นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1444
ความเห็น: 0

อยากเห็นการนำการตลาดมาใช้ทำงาน

มหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งผลิตกำลังคน ต้องมีสิ่งต่าง ๆ ก้าวล้ำนำสมัย เพื่อเป็นแบบอย่างหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ ที่ต้องออกไปทำงาน

การตลาด นอกจากเป็นที่ซื้อขายสินค้า สิ่งที่เห็นคือ การแนะนำและการนำสินค้าใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ทันสมัย มีความสามารถการใช้งานที่หลากหลาย แปลกใหม่ สู่ลูกค้า รวมถึงสินค้าในรูปแบบการให้บริการ

หลายหน่วยงาน หลายองค์กรอ้างว่า ใช้ balanced scorecard มาใช้ในการทำงาน ซึ่งตัวหลักหนึ่งคือ การคำนึงถึงลูกค้า ที่ต้องรักษาลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ เพราะลูกค้าคือการนำไปสู่ความเจริญ ความยั่งยืนของธุรกิจ การที่จะรักษาลูกค้าไว้ได้ ต้องมีการพัฒนาสินค้าบริการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย และต้องให้ทันและดีกว่าบริษัทอื่น ๆ คือมีสินแบบใหม่ ๆ บริการแบบใหม่ ๆ

แต่กลับมาดูหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จะพบเห็นสิ่งนี้น้อยมาก กลับแต่ทางกลับกัน คือ ลูกค้า ผู้รับบริการเรียกร้อง สินค้า บริการใหม่ ๆ ที่ทันสมัย จึงอยากเห็น การนำการตลาดมาใช้ในการทำงาน การพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่ดี ที่เร็ว ที่มีประสิทธิภาพ ที่ทันสมัยมาให้บริการ

อยากเห็นทุกหน่วยงาน มีบริการใหม่ ๆ มาเชิญชวนให้ผู้ใช่ได้เลือกใช้

อยากเห็นบริการในมหาวิทยาลัยตามทันเทคโนโลยี ระบบบริการที่ทันสมัยเท่าเทียมหน่วยงานเอกชน

ที่ความจริง มหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งผลิตกำลังคน ต้องมีสิ่งต่าง ๆ ก้าวล้ำนำสมัย เพื่อเป็นแบบอย่างหล่อหลอมคนรุ่นใหม่  ที่ต้องออกไปทำงาน

อยากเห็น ผู้ทำงานในด้านต่าง ๆ คิดพัฒนางานจากหน้าที่ของตน นักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานว่า ควรนำคอมพิวเตอร์มาเพิ่ม ความเร็วมาเพิ่มประสิทธิภาพงาน

อยากเห็น เจ้าหน้าที่การเงินจัดบริการ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้ เบิดจ่ายเงินเช่นเดียวกับการบริการของธนาคาร บัตรเครดิต

อยากเห็น งานด้านทะเบียน บริการ ดูแลให้บริการนักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่าเชิงรุก แม้ไม่ได้เปรียบ แต่อย่าให้เสียเปรียบ เช่นหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้สมัครงาน

อยากเห็น ฯลฯ 

อยากเห็นทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ทำงานบริการที่เป็นต้นแบบของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาไปเป็นคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ประทับใจ ติดตัวไปทำงาน เพราะการได้รับสิ่งดี ๆ ย่อมนำไปปฎิบัติที่ดี ๆ เพราะเคยได้รับบริการที่ดี แต่หากได้ประสบการณ์ที่ไม่ดีก็จะคิดว่าที่เรียนมหาวิทยาลัยก็เห็น ได้รับแบบนี้ ไม่เหมือนทฤษฎีที่สอน ที่ทำให้ให้เข้าว่า เรียนเพื่อจำ นำไปสอบ ไม่ใช่เรียนเพื่อนำไปใช้ทำงาน

การเรียนคงไม่ใช่แค่เรียนความรู้ ตามหลักสูตรการเรียนการสอน แต่ต้องได้รับประสบการณ์จริงที่ดี จึงส่งผลคุณภาพคน คุณภาพบัณฑิตที่ดีจริง ซึ่งเป็นการตลาดจริงคือผลิตสินค้าพัฒนาบริการที่เชื่อได้ ทันสมัย ใช้งานจริง ไม่ใช่ท่องได้แต่ใช้งานไปอีกแบบ  

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มิถุนายน 2555 17:47 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2555 17:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ