นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1451
ความเห็น: 0

สอนให้เก่งกะใช้งานได้ อันไหนดี

การสอนเก่งคือให้เกิดผลสำเร็จ เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งาน ไม่ใช่สักแต่สอน เพราะสอนง่ายไม่ต้องคิดว่าใครจะใช้ทำอะไร

รรมชาติของทุกสิ่ง โดยเฉพาะสิ่งที่มีชีวิต คือ ความแตกต่างกัน เก่งกันคนละอย่าง จึงมีทั้งส่วนขาด ส่วนเกิน ที่ต้องนำมาผสมผสานกัน เพราะหลายอย่างแทนกันไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ ผู้เรียนเป็นสำคัญ คือสอนตามความถนัดของผู้เรียน

บางคนถนัดทางศิลป์ บางคนถนัดภาษา บางคนถนัดวิทยาศาสตร์ บางคนถนัดทำ ดังนั้นจึงต้องทำให้สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพ

การจัดของให้สอดคล้องกับธรรมชาติ คือการทำให้พอดี ที่ทำให้เกิดความอร่อยหากเป็นอาหาร สวยของคนและสิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ความเด่นไปทางใดทางหนึ่ง หรือเด่นไปทุกอย่าง แต่ต้องผสม กลมกลืนกันอย่างดี

การทำเช่นนั้นได้ ต้องเข้าใช้เป้าหมายของการใช้ประโยชน์ ใช้งาน มิฉะนั้น จะไม่สามารถดำเนินได้เหมาะสม

ในการจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ต้องแยกให้ออกว่า ความรู้แบบใดต้องใช้ความเก่ง และแบบใดใช้สำหรับทำงาน

อย่างวิชาพื้นฐาน ทางภาษา ทางวิทยาศาสตร์ จึงควรแยกเป็น 2 แบบ

ผู้เรียนในสาขาทางภาษาต้องเรียนให้เก่งและถูกต้องทางภาษาศาสตร์ แต่ผู้เรียนในสาขาอื่น ควรเน้นการใช้งานมากกว่าหลักภาษาและภาษาศาสตร์

เช่นเดียวกับในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระหว่างผู้เรียนในสาขาตรงที่ต้องเรียนรู้ลึกในหลักทฤษฎีของวิชานั้น ๆ ส่วนในสาขาอื่นที่จะนำหลักพื้นฐานเพื่อการใช้งานควรลดความลึกซึ้งด้านหลักทฤษฎีลงไปบ้าง

การทำเช่นนี้ ผู้สอน

  • ต้องปรับการจัดการเรียนการสอน 
  • ต้องรู้ว่าการนำไปใช้งานความสอนอย่างไรที่ต่างไปจากสอนในสาขาตรง และให้ดีขึ้นต้องรู้แต่ละกลุ่มที่มาเรียนนั้นจะใช้งานในเรื่องอะไรอย่างไร เพื่อจัดเนื้อหาได้ตรงการใช้งาน   

เท่าที่ผ่านมา การเรียนการสอนมีปัญหาเพราะเป็นการสอนทางเดียว ทำให้ยากไปสำหรับผู้เรียนสำหรับการนำไปใช้งาน มีเนื้อหาส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องรู้แต่ต้องถูกบังคับเรียน การสอนสำหรับผู้ใช้งานต้องเน้นการใช้มากกว่า หลักทฤษฎี

 การจัดการเรียนการสอนที่แยกแยะกลุ่มตามเป้าหมาย จะให้ผลิตบัณฑิตได้ดีขึ้น เพราะที่ทำกันมา มีนักศึกษาจำนวนมากตกออกจากวิชาพื้นฐานเหล่านี้ และเป็นเนื้อหาที่มากเกินความจำเป็นสำหรับการใช้งาน ซึ่งไม่จำเป็นเก่งหลักทฤษฎี ความจริงผู้สอนเองก็ทราบว่า ตนเองไม่ได้เก่งไปทุกอย่าง จึงต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องความเป็นจริง 

การจัดการศึกษา ต้องมุ่งเป้าการสร้างคนตามความสามารถ ตามเป้าหมายการใช้งาน ต้องระลึกเสมอว่า คนเก่งต่างกัน การที่ทุกคนเก่งไปทุกด้านคงเป็นไปไม่ได้

การจัดสอนเกินความจำเป็น ทำให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา ไม่ใช่แค่ตกออกจากมหาวิทยาลัย แต่ยังบ่อนทอนกำลังใจ ทำลายโอกาส เสียกำลังของชาติในการพัฒนาคน เพียงเพราะจัดกระบวนการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์

แล้วมหาวิทยาลัยมีหน้าที่สร้าง หรือทำลายศักยภาพคน การมีของส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะมีประโยชน์อะไร

ดังนั้น การสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน ตอบสนองต่อเป้าหมาย จึงสำคัญกว่าการสอนแบบให้เก่ง ซึ่งการสอนเก่งคือให้เกิดผลสำเร็จ เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งาน ไม่ใช่สักแต่สอน เพราะสอนง่ายไม่ต้องคิดว่าใครจะใช้ทำอะไร

ผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องสอนตามศักยภาพของผู้เรียน สอนตามความต้องการการใช้งาน ไม่ใช่สอนตามที่ผู้สอนอยากสอน   

 

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 มิถุนายน 2555 17:40 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2555 17:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.107.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ