นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1929
ความเห็น: 0

Competition vs Benchmarking 1. ความหมาย

การแข่งขันที่ถูกต้องควรเป็น คือ การพัฒนาคุณภาพด้วยความสามารถให้ลูกค้าได้ของที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับคู่พัฒนาซึ่งมีจุดเน้นเป็นคู่ร่วมพัฒนา ซึ่งต้องเข้าใจความหมายจึงสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ในระบบประกันคุณภาพ และการให้รางวัลคุณภาพ การแข่งขัน (competition) และ คู่พัฒนา (benchmarking) เป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาคุณาพให้สามารถพัฒนาได้ไม่ให้ล้าหลัง คือ องค์กรอื่นที่ดำเนินธุรกิจและภารกิจแบบเดียวกัน มีอะไร ก้าวหน้าไปถึงไหน ที่หากเราไม่มี ก้าวไม่ทันก็จะแพ้การแข่งขัน แพ้ใจลูกค้า

การแข่งขันก็ไม่ใช่แข่งขันเรื่อยไป ต้องมีการวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดกลุ่ม จัดระดับ เพื่อกำหนดตำแหน่งว่า องค์กรอยู่ระดับ ตำแหน่งใด จะได้กำหนดคู่แข่งได้ถูกต้อง

การวางตำแหน่งไม่ถูกต้อง อาจไปแข่งผิดระดับที่อาจต้องเหนื่อยเกินเหตุถ้าแข่งในระดับสูงเกินกว่ามาก ๆ  หรือคิดว่าดีแล้วในการแข่งกับระดับที่ต่ำกว่า

การวางตำแหน่งการแข่งขัน ต้องดูจากจุดแข็งขององค์กร โอกาส ความพร้อมขององค์กร ดูปริมาณ พฤติกรรม คุณสมบัติของลูกค้า และผู้รับบริการ โดยเฉพาะปริมาณหรือจำนวน

 เช่น ตลาดรถยนต์ จะแข่งกับรถราคาสูงหากมีความพร้อมในการผลิต ทั้งด้านชื่อเสียง ความชำนาญ และมีกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ ซึ่งต้องผลิตของดี มีคุณค่า มีมาตรฐานที่สูงจูงใจผู้มีเงิน คือผลิตน้อยแต่มีมูลค่าสูง หรือ

ผลิตรถราคาต่ำที่ต้องเน้นปริมาณ แข่งขันด้านราคา และต้องดูคู่แข่งด้วย ว่ามีกี่ราย มากน้อยเมื่อเทีบยกับโอกาสการแข่งขัน

เมื่อกำหนดตำแหน่งแล้ว ทำให้ทราบว่าจะแข่งกับใคร เอาอะไรไปแข่ง วัดอย่างไร คือการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อกำหนดคุณภาพและจุดเด่น จุดขาย

ส่วนคู่พัฒนานั้น นอกจากการวางตำแหน่งแล้ว คือการร่วมมือกันในการพัฒนาระบบเพื่อเสริมกัน เป็นพันธมิตรร่วมพัฒนาระบบ องค์กรหนึ่งพัฒนาระบบหนึ่ง และอีกองค์กรพัฒนาระบบอื่น ที่ใช้ร่วมกัน เช่น พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบงาน ที่หากต่างคนต่างทำจะเป็นภาระต้นทุน เวลาซึ่งคู่พัฒนาต้องมีอะไรที่เหมือนกันเพื่อพัฒนาร่วมกัน การนำจุดแข็งของคู่พัฒนามาเสริมจุดอ่อนกันและกัน 

จะเห็นว่า การแข่งขันที่ถูกต้องควรเป็น คือ การพัฒนาคุณภาพด้วยความสามารถให้ลูกค้าได้ของที่ดีขึ้น เช่นเดียวกับคู่พัฒนาซึ่งมีจุดเน้นเป็นคู่ร่วมพัฒนา ซึ่งต้องเข้าใจความหมายจึงสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ที่เรียกว่า "เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา" ได้

created: 27 June 2012 18:17 Modified: 27 June 2012 18:25 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni and Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.222.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ