นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1889
ความเห็น: 2

หัวหน้าและค่าตอบแทน 2. ความสามารถและกระบวนการ

การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือหลักการของการจ่ายค่าตอบแทนในทุกตำแหน่ง

เมื่อหัวหน้าต้องรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของหน่วยงาน ต่อลูกค้าผู้รับบริการ ต่อการบริหารจัดการ ต่อการพัฒนางาน ต่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน ตามบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24088 

ทำให้ผู้เป็นหัวหน้าต้องมีความสามารถและทักษะ

 1. ต้องรอบรู้งานของหน่วย ของงาน
 2. ต้องรู้จักและเข้าใจ ลูกค้าและผู้รับบริการ เพื่อสร้างคุณภาพงานตอบสนอง
 3. ต้องเข้าใจระบบและการส่งต่องานเพื่อให้งานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดต้นทุน
 4. ต้องเข้าใจและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
 5. ต้องรู้จักความสามารถของบุคลากรในทีมงาน เพื่อมอบหมายงานได้ตรงความรู้ ความสามารถ และต้องไม่ใช่ใครก็ได้ ไม่ใช่ต้องเหมือนกันทุกคน ไม่ไช่กระจายภาระงาน
 6. ต้องรู้จักและเข้าใจบทบาทการประสานระหว่างหน่วย งาน ให้งานขององค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 7. ต้องมีทักษะในการพัฒนางาน
 8. ต้องมีทักษะสอนและพัฒนาบคลากรในบังคับบัญชา
 9. ต้องมีทักษะในการสื่อสาร และการนำในการทำงาน คือทำความเข้าใจ เข้าใจความแตกต่างของคนในหน่วย ในงาน
 10. ต้องไวต่อการใช้เทคโนโลยี คือปรับให้ทัน ตัวเองไม่ถนัดต้องสามารถดูแล จัดการให้บุคลากรที่มีความสามารถดำเนินการได้ ซึ่งต้องมีทักษะการบริหารความแตกต่าง คือ ต้องรู้ว่าใครถนัด และไม่ถนัดอะไรแล้วให้ทำตามความถนัดของแต่ละคน และต้องให้คนที่ไม่ถนัดทำงานกับระบบได้ โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีสมัยนี้คือ คอมพิวเตอร์ ที่ต้องคิดต้องใช้ให้ระบบทำงานได้เองให้มากขึ้นเพื่อลดคน ลดแรงงาน เพิ่มเวลาทำงานด้วยเครื่องมือ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ บริการการเงิน การเบิกเงิน การโอนเงิน การทวงถามผ่านระบบอัตโนมัติ บริการได้ 24 ชม

คือต้องบริหารงานและบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน คุณภาพงาน ซึ่งเป็นฐานการประเมินบุคลากรตามความสามารถ 

 • การจะใช้เงินเพิ่มค่าตอบแทน 
  • ต้องบริหารจัดการให้มีมูลค่าเพิ่ม ด้วยการพัฒนาระบบลดต้นทุน แรงงาน หรือเพิ่มรายได้ เพิ่มผลิตภัณฑ์ พัฒนาคนให้ทำงานเร็วขึ้น จะได้ช่วยทำงานอื่นเพื่อเพิ่มมูลค่า 
  • ต้องจัดระบบงานให้ลื่นไหล ลดภาระ ลดขั้นตอนระหว่างหน่วยงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงานแต่ยังติดตามได้ในระบบ  หากดูในระบบธนาคารสมัยก่อนต้องมีหัวหน้าคอยตรวจสอบ คอยเซ็น แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่บริการทำหน้าที่โดยตรง


 • การทำงานต้องเน้น การอำนวยความสะดวก ไม่ใช่ควบคุม เพราะการทำภารกิจได้เร็วขึ้น คือ ผลประโยชน์มูลค่าเพิ่มขององค์กร เช่นการเบิกเงินที่ต้องทำงานให้ทำเรื่องเบิกให้ผู้ทำงานให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว แทนการรอให้ผู้ทำงานต้องป็นผู้ทำเบิก ทำยืม คือ คิดแทน ทำแทนในส่วนที่ทำได้ อย่างกรณีการกรอกรายละเอียดการเบิกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่ต้องให้สมาชิกต้องเขียนเอง ที่ต้องใช้เวลานาน อาจเขียนผิดเสียแบบฟอร์ม ต้องไปลงบัญชีจากใบกรอกของสมาชิก

 

หลักการเพิ่มมูลค่างาน คือ ลดงาน ลดคน แต่ทำงานได้เท่าเดิม หรือดีกว่าเดิม

เพิ่มงานเพิ่มรายได้ ด้วยการไปช่วยคนอื่น การลดงานรวมถึงการลดในหน่วยอื่น ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าทางอ้อม

การสร้างมูลค่าเพิ่ม คือหลักการของการจ่ายค่าตอบแทนในทุกตำแหน่ง รวมถึงการจ่ายโบนัสของคนในหน่วย ในงาน หากแสดงร่วมกันในการเพิ่มมูลค่า คือสิ่งท้าทายในการทำงานในยุคต่อไป ถึงแม้จะเป็นหน่วยงานราชการ ที่ประเทศจีนทำมาหลายปีแล้ว โดยรัฐบาลจ่ายงบประมาณพื้นฐานให้เท่านั้น เช่นเดียวกับรัฐบาลไทยที่กำลังใช้ระบบเดียวกัน โดยต้องตอบสนองหน้าที่หลักของหน่วยงาน ส่วนมูลค่าเพิ่มต้องทำเอง ต้องแข่งขัน จัดระบบเอง

หัวหน้าไม่ใช่ผู้อาวุโสตามอายุ และมีประสบการณ์ทำงานมานาน แต่ต้องตื่นตัว ต้องพัฒนา สร้างมูลค่างาน คือ อาวุโสทางความสามารถ 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มิถุนายน 2555 19:49 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2555 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Champy, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
อภิชัย [IP: 223.206.72.24]
21 มิถุนายน 2555 22:05
#78012

ถ้าลูกน้องไม่อยากทำงาน ไม่พัฒนา ไม่.....ถ้าผมเป็นหัวหน้าคงต้องพิจารณา(ตัวเอง)ก่อนและหาทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมล่ะครับ ขอบคุณครับที่ให้ความรู้จะติดตามอ่านครับ

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
22 มิถุนายน 2555 16:16
#78034

ปัญหาของระบบราชการ ก็ติดอยู่ตรงนี้....ไม่ว่ายุคใดสมัยใด...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ