นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1453
ความเห็น: 0

ยุคของการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน

เน้นวิธีและกระบวนการเรียนรู้ การทำ การใช้ การอยู่ มากกว่าการสอนความรู้ ให้รู้กว้าง รู้เพิ่ม ไม่ใช่ที่ผู้สอนรู้

เมื่อยุคสมัยการจัดการเช่นนี้  http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24160

การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาต้องเน้นวิธีและกระบวนการเรียนรู้ การทำ การใช้ การอยู่ มากกว่าการสอนความรู้ ให้รู้กว้าง รู้เพิ่ม ไม่ใช่ที่ผู้สอนรู้และอยากให้รู้ สอนให้เรียนรู้เป็น คือ

  • ต้องรู้หา รู้แหล่ง รู้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์
  • ต้องเรียนแบบรู้จำ รู้ว่าอะไรควรจำ ไม่จำเป็นต้องจำ ไม่ใช่แค่จำได้
  • รู้ทำที่ทำได้หลากหลายเพื่อใช้ในสภาพที่แตกต่างกันทั้งผู้ทำและสถานการณ์
  • รู้ทัน คือตามทันสถานการณ์ เทคโนโลยี ตามทันผู้ใช้ ผู้บริโภค ทันองค์กร ทันเพื่อนร่วมงานคือรู้จักความสามารถ ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน รู้ทันค่าทั้งทรัพยากร ต้นทุน ผลกระทบ   
  • รู้คิด คือ คิดเป็นประโยชน์ คิดถึงโทษ คิดถึงผลกระทบ คิดอย่างมีคุณธรรม อย่าคิดแบบมักง่าย คิดเฉพาะผลประโยชน์ตน อย่างวันนี้ มีของถูกและขยะเทคโนโลยีมากมาย มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
  • รู้พอดี ไม่ใช้เกิน มีเกิน ไม่เอาเปรียบกันและกัน รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักพอเพียง

แล้วการจัดการศึกษา จะต้องทำอย่างไร เพื่อสอนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณสมบัติดังกล่าว ที่สอนให้รู้หา รู้จักจำ รู้จักทำ รู้ทัน รู้คิด รู้พัฒนา รู้อยู่ รู้ผลกระทบ รู้อนาคต รู้ปรับตน รู้ระบบ รู้รอบตน รู้พอดี และเน้นที่ผู้เรียน 

ที่ต้องเปลี่ยนคือ ทัศนคติของผู้สอน ไม่ใช่ตนรู้ดี บางทีก็รู้ไม่เท่าทัน จึงต้องร่วมกันเรียนรู้ ปล่อยให้หา สอนให้คิด ไม่ผิดถูก ส่งเสริม สร้างสรรค์ รู้ทัน รู้ธรรม 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 June 2012 19:48 Modified: 22 June 2012 19:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.226.13
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ