นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1576
ความเห็น: 0

การทำงานยุค IT

การทำงานกับ IT ให้ดี มีประโยชน์ คุ้มค่า ครบถ้วน ต้องจัดระบบ จัดระเบียบตัวเอง

วันก่อนได้บันทึกการเรียนยุค IT http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23939

คราวนี้มาถึงคนทำงานกันบ้าง เพราะวันนี้ คงไม่มีใครหนีพ้นกับการใช้ระบบ IT โดยเฉพาะการทำงานในหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

  • ที่ใช้ในเกือบทุกรูปแบบ ส่งเอกสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ติดตามงาน ทั้งภายใน ภายนอก
  • ซึ่ง IT เป็นเครื่องมือที่ดี รวดเร็ว แต่ต้องติดตาม ตามติดให้เป็นระบบ

ในการทำงานใน ม.อ.  ต้องเริ่มเปิดคอมพิวเตอร์

  • ดูอีเมลว่ามีใครส่งเรื่องอะไรบ้าง เรื่องทาง e-document ที่ต้องสั่งงานสั่งการ
  • เปิด share.psu เพื่อดูบันทึกที่เขียนกัน
  • ดู facebook ดูว่ามีใครติดต่อมาบ้าง ใครมีปัญหาอะไร โดยเฉพาะนักศึกษา รวมทั้งใช้ในการติดต่อ สั่งงาน แจ้งที่เรียน เวลาเรียน ซึ่งเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพ
  • การสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ถ้ามีเรื่องเข้ามา

นอกนั้น เป็นการติดตามข่าวสาร ทั้งทางวิชาการ ทั้งทางเหตุการณ์บ้านเมือง

การทำงานยุค IT ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยทำงานได้รวดเร็ว ไม่ต้องเดิน เช่นการจองตั๋วเครื่องบิน การเช็คบัตรขึ้นเครื่องก็สามารถทำทางออนไลน์ได้ รวมถึงการจองที่พัก

ยุคสมัยนี้ ที่เด็กรุ่นใหม่ใช้ช่องทางนี้เป็นการสื่อสาร จึงต้องปรับบริการให้สอดคล้องกัน เช่นการชี้แจง แนะนำการทำงาน การลงทะเบียน ควรทำเป็นคลิปเสียงแทนการทำเป็นเอกสาร ติดประกาศ หรือเป็นหนังสือบนหน้าเว็บ จึงสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ดีขึ้น เรียกว่า ต้องเข้าให้ถึงผู้ใช้

หรืออย่างการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง facebook ต้องมีเวรคอยดูแลการติดตอบสอบถามทำทองเดียวกับ call center เพราะผู้ถามต้องการคำตอบทันที

การทำงานยุค IT ต้องระบบการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร เข้าถึงคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะทุกอย่างรอให้เราใช้ ขอเพียงใช้ให้เป็น ใช้ให้ถูก

 หากใช้ไม่เป็น ก็จะตกข่าว ล้าหลัง ล้าสมัยได้

การที่ต้องจัดระบบการใช้ เพื่อจะได้คิดว่าจะใช้อะไร ใช้อย่างไร จึงคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ การใช้ไปเรื่อย ไม่เป็นระบบ จะขาดความครบถ้วน เพราะจะเกิดจุดบอด เสียงาน เสียโอกาส

การทำงานกับ IT ให้ดี มีประโยชน์ คุ้มค่า ครบถ้วน ต้องจัดระบบ จัดระเบียบตัวเอง        

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 June 2012 19:45 Modified: 06 June 2012 19:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ