นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1197
ความเห็น: 0

บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 2. การพัฒนาและสร้างผลงาน

ต้องรับผิดชอบทั้งผลของงานประจำ และความสำเร็จของการพัฒนาผลงานในระยะยาว

จากการบริหารจัดการเวลาสำหรับงานพัฒนาและงานประจำ ซึ่งมีการบริหาร จัดการแตกต่างกัน ที่ต้องรับผิดชอบทั้งผลของงานประจำ และความสำเร็จของการพัฒนาผลงานในระยะยาว

การจัดสรรเวลาเพื่อผลระยะยาวหรือเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้านั้น

ต้องดูเส้นทาง คุณสมบัติ เวลาในการสร้างคุณสมบัติและผลงานตามเวลาที่กำหนด เช่น

  • การศึกษาต่อต้องมาทำงานกี่ปีจึงสามารถไปศึกษาต่อไป ต้องรู้ว่าจะไปศึกษาที่ใด ในหรือต่างประเทศ ใช้ทุนจากที่ใด จึงต้องวางแผนการพัฒนาคุณสมบัติ การพัฒนาภาษาอังกฤษ จะใช้เวลาช่วงใด นานเท่าใด จะทดสอบภาษาช่วงใด ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลานอกเวลาทำงาน เช่น ตอนเที่ยงวันต้องรีบทานอาหารแล้วใช้เวลาที่เหลือก่อนถึงเวลางานในช่วงบ่ายเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งตอนเช้าก่อนเวลางาน และตอนเย็นหลังเลิกงาน
  • เช่นเดียวกับการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ เชี่ยวชาญ ต้องศึกษาระเบียบ กติกา ว่า ทำงานกี่ปีจึงเข้าสู่แต่ละตำแหน่งได้ ต้องทำผลงานอะไรบ้าง ทำอย่างไรบ้าง เขียนหนังสือ/ตำราจากวิชาที่สอน ต้องเตรียมสอนพร้อมกับการเขียนเอกสาร จากคำสอน พัฒนาเป็นหนังสือตำรา

การสร้างผลงานวิชาการ คือ การวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ ในการเขียนโครงการขอทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมกับการทำบทความทางวิชาการ คือในส่วนการตรวจเอกสาร ค้นคว้าความรู้ จากวารสารงานวิจัย วิชาการก็ให้นำความรู้ ข้อมูลมาเขียนบทความวิชาการไปตีพิมพ์เผยแพร่ไปด้วย

จัดเวลาการทำวิจัย กำหนดเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้มีผลงานตามเวลาที่กำหนดตามระเบียบ เมือถึงเวลาสามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งได้

การบริหารจัดการเวลาในระยะยาว เป็นช่วงเวลา 2 -3 ปี ตามระเบียบ เช่น อาจารย์วุฒิปริญญาเอก มีเวลา 2 ปี ยื่นขอ ผศ.ได้ ที่ต้องมีผลงาน หนังสือ หรือตำรา หรือ บทความทางวิชาการ + ผลงานวิจัยที่เป็นบทความวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีสัดส่วนปริมาณไม่น้อยกว่า 50 % ทางที่ดีควรยื่นไม่น้อยกว่า 2-3 บทความ แล้วทำอย่างไรในเวลา 2 ปี จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม

สำหรับผู้ที่ตั้งใจเป็นอาจารย์ อาจต้องเตรียมโครงการวิจัยไว้ตั้งแต่เรียนปริญญาเอก แล้วนำมาปรับให้เข้ากับแหล่งทุน ทิศทางของคณะ มหาวิทยาลัย ซึ่งสำหรับ ม.อ.นั้นการขอทุนอุดหนุนการวิจัยนั้นทำได้ค่อนข้างง่ายหากมีความพร้อม

อาจชวนเพื่อร่วมงานร่วมทำวิจัย หรือทำร่วมกับอาจารย์อาวุโส เพื่อให้มีผู้ช่วยกันสร้างผลงาน แต่ต้องอย่ากลัวที่จะชวน อย่ากลัวที่ขอความร่วมมือ เพราะหากฉายเดี่ยวก็ต้องใช้เวลาและความพยายามมากขึ้น

จำได้ว่า สมัยที่เริ่มทำงานก็ได้อาจารย์รุ่นพี่ช่วย แต่ต้องแสดงความพยายามและความสามารถให้คนอื่นยินดีร่วมทำงาน และใช้เวลาตามกำหนดในการขอยื่นกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งต้องจัดการเวลาอย่างเต็มที่ ทั้งตอนเช้า กลางวัน และเย็น เสาร์-อาทิตย์ ตามจังหวะของงานวิจัยที่ตั้งไว้   

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 July 2012 19:27 Modified: 02 July 2012 19:27 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ