นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1567
ความเห็น: 0

ความสำเร็จของการทำงาน

การทำงานให้สำเร็จ ต้องไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง ต้องยึดความสำเร็จของงาน ขององค์กร

การทำงานให้สำเร็จนั้น นอกจากงานเสร็จทันเวลา ไม่มีปัญหาผิดพลาดซ้ำ ๆ ยังต้องได้บทเรียนที่ดี ได้เพื่อนร่วมงาน หากเป็นงานบริการ การขาย ยังได้รับการชื่นชมจากผู้รับบริการและลูกค้า

เพื่อให้ได้ความสำเร็จดังกล่าว จึงต้องทำงานอย่างจริงจัง คือ ทำงานอย่างจริงใจในเป้าหมาย และเข้าใจความจริง ใน

  • กรอบหน้าที่งาน ต้องรู้ว่างานในหน้าที่คืออะไรบ้าง
  • กรอบเป้าหมายของหน่วยงาน และองค์กร ให้รู้ว่างานในหน้าที่ส่งผลต่อหน่วยงานและองค์กรอย่างไร  ต้องตอบสนองต่อใคร ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อหน่วยอื่นในองค์กร ต่อลูกค้า ต่อสังคม ยิ่งเป็นหน่วยงานราชการ ยังต้องตอบสนองต่อประเทศชาติ อย่างมหาวิทยาลัยต้องเป็นต้นแบบของนักศึกษา ต่อสังคม
  • ต้องรับความแตกต่างของวิธีการทำงาน ในการทำงานที่คนทำงานมักลืม คือ การทำงานบรรลุเป้าหมายได้หลายทาง หลายวิธี แต่คนส่วนใหญ่เวลากำหนดวิธีการทำงานมักอยากให้เป็นแบบเดียวกัน อีกอย่างที่คนมักลืม คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานในภาพรวม และต้องระลึกเสมอว่า แต่ละคนมีความเก่ง ความชำนาญต่างกัน

ดังนั้น การทำงานให้สำเร็จ ต้องไม่ยึดตนเองเป็นที่ตั้ง ต้องยึดความสำเร็จของงาน ขององค์กร

  • ต้องรู้ความแตกต่าง เก่งไม่เก่งอะไรของแต่ละคนในทีมงาน
  • ต้องเอาความเก่งของแต่ละคนมาเสริมกันและกัน
  • ต้องแสดงความเก่งด้วยการช่วยเสริมคนอื่น นอกจากเป็นความเก่งที่มีประโยชน์ ยังต้องขอบคุณคนไม่เก่งที่ทำให้มีโอกาสแสดงความเก่งให้ดูเด่นขึ้น

 

อีกสิ่งที่ทำงานให้สำเร็จ คือ การเรียนรู้จากการทำงาน เพราะการทำงานแต่ละเรื่อง แต่ละชิ้น มักได้ประสบการณ์ ทั้งจากปัญหา จากเพื่อนร่วมงาน จากลูกค้า ผู้รับบริการ ซึ่งต้องนำมาเป็นบทเรียนพัฒนางานให้ดีขึ้น รวมทั้งต้องเพิ่มความรู้จากที่อื่น ตำรา หนังสือ บทความ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำมาเติม ปรับ พัฒนา มิฉะนั้นจะล้าหลัง สู้คนอื่น หน่วยงานอื่นไม่ได้

การทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่การทำงานแบบเอาเป็นเอาตาย ที่เป็นการทำงานแบบไม่มีความสุข เพราะมุ่งแต่ให้งานเสร็จ มุ่งเอาชนะคนอื่น เพื่อนร่วมงาน ด้วยการบังคับ เคี่ยวเข็ญ ขู่เข็ญ เพื่อนร่วมงาน เก่งแบบข้ามาคนเดียว ถูกคนเดียว ซึ่งมักได้งานสำเร็จแค่งานเสร็จ มักไม่ได้ใจจากเพื่อนร่วมงาน มักทุกข์กับการทำงานทั้งทุกข์ของตน และสร้างทุกข์ให้คนอื่น เรียกว่า ใช้ประโยชน์จากความเก่งไม่เป็น เพราะใช้อารมณ์ทำงาน คือตามที่ตนอยากได้ อยากให้เป็น โดยลืมความแตกต่างของคน ทำให้ความเก่งที่มีลดค่าเป็นการอวดเก่งแทนการได้รับการยอมรับในความเก่ง

การทำงานให้สำเร็จ ต้องสำเร็จงาน สำเร็จหน้าที่ของหน่วยและองค์กร สำเร็จคน สำเร็จตน และสำเร็จเรียนรู้ พัฒนางาน ต้องใช้ความรู้ ไม่ใช่แค่ความรู้ตน ความรู้งาน แต่ต้องรู้คน ทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้รับบริการ หน้าที่ความสำคัญของหน่วยงานและองค์กร และไม่ใช่แค่งานสำเร็จ ที่ต้องสร้างต้นแบบและเป็นแม่แบบของสังคมด้วย 

การทำงานให้สำเร็จ ต้องได้งาน ได้เพื่อน ได้ความรู้ ได้พัฒนา ก้าวหน้า ได้สร้างสังคมที่ดี และได้ใช้ความเก่งที่เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์องค์กร ประโยชน์ประเทศชาติ 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 June 2012 17:39 Modified: 11 June 2012 10:42 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and Ico24 เมตตา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.245.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ