า หากทำงานได้เร็วขึ้น 1 วันก็เสร็จเร็วขึ้น 1 วัน มีเวลาเหลือที่จะไปทำงานอื่นเพิ่ม เป็นการเพิ่มเวลาและค่าของงาน

การคิดแบบนี้ต้องคิดเป็นระบบ ทำเป็นระบบ ไม่ใช่ส่งไปเร็วก็ยังไปแช่จนถึงวันสุดท้าย ดังนั้นทุกคนต้องตระหนักถึงค่าของเวลาร่วมกัน

การร่วมมือกัน ต้องเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับเรื่อง ทำเรื่อง ทุกขั้นตอนโดยเฉพาะยุคที่มีเทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วย แต่คนทำต้องปฏิบัติตาม จัดระบบว่าจะส่งวันละกี่ครั้งเวลาใดบ้าง เรื่องด่วนเรื่องเร็วต้องมีวิธีการอย่างไร

ปัญหาคือ ผู้ส่งมาเร็ว ผู้รับอ้างว่ายังไม่เปิดดู

การใช้ความเร็วของการทำงานเพิ่มค่าของการทำงาน ต้อง

  1. มีค่านิยมร่วม คือต้องร่วมมือร่วมใจ ในการรับส่ง
  2. ต้องมีระบบ ว่าจะส่งวันละกี่ครั้ง เวลาใดบ้าง เช่นเช้า สาย เที่ยง บ่าย
  3. จัดระบบเรื่องด่วน ต้องมีระบบแจ้งเสริม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับได้รับแน่ ๆ บอกให้รู้ไว้ หรือแจ้งนำให้ผู้ทำรีบดำเนินการ
  4. ต้องมีสำนึกร่วม ทุกงานคืองานของเรา ทุกคนต้องการทำงาน อย่างกรณีผู้ขออนุมัติทำงาน ทุกคนต้องการทราบว่าจะอนุมัติไหม อนุมัติจะได้เริ่มทำงานคือรับเงินไปทำงาน ซื้อของ ไปจัดการเรื่องต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น หากคิดว่าทุกเรื่องเร็วขึ้น 1 ชั่วโมง 10 เรื่องก็ 10 ชั่วโมง ของงานหลาย ๆ งาน ดังนั้นต้องหาทางทำให้ไวที่สุด เพื่อเพิ่มค่างาน การมีสำนึกคือต้องนึกเสมอว่า เราช่วยทำให้เร็วขึ้นเสมอ และต้องไม่มาช้าที่เรา

คงพอเห็นได้ว่า ความเร็วของการทำงานเพิ่มค่าได้เป็นมูลค่า ยังเพิ่มคุณภาพเพราะมีเวลาทำงานเต็มที่ แต่ต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าและเห็นค่าของเวลา ต้องมีส่วนร่วมติดตามตามระบบ หรือดีกว่า ทั้งส่ง ทั้งรับ ทั้งทำ ใช้เครื่องมือเครือข่ายช่วยและทำตาม และเห็นค่าของเวลา ต้องไม่รอกำหนดจึงทำ ทำทันที ปรับเรื่องปกติเป็นเรื่องด่วน เรื่องด่วนเป็นเรื่องด่วนมาก ประสานแจ้งกันและกัน 

ความถูกต้อง  

ความถูกต้องในการในการทำงาน มี 2 ส่วน คือ

การทำเรื่องผิดที่ต้องมีการแก้ไข ทำงานไม่เสร็จ ต้องเสียทั้งเวลา ทั้งทรัพยากร หมึก กระดาษ การเดินเรื่อง บางเรื่องนานจนไปถึงต้องแก้เอกสารหลักฐาน  

อีกส่วนหนึ่งคือ ส่งเรื่องผิด ซึ่งส่งผลให้ทำงานช้า ทำงานไม่ทัน ดังนั้น ทุกคนต้องแม่น ต้องติดตามเรียนรู้หน่วยงาน ต้องติดตามเรื่อง รวมทั้งต้องรีบส่งคืนไปยังหน่วยงานหากมีการส่งผิด 

การทำเรื่องผิดก็แก้ด้วยการลดจำนวนเรื่องที่ผิด ทั้งนี้ต้องเก็บข้อมูลว่าเป็นความผิดจากสาเหตุอะไร จากความไม่เข้าใจ จากการขาดข้อมูล และหาวิธีแก้เหตุที่ผิด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีช่วย การใช้ข้อมูลช่วย เพื่อเพิ่มความเร็ว ลดข้อผิดพลาด ลดภาระงาน ก็เป็นส่วยเพิ่มมูลค่าการทำงาน

ความถูกใจ

การทำงานให้ถูกใจ ต้องทำให้ผู้ร่วมทำงาน ผู้รับบริการสบายใจ มีความสุขในการทำงาน ซึ่งการทำงานให้ถูกใจ ต้องทำงานให้ได้ดั่งใจ คลายปัญหา เช่น จัดมาตรฐานการทำงาน การบริการเพื่อให้รู้ว่าเรื่องต่าง ๆ ต้องใช้เวลาทำงานมากน้อยเพียงใดเพื่อจะได้เตรียมการได้ทัน และบริการเชิงรุก เช่นเรื่องออกให้แจ้งกลับว่าเสร็จแล้ว 

การให้บริการที่ไมตรีจิตที่ดี ทั้งอารมณ์การทำงาน การให้บริการอย่างเสมอภาคกัน โดยเฉพาะการเอาใจใส่ ดังที่ว่า บริการดุจญาติมิตร คือทำงานเหมือนทำให้ลูกให้หลาน ให้เพื่อน ให้ญาติ ความจริงก็ไม่ยากเพียงใช้สามัญสำนึกว่า หากต้องการรับบริการที่ดีจากใครก็ทำงานเช่นนั้น

การจัดระบบงานเพื่อลดภาระงาน

เป็นทำด้วยการศึกษาข้อมูลเิดิมว่า มีงานอะไรทำพร้อมกันได้ช่วงใด เช่นการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ หากรวมกันจนผู้ขายจัดส่งก็ลดภาระการไปซื้อ ลดค่านำมัน นำรถไปใช้งานอื่น 

หรือกระบวนทำงานที่ลดจำนวนเรื่อง ลดกระบวนการทำงาน ลดเอกสาร คือการเพิ่มมูลค่างาน 

ทั้งการทำงานลดความผิดพลาด เพิ่มความถูกใจ ล้วนไปเพิ่มความเร็วของการทำงาน ที่ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งในงาน ในระบบ ในคน การทำงานให้ถูกใจยังต้องทำความรู้จักและเข้าใจบุคลิกของเพื่อร่วมงาน ผู้รับบริการ รวมถึงบริการเชิงรุก การจัดระบบการลดภาระงาน เช่น การโอนเงินวิจัย บริการวิชาการ แทนที่ต้องให้เจ้าของโครงทำเรื่องมาเบิก มายืม ก็ขออนุมัติแล้วโอนเงินไปให้ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนของภาควิชา ลดขั้นของตอนเจ้าหน้าที่การเงินที่ทำเพียงครั้งเดียวทั้งคณะ แทนทำทีละภาควิชา ลดเวลาการตรวจสอบที่ทำมาทีละภาควิชา และลดกระดาษ ลดการพิมพ์เอกสารด้วย

อย่างไร ทั้งหมดของระบบที่ดี ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องใส่ใจในส่วนของตน ทั้งระดับหน่วยงาน ระดับบุคคล ในการทำงานตามระบบ และเมื่อเวลาเหลือก็ต้องช่วยกันทำงานเพิ่ม เพื่อลดคน ลดค่าใช้จ่าย นำมาเพิ่มรายได้ให้แต่ละคน

นี่คือแนวทางการบริหารการเงินในภาวะที่ต้องรับผิดชอบงานจากเงินรายได้

ต้องช่วยกันลดภาระงาน ไม่ผิด ไม่ช้า ไม่ต้องรอ ทำงานเป็นระบบ เป็นทีม ช่วยกันลดภาระกันและกัน ต้องพัฒนาตนเองให้ทำงานได้โดยไม่ต้องมีใครคอยตรวจสอบ ลงชื่อเป็นหางว่าว ใช้เทคโนโลยีให้ทำงานเอง เพื่อลดคนเดินเรื่อง เพิ่มความรวดเร็วในการเดินของหนังสือ

ทั้งหมดต้องปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานให้มีเป้าหมายเดียวกัน และช่วยกันทำทั้งส่วนของตน และช่วยกันและกัน ทั้งงานและกำลังใจ   

ต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้นในเร็ววัน 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กรกฎาคม 2555 18:51 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2555 18:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 น้องอิน, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ