นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1587
ความเห็น: 0

ใช้ความพยายามและอดทนให้เกิดความภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

คนที่เป็นทุกข์ เพราะอดทน พยายามไม่เป็น ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะกับสถานการณ์

คนเกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิต อยู่อย่างไรถึงเป็นสุข หรือเป็นทุกข์ ที่ความจริงคือทุกสิ่งเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนไปตามเวลา ที่ทำให้ทุกคนต้องปรับตาม ต้องใช้ความอดทนและพยายาม

ความอดทนและพยายามเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องเลือกใช้ให้ถูกจึงเกิดความสุขในชีวิต จึงต้องใช้อย่างรู้ตัว รู้เท่าทันกับตัวเอง

สุขกาย คือ ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ไม่เจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยก็ต้องอยู่ได้อย่างมีความสุขในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บางคนกลับไปรับความเสียงที่นำเข้าสู่ร่างกาย

การทำให้กายมีความสุข คือต้องทำร่างกายให้แข็งแรง ต้องหมั่นออกกำลังกายที่ต้องอดทน พยายามทำให้สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง รวมทั้งความอดทนทำใจไปกับสิ่งที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ทั้งการกินที่มากไป ความสนุกที่มากไปมาก นอนดึกเกินความจำเป็น และการกระทำทุกอย่างที่บั่นทอนความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งล้วนต้องใช้ความพยายามและอดทน

ความรู้ การให้ได้มาซึ่งความรู้ ต้องใช้ความพยายามและอดทน ที่ต้องไฝ่รู้ ติดตามทัน ในทุกด้าน ทั้งความเป็นอยู่ การงาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการใช้ชีวิต

การพัฒนา คือการทำของใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น ต้องปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงให้ทัน การพัฒนาเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ แต่หลายคนไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง

คนและประเทศที่พัฒนาแล้วคือ การปรับตัวได้ทันความเปลี่ยนแปลงและทำตัวให้ทันสมัยตลอดเวลา คือความอดทนติดตาม พยายามปรับปรุงตามติด จนเป็นบุคลิก นิสัย จึงได้เชื่อพัฒนาแล้ว

ผู้ที่หยุดพัฒนาคือผู้ล้าหลัง เพราะอดทน พยายามไม่พอ ย่อมเป็นทุกข์ ทุกข์จากที่อยากได้แต่ไม่อดทนพยายามที่จะปรับเปลี่ยน คืออาการไม่พัฒนา ไปอบรม เรียนรู้ ดูงาน ก็ยังทำงานเหมือนเดิม หรือทุกข์มากขึ้นที่อยากได้ อยากเป็นเหมือนที่รู้มาแต่ไม่ลงมือทำ

อารมณ์ เป็นส่วนสำคัญมากในการอยู่ให้มีความสุข ที่ต้องอดทนปรับตามให้ทันอารมณ์ของตนให้อยู่อย่างเป็นสุข

คนส่วนใหญ่ต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่ตนต้องการ พอไม่เป็นก็เป็นทุกข์ไม่พอใจคนอื่น และปรับอารมณ์ตามไม่ทันตามที่คนอื่น สังคมที่ต้องการให้เราเป็น ให้เราตาม ทำให้เสียอารมณ์เป็นทุกข์

ผู้ที่ต้องการความสุข ต้องอดทน พยายามปรับอารมณ์ตนอย่างเท่าทัน ไม่เอาอารมณ์ตนเป็นที่ตั้ง แต่เอาความจริงและเหตุผลเป็นหลัก เข้าใจ ทำใจให้เหมาะสมพอดีกับสถานการณ์ สังคม และสภาพแวดล้อม

คนที่เป็นทุกข์ เพราะอดทน พยายามไม่เป็น ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะกับสถานการณ์

  • กายไม่แข็งแรงเพราะไม่อดทน พยายามออกกำลังกาย ไม่อดทนต่อความอยาก
  • ไม่อดทนต่อการไฝ่รู้ให้เท่าทัน ไม่อดทน พยายามพัฒนาตน ที่สำคัญไม่อดทน พยายามปรับและใช้อารมณ์ในด้านดีให้พอดี

ทุกคนเกิดดำรงค์ชีวิต ต้องมีความอดทน พยายาม และต้องการความสุขต้องรู้จัดใช้ความทุกข์ให้เป็น

อดทนพยายามให้ถูกต้อง ถูกทาง อย่างพอดี ทั้งกาย ใจ และสติปัญญา ให้เกิดประโยชน์ต่อตนและสร้างความภาคภูมิใจด้วยการสร้างประโยชน์ต่อผู้อื่น  

 

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มิถุนายน 2555 17:17 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2555 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.55.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ