นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1501
ความเห็น: 0

บริหารจัดการเวลาให้ทำงานเกิดประสิทธิผล 1. ต้องรู้งานและความหมายของการบริหาและการจัดการเวลา

การบริหารจัดการเวลาแล้วยังต้องบริหารจัดการงาน ความรู้สึก และเกียรติของตน ในด้านความรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีด้วย คือต้องทำให้เป็นทั้งคนดี รับผิดชอบในหน้าที่การงาน

ทุกคนมีเวลาเท่ากัน ผลการทำงานต่างกันเพราะใช้เวลาต่างกัน

การใช้เวลา คือการแบ่ง จัดสรรเวลา ในการทำงาน ทำภารกิจต่าง ๆ ในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน เรียกว่า บริหารเวลา

ส่วนจัดการเวลา คือการใช้เวลาตามที่แบ่งไว้ทำงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย คือการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

การทำงานให้เกิดผล คือการทำงานตามหน้าที่ให้ดี และพัฒนาตามสายงานให้ก้าวหน้า

  • หากเป็นอาจารย์ ต้องก้าวหน้าทั้งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งปัจุบัน ส่วนใหญ่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรืออย่างน้อยปริญญาโท

และการพัฒนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คือวิชาชีพของสายอาจารย์

  • สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ก็มีตำแหน่งชำนาญการ เชียวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

ทำให้การบริหารจัดการเวลาในการทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. การจัดสรรเวลาเพื่อผลระยะยาว เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  2. การจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานประจำในหน้าที่

การจัดสรรเวลา ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งงานประจำ และการพัฒนาความก้าวหน้า

เพราะหากมัวแต่ทำงานประจำ โดยไม่พัฒนาความก้าวหน้าไปนาน ๆ ก็จะติดนิสัย พัฒนาไม่ออก เรียกว่าทำงานดี แต่สร้างผลงานไม่เป็น จัดสรรเวลาไม่ได้ และต้องเริ่มทำตั้งแต่เริ่มทำงาน ที่ยังมีทั้งความสามารถ แรงผลักดัน เท่าที่เห็นมักติดนิสัยจนไปไม่เป็น

หรือหากมัวพัฒนาและสร้างผลงานจนเสียงานประจำ ย่อมทำให้เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า รู้สึกไม่ดี เป็นการเอาเปรียบเพื่อร่วมงาน เห็นแก่ตัว แน่นอนย่อมไม่มีใครชอบ

จะเห็นว่า นอกจากการบริหารจัดการเวลาแล้วยังต้องบริหารจัดการงาน ความรู้สึก และเกียรติของตน ในด้านความรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีด้วย คือต้องทำให้เป็นทั้งคนดี รับผิดชอบในหน้าที่การงาน ไม่เอาเปรียบเพื่อร่วมงาน หน่วยงานและองค์กร และรับผิดชอบต่อความสำเร็จ ต่อการสร้างผลงาน 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 July 2012 19:15 Modified: 02 July 2012 19:15 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ