นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1303
ความเห็น: 0

ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ

ให้คิดว่า งาน ภารกิจ โอกาสของลูกค้าเป็นงานของเรา ลูกหลานเรา เป็นความสำเร็จของการทำงาน

ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่ความรู้มีมากมาย พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนใช้ไม่ทัน ใช้ไม่ถูก แม้แต่เรียนรู้ติดตามยังไม่ทัน

ดังนั้น มีความรู้อย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ได้ทัน ทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดความสำเร็จของงานของลูกค้าเป็นสำคัญ 

การทำงานยุคนี้ นอกจากความรู้ ต้องมีทีมงาน ต้องมีระบบ ต้องใช้เทคโนโลยี และทำงานยึดความสำเร็จเป็นสำคัญ ไม่จำเป็นต้องทำงานวิธีเดียวกัน เพราะคนมีความถนัด ความชำนาญต่างกัน หลากหลายความรู้ ประสบการณ์

การยึดความสำเร็จของงานเป็นสำคัญด้วยวิธีการทำงานที่ต่างกัน จำเป็นต้องมีระบบ มีข้อมูล มีเป้าหมาย และความหมายที่ชัดเจนว่า ความสำเร็จ คุณภาพของงานคืออะไร เพื่อให้งานออกมาตรงตามที่กำหนด และความสำเร็จของงาน ประสิทธิภาพของงานก็ไม่ใช่เฉพาะงานในหน้าที่ ต้องเป็นของระดับองค์กร และเชื่อมโยงไปถึงลูกค้า

อย่างการผลิตบัณฑิต การวัดคุณภาพไม่ได้วัดแค่บัณฑิตสำเร็จการศึกษากี่คน แต่วัดไปถึงการได้งานทำ ดังนั้น การดูแลลูกค้าจึงต้องทำให้บัณฑิตสามารถสมัครงานได้เร็วด้วย หรือความรวดเร็วในการกระบวนการออกเอกสารหลักฐานตามที่การสมัครงานต้องการใช้ ที่เพิ่มโอกาสการได้งานทำ

เมื่อการทำงานยึดความสำเร็จและระบบงาน การพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนทำงาน ต้องยึดกระบวนการทำงาน 5 C

  1. Collaboration คือต้องมีความร่วมมือในกระบวนการทำงาน หมายถึงความเข้าใจ รับผิดชอบร่วมกันทั้งระบบทุกขั้นตอน ไม่ใช่เฉพาะหน้าที่งาน ไม่ต้องโทษกันว่าช้าจากคนโน้นคนนี้ ทุกคนต้องตระหนักว่าอะไรที่ช่วยให้เกิดคุณภาพ กระทบกับโอกาสต้องช่วยกันดำเนินการ ดูแลให้เหมือนว่าลูก หลาน ญาติเรากำลังสมัครงาน ให้พี่ช่วยส่วนนั้น ให้น้าช่วยดูแลส่วนนี้
  2. Communication หมายถึงการสื่อสารทำความเข้าใจกันจริง ๆ ระหว่างคนทำงาน หน่วยงาน ไปจนถึงหน่วยงานที่บัณฑิตไปสมัครงาน การสื่อสารยังรวมถึงการใช้ computer มาช่วยเป็นฐานข้อมูล การสื่อสาร ทราบความคืบหน้า ความเคลื่อนไหว ให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่ทุกคน ทุกขั้นตอนดูได้พร้อมกัน ทุกที่ ทุกเวลา และทำให้ทุกเวลามีค่าด้วยการตระหนักถึงการทำข้อมูลให้ทันสมัย ทันกาล ทันทีที่ข้อมูลผ่าน เหมือนการฝากเงินผ่านตู้ฝากเงินอัตโนมัติ คือ ฝากเสร็จ สามารถนำบัญชีตียอดเงินฝากได้
  3. Connection คือ ต้องมีเครือข่ายการทำงาน คำว่าเครือข่ายหมายถึงมีความรับผิดชอบที่เหมือนกันได้ทุกที่ เหมือนสาขาของธนาคารที่ติดต่อสาขาใดก็ได้ ไม่ใช่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น หมายถึงรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มจุดบริการ ยิ่ง ม.อ. มีหลายวิทยาเขต ยิ่งต้องสร้างเครือข่าย การบริการ ใส่ใจลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวแต่มีบริการหลากหลายสาขา ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการ
  4. Critical Thinking เป็นการคิดแก้ปัญหาในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เช่นทางปกติไม่ได้ มีทางลัด ทางด่วน ทางฉุกเฉินอย่างไร ที่ดูแลดุจญาติมิตร ไม่ใช่แค่ให้บริการตามระบบเท่านั้น ให้คิดว่า งาน ภารกิจ โอกาสของลูกค้าเป็นงานของเรา ลูกหลานเรา เป็นความสำเร็จของการทำงาน
  5. Creative มีการปรับบริการใหม่ ๆ เพื่อบริการลูกค้าที่ให้ได้บริการที่ดีขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการแก้ปัญหาฉุกเฉินมาเป็นบริการปกติ หากสามารถทำลดปัญหา แก้ปัญหาของลูกค้าได้ ยิ่งให้ลูกค้าใช้บริการได้เองยิ่งดี 

อย่างกรณีใบเสร็จค่าเครื่องบินที่สมัยหนึ่งต้องขอไปและต้องใช้เวลาจัดส่งให้เป็นสัปดาห์ แต่ปัจจุบันให้มาพร้อมการบัตรโดยสารอิเลคทรอนิคส์ที่สามารถใช้อีเมลที่ส่งมาแสดงความถูกต้องว่าเป็นของจริง ต่อไปหลักฐานการศึกษาอาจใช้รหัสเป็นหลักฐานให้ผู้รับสมัครตรวจสอบได้จากต้นตอ เป็นต้น

การทำงานที่ยึดความสำเร็จเป็นสำคัญ ต้องยึดระบบ ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นสาขาการทำงาน ไม่ใช่หน่วยงานใครหน่วยงานมัน ต้องใส่ใจให้ความสำคัญของลูกค้า ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการ คิดว่า วันนี้ เทคโนโลยีพร้อมแล้ว เพียงพัฒนาความคิด จัดระบบ รับรองว่า สามารถเป็นนวัตกรรมการบริการที่เข้าถึงใจลูกค้า เพิ่มค่าการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ ต้องใช้พื้นฐานของ 5 C รวมเป็นหนึ่งเดียว เหมือนร้านสะดวกซื้อ บริการธนาคาร ทุกสาขา ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการบริการด้วยตนเอง

ร่วมกันทำงาน ใช้เครื่องมือช่วยบริการ ลูกค้าเข้าถึงบริการด้วยตัวเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มค่าคุณภาพบริการ โดยไม่ต้องเพิ่มคนทำงาน  น่าจะเพิ่มความประทับใจให้บัณฑิต และเป็นต้นแบบให้บัณฑิตเป็นคุณสมบัติในการไปทำงาน หากได้รับบริการที่ดี ๆ ที่เป็นคุณภาพจริง ใช้จริง ทำจริง  ประทับใจจริง      

 

created: 30 June 2012 19:25 Modified: 30 June 2012 19:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ