นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1748
ความเห็น: 2

หัวหน้าและค่าตอบแทน 1. ความรับผิดชอบ

หัวหน้าไม่มีหน้าที่เอาใจ ตามใจลูกน้องให้ทำงานน้อยลง สบายขึ้น โดยไม่พัฒนางาน พัฒนาความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน

หัวหน้า คือผู้นำ ผู้ดูแล ผู้จัดการหน่วยงานให้ทำหน้าที่ได้ตามเป้าหมาย ตามหน้าที่ขององค์กร ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

ในระบบราชการสมัยที่เป็นชั้น(ตรี โท เอก) และระบบซี (ซี1-ซี11) ได้แยกชั้น แยกระดับของผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้าให้สูงกว่าบุคลากรทั่วไปอย่างน้อย 1 ระดับ เช่น หัวหน้าหน่วย ระดับ 6 บุคลากรในหน่วย ระดับ 5 และต่ำกว่า หัวหน้างานระดับ 7 บุคลากรในหน่วยระดับ 6 ลงมา

พอเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง ได้ปรับให้บุคลากรในหน่วย/งาน สามารถเลื่อนระดับเงินเดือนเท่าหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน

ความจริงเป็นสิ่งที่ดี ที่ลูกน้องบุคลากรในหน่วย ในงาน ได้ปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน แต่การกลับเป็นว่า หัวหน้าหน่วย หัวหน้างานรู้สึกว่า ตนมีความรับผิดชอบเป็นหัวหน้า ได้ปรับเงินเดือนไม่ต่างจากลูกน้องและบุคลากร

ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยที่ประชุมคณบดี จึงได้ให้มีค่าตอบแทนเป็นเงินประจำตำแหน่งจากเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน

การเป็นหัวหน้านั้นมีความรับผิดชอบใน

  • การบริหาร(มอบหมายงานบุคลากรในหน่วยงานตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร)
  • จัดการ (ทำงานตามหน้าที่ ตามเป้าหมาย) ที่ต้องแสดงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน คุมกับค่าตำแหน่ง
  • ต้องดูแลให้งานของหน่วย ของงานมีคุณภาพตอบสนองต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และยินดีมาใช้บริการเพิ่ม หรือไม่ลดลง
  • ต้องพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ (เร็วขี้น ถูกลง ทันกาล ไม่ผิดพลาด ใช้คนน้อย ได้เงินมาก หรือเหลือเงินมาก หรือมีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม)
  • ต้องพัฒนาคนในหน่วยงานให้ทำงานดีขึ้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ด้วยการทำงานและพัฒนา ตามบันทึก ทำงาน http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24067 และพัฒนางานและคนทำงาน  http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24086  ให้ทำงานให้ดีขึ้น

ที่แน่ ๆ คือหัวหน้าไม่มีหน้าที่เอาใจ ตามใจลูกน้องให้ทำงานน้อยลง สบายขึ้น โดยไม่พัฒนางาน พัฒนาความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน

 แต่ต้องเอาใจให้ทำงานดีขึ้น สบายใจ ภูมิใจในการพัฒนางาน และหัวหน้าต้องพัฒนาตัวเอง พัฒนางานของหน่วยให้ก้าวหน้า ให้ทันเทคโนโลยี ให้ตอบสนองวิสัยทัศน์องค์กร ให้ตอบสนองคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า เพื่อนำเงินไปเป็นค่าตอบแทน

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มิถุนายน 2555 19:34 แก้ไข: 16 มิถุนายน 2555 19:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
18 มิถุนายน 2555 16:18
#77916

1. ยินดีกับมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ กับหัวหน้างานที่จะให้ค่าตอบแทน เป็นการสร้างผู้นำระดับกลาง คงคล้าย ๆ กับค่าตอบแทนในระดับของผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา

2. และผู้บริหารทุกระดับ คงจะต้อง มีทัศนคติต่อคนให้กว้างและเห็นคุณค่าในตัวคนทุกคนให้ได้ เพราะทุกคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน เพียงแต่จะนำมาใช้ได้ถูกเวลาหรือไม่เท่านั้น และต้องดึงศักยภาพของคนออกมาใช้ให้ได้ (การหาลุงเทืองให้เจอ)

3. การบริหารคนเป็นเรื่องไม่ง่าย และลูกน้องคงต้องมีความศรัทธากับหัวหน้าทุกระดับจึงจะสามารถพัฒนาองค์กรได้ก้าวหน้า สำคัญที่หัวหน้าต้องคงความยุติธรรมไว้ ใช้มาตรฐานเดียวกัน และคงจะต้องหาวิธีการพัฒนาผู้ที่แก่เกินแกงให้ได้ ผู้บริหารระดับสูงอาจจะต้องลงมาดูแล เพราะมีบารมีมากกว่า

เรื่องจ่ายเงินไม่ยาก ยากที่หาเงินจากไหนมาจ่าย

จึงต้องช่วยกันเพิมมูลค่า หากหาไม่เจอก็จ่ายไม่ได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ