นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1613
ความเห็น: 2

การจัดการความรู้ในงานเกษตรภาคใต้ จากของจริงสู่ใช้จริง

จากการค้า สู่บริการวิชาการ สู่การเรียนการสอน สู่การวิจัย สู่การใช้งาน สู่การบันทึกความรู้ สู่การเผยแพร่ใช้งาน

ในงานเกษตรภาคใต้ มีความรู้ด้านเกษตรมากมาย ทั้งที่มีการจัดนิทรรศการ การสาธิต และที่นำมาจำหน่าย ซึ่งคณะได้พยายามให้นักศึกษาไปศึกษา บันทึกจากร้านที่แสดงสาธิต แต่ยังได้ผลไม่ดีนัก

ปี 2555 นี้ จึงได้เตรียมการให้อาจารย์จัดเตรียมวางระบบ จัดทีมทั้งอาจารย์และนักศึกษา เข้าเก็บความรู้ ทั้งการพูดคุย เก็บจากการสาธิตที่คณะได้เชิญชวนร้านค้าต้นไม้และสัตว์เลี้ยง ดัง  http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/24048 

 และการติดตามสังเกตจากร้านค้า ต่าง ๆ ที่ไม่ได้จัดสาธิต

  • การจัดเก็บความรู้จากผู้ทำจริง เป็นการบันทึกจากความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะบันทึกให้นำมาขยายใน share.psu ซึ่งทำให้คณะมีความรู้จากสภาพจริงเพิ่มขึ้น
  • ให้อาจารย์ได้เข้าเรียนรู้ การนำมาบันทึกขยายผลทำให้เป็นความรู้ที่ผู้ที่ไม่ได้มางาน สามารถมาอ่านได้ และนำไปใช้ในกรณีที่มาจัดซื้อจัดหาต้นไม้ สัตว์เลี้ยงไปเลียงดู
  • การจัดเก็บความรู้ที่ทำอย่างต่อเนื่องต่อไป จะทำให้ให้เห็นพัฒนาการของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง

 

นอกจากร้านค้าที่จัดสาธิต ยังให้มีการจัดเก็บจากส่วนการจัดนิทรรศการ เพื่อทราบความก้าวหน้าทางวิชาการมาบันทึกไว้ ขยายผล รวมถึงร้านค้าอื่น ๆ เช่น ผ้าไหมถึงกระบวนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทำเส้นใย ทอผ้า และการทำอาหาร ชา กาแฟสด สมุนไพร ที่เป็นผลผลิตจากการเกษตร

ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บความรู้

ความรู้มีมากมายจากประสบการณ์ทำงาน ที่ต้องจัดเก็บ บันทึก ขยายใช้งาน ผ่านการจัดการเรียนการสอน และบางเรื่องอาจนำไปสู่โจทย์วิจัย

จากการค้า สู่บริการวิชาการ สู่การเรียนการสอน สู่การวิจัย สู่การใช้งาน สู่การบันทึกความรู้ สู่การเผยแพร่ใช้งาน  เป็นกระบวนการจัดการความรู้จากภาพจริงเพื่อใช้จริง

Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 June 2012 18:17 Modified: 13 June 2012 18:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ครับ ที่ผ่านๆ มา คณะทรัพยฯ เป็นเจ้าภาพในการนำเสนอความรู้ เทคโนโลยี จากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประสบผลสำเร็จในการบูรณาการความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพ

ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเราปล่อยให้ความรู้เหล่านี้ไหลไปที่ไหนบ้าง ในขุมความรู้ของคณะทรัพยฯเอง มีกักกองอยู่เท่าไหร่

เป็นเรื่อง/ แนวคิดที่ดีมากครับ

เราเอง

Ico48
กัลยาณี ด้วงทอง [IP: 192.168.84.214]
14 June 2012 14:24
#77855

อยากเห็นงานเกษตรปัจจุบันเหมือนงานทรัพย์แฟร์ในอดีต คิดว่านักศึกษาน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า ไม่ต้องจัดงานใหญ่แต่ให้นักศึกษาเป็นผู้คิดและทำเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.172.213
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ