นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1611
ความเห็น: 0

ฝึกงาน

การฝึกงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ทั้งต่อการศึกษาเรียนรู้ ต่อการแสดงความรู้ ความสามารถ ต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษา และสถาบันการศึกษา ต่ออนาคตทั้งปัจจุบันและอนาคต

ฝึกงานเป็นวิชาเรียนในทุกหลักสูตร คือให้นิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานหรือบริษัท สถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน เพื่อเพิ่มพูประสบการณ์ในการทำงาน

การฝึกงานคือการฝึกทำงาน และคำว่า งาน คือทำแล้วได้งานเกิดขึ้น

การทำงานให้ได้งาน ผู้ทำต้องมีความรู้ ดังนั้น ผู้ที่จะไปฝึกงานให้ได้ประโยชน์จึงต้องเตรียมตัว

  1. เตรียมความรู้ให้ตรงกับงานที่ไปฝึก
  2. ต้องรู้ว่างานที่ไปฝึกนั้นมีกระบวนทำงานอย่างไร
  3. ต้องรู้ว่า งานที่จะไปทำนั้น ทำให้ดีเป็นอย่างไร จะได้ทำงานให้ได้ดี

โดยสรุปการฝึกงาน คือการนำความรู้ไปใช้ทำงาน อีกอย่างที่สำคัญในฐานะผู้เรียน คือไปฝึกงานแล้วต้องให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งกระบวนการทำงาน และหน่วยงานหรือสถานที่ที่ไปฝึก และต้องรู้ว่าต้องการเรียนรู้อะไรในการไปฝึกงานแต่ละครั้ง คือการตั้งเป้าหมายเพื่อไปศึกษา หาคำตอบให้ได้ เผื่อสถานที่ไปฝึกไม่ได้สอน ไม่ได้ให้ทำจะได้ขอทำ หรืออย่างน้อยก็สอบถามหาความรู้

การฝึกงาน นอกจากการไปฝึกใช้ความรู้ หาความรู้ ยังเป็นโอกาสแสดงความสามารถทั้งของตนเองให้หน่วยงานรู้จักเพื่อไว้อ้างอิงได้ และที่สำคัญกว่า คือการเป็นตัวแทนของหลักสูตร ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยว่า นิสิต นักศึกษาสถาบันนี้มีความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ดี หรือไม่ดีอย่างไร เมื่อกับสถาบันอื่น ๆ ซึ่งสำคัญต่อการสมัครเข้าทำงานทั้งของตนเอง และเพื่อน รุ่นน้อง ๆ ทุกรุ่น

ดังนั้น นอกจากต้องแสดงฝีไม้ลายมือ ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบทั้งในการปฎิบัติงาน ยังต้องรับผิดชอบการพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ดี ให้เป็นที่ประทับใจแก่หน่วยงาน ทั้งการกิน การอยู่ การมีมนุษยสัมพันธ์ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ที่ทุกอย่างต้องแสดงให้ดี ทั้งกิริยา มารยาท เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ ทั้งชงกาแฟ เสิร์ฟน้ำ ถ่ายเอกสาร เรียงกระดาษ เพราะคือทักษะทั้งสิ้น

จะเห็นว่า การฝึกงานเป็นส่วนที่สำคัญยิ่ง ทั้งต่อการศึกษาเรียนรู้ ต่อการแสดงความรู้ ความสามารถ ต่อภาพลักษณ์ของนักศึกษา และสถาบันการศึกษา ต่ออนาคตทั้งปัจจุบันและอนาคต จึงต้อง

  • เตรียมตัวให้ดี ให้พร้อม โดยเฉพาะความรู้ในสาขา ทักษะต่าง ๆ เช่นการใช้คอมพิวเตอร์
  • เตรียมตัวไปหาความรู้ แสดงความตื่นตัวและรับประโยชน์ให้มากขึ้นจากการฝึกงาน

อีกอย่างที่ควรระวัง คือ การกำหนดการเดินทางไปฝึกงาน เพราะต้องไปติดต่อหน่วยงาน ต้องประสานให้ดี ควรไปในเวลาการทำงาน และติดต่ออย่างเป็นทางการ ไม่ใช่ไปเวลามืด ค่ำคืน ที่เป็นภาระแก่หน่วยงาน หรือต้องการไปก่อนก็ควรแจ้งประสานให้ดี ๆ มีความชัดเจน ซึ่งจุดนี้ก็เป็นสิ่งแรก ๆ ในการสร้างความประทับใจ หรือไม่ประทับใจแก่หน่วนงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ไปฝึกแล้ว

เมื่อการฝึกงาน มีผล และผลกระทบที่สำคัญมากมาย จึงต้องเข้าใจและเตรียมการให้ดี ให้พร้อม ทางที่ดีควรเริ่มหาข้อมูล หาความรู้ว่า จะไปฝึกงานอะไร ประเภทไหน เพื่อจะได้เตรียมความรู้ ความสามารถได้นาน ได้ดี เพราะหลายทีก็เป็นโอกาสการทำงาน หากได้แสดงให้ดี เตรียมการดี  

 

created: 24 June 2012 19:05 Modified: 24 June 2012 19:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.215.231
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ