นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1432
ความเห็น: 0

ผลและทางของโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน

ผู้ที่อยู่ได้ดีต้องคิดพึ่งตนเองให้มาก การรู้ไว้เพื่อช่วยในการดำรงชีวิตได้ดีขึ้น ทั้งการรู้ให้เท่าทันธรรมชาติ เท่าทันสังคม และเท่าทันตัวเอ

สภาพของโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีสภาพแปรปรวน ที่เกิดความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ทำให้การพยากรณ์ทำได้ยาก เหตุเพราะการพยากรณ์ต่าง ๆ ใช้ข้อมูลเดิมในสภาพเดิมที่มีความแปรปรวนไม่มาก แต่เมื่อสภาพเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนมากขึ้น จึงทำให้การคาดการณ์จากความรู้เดิม ข้อมูลเดิมใช้พยากรณ์ไม่ได้

สภาพที่เห็นและสัมผัสได้ คือ อากาศของโลกร้อนขึ้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น สภาพอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้น ฝนตกหนัก รุนแรง

สภาพดังกล่าว ทำให้สภาพของสิ่งมีชีวิต สภาพทางชีวภาพเปลี่ยนไป สิ่งที่เห็นได้ คือ ผลไม้สุกเร็ว เน่าเสียเร็ว ที่เกิดจากสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้น และแปรปรวนทำให้ปฎิกริยาทางเคมี ทางชีวภาพเกิดเร็วขึ้น เชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์เจริญเร็วขึ้น ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่น รวมทั้งมนุษย์มากขึ้น

มนุษย์ สัตว์อ่อนแอลง เพรา

 • ออกกำลังน้อย
 • อยู่ห่างไกลธรรมชาติ ทั้งอาหาร และความเป็นอยู่
 • การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในสภาพปิด สภาพควบคุม ทำให้ไม่ได้ปรับตัวต่อความร้อน หนาว และแปรปรวนของธรรมชาติ
 • รวมถึงการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์จากสภาพหนึ่ง และนำมาใช้อีกสภาพหนึ่งหลังจากเก็บไว้จึงขาดการปรับตัวตามธรรมชาติ
 • การใช้วิทยาศาสตร์ปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ทำให้ไม่สามารถปรับตัวต่อธรรมชาติได้ เมื่อนำมาเป็นอาหารคนจึงทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้เช่นกัน
 • การอยู่ห้องปรับอากาศ การรับประทานอาหารที่สะอาด ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ในธรรมชาติ ทำให้ภูมิต้านทานลดลง ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนได้ยาก จึงทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ได้ง่าย
 • รวมทั้งอากาศที่ร้อนและแปรปรวน ภาวะทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง ยิ่งสร้างความเครียดเพิ่มขึ้น เพิ่มภูมิแพ้ทางอารมณ์

ผู้ที่อยู่ได้ดี ต้องพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติ ออกกำลังกาย ทานอาหารที่หลากหลายที่มาจากธรรมชาติ รู้เท่าทันอารมณ์และธรรมชาติ สร้างความฉลาดในการปรับตัวกับธรรมชาติ

 วันนี้ ไม่มีใครบอกได้ว่า น้ำจะท่วมหรือฝนจะแล้ง ไม่มีใครพยากรณ์ได้แม่นยำ ผู้ที่อยู่ได้ดีต้องคิดพึ่งตนเองให้มาก พยายามถามตัวเองว่า หากนำท่วมต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงเดือดร้อนน้อยที่สุด ดำรงชีวิตได้ในภาวะดังกล่าว

คนสมัยก่อน ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมจะมีเรือไว้สัญจรช่วงน้ำท่วม ต้องเตรียมอาหาร น้ำ ไว้ดำรงชีพ ไม่ต้องรอพึ่งใคร  เพราะใคร ๆ ก็มีปัญหาเหมือนกัน

รู้ว่าอะไรจะเสียหายหากน้ำท่วมก็หาทางเก็บให้ปลอดภัย หรือเสียหายน้อยที่สุด

หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เสียงต่อความแห้งแล้งก็หาทางเก็บน้ำไว้กิน ไว้ใช้ ให้ผ่านช่วงนั้นไปได้

สิ่งที่ต้องระวังปรับตัว ให้รู้เท่าทัน คือ

 1. สิ่งของทางชีวภาพจะเสียไวขึ้น เช่นผัก ผลไม้ อาหาร จึงต้องเก็บให้ดีขึ้น ระวังให้มากขึ้น ควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ อย่าเก็บไว้นาน
 2. หมั่นออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
 3. อยู่กับธรรมชาติ กินอาหารจากธรรมชาติให้มากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทั้งที่มาจากอาหารที่ปรับตัวกับธรรมชาติ และตนเอง
 4. การพยากรณ์ต่าง ๆ ต้องเผื่อเสียให้มากขึ้น เช่น อายุการเก็บรักษาอาหาร อายุของผลิตภัณฑ์ยา สารเคมีที่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศและอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น จะมีอายุลดลง คือวันหมดอายุจะเร็วขึ้น
 5. อายุการเก็บรักษาพืชผล เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพืช จะเสื่อมเสียไปเร็วขึ้น อายุจะสั้นลง  

นี่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เปลี่ยนไป การรู้ไว้เพื่อช่วยในการดำรงชีวิตได้ดีขึ้น ทั้งการรู้ให้เท่าทันธรรมชาติ เท่าทันสังคม และเท่าทันตัวเอง ซึ่งไม่มีใคร เครืองมือใดคำนวณ พยากรณ์ได้ว่า อะไรจะเป็นเช่นไร เกิดอะไรขึ้นเมื่อไร ซึ่งยังไม่รวมภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครรู้ได้เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม

สิ่งที่ควรลดคือ การทำลาย ทำร้ายกันทางสังคม ยาเสพติด การหลอกลวง ลักขโมย ฆ่าฟันกันที่เกิดจากอารมณ์ ความรู้สึก โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดจากอารมณ์ของตนเอง 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 17 June 2012 16:49 Modified: 17 June 2012 16:49 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ