นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 2147
ความเห็น: 0

ทำงานเป็น

งานขาด ๆ เกิน งบไม่พอ เงินไม่พอ กำลังคนมากไปมีงานไม่มีคนทำ หรือคนมากไป มีคนแต่ไม่มีงาน การทำเรื่องขอใช้ ขออนุมัติเร่งด่วน ย้อนหลัง

การทำงานเป็น คือ ทำงานเป็นระบบ ต่างจากทำงานได้คือทำตามสั่ง อาจเป็นการสั่งตามผู้บังคับบัญชา หรือสั่งเองเพราะมองระบบไม่เห็น นึกขึ้นได้จึงทำ

อาการของการทำงานไม่เป็น คือ งานขาด ๆ เกิน งบไม่พอ เงินไม่พอ กำลังคนมากไปมีงานไม่มีคนทำ หรือคนมากไป มีคนแต่ไม่มีงาน การทำเรื่องขอใช้ ขออนุมัติเร่งด่วน ย้อนหลัง

อาการเช่นนี้ ไม่ได้ขึ้นกับอายุงาน อายุองค์กร เพราะเห็นอายุงานนาน องค์กรเก่าก็มีอาการนี้ จึงอยู่ที่คนทำงาน กระบวนการพัฒนาคนให้ทำงาน คือทำงานแต่ละครั้งให้เสร็จ ๆ ไป โดยไม่นำมาเรียนรู้ให้เป็นบทเรียนว่า แต่ละครั้งทำงานมีปัญหาอะไรบ้าง จดบันทึก จัดระบบเพื่อนำไปวางแผนการทำงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้น

  • การทำงานไม่เป็นระบบ นอกจากเสียหายกับงานที่ไม่สมบูรณ์ ยังเสียเวลาการทำงาน เสียกำลังแรงงานคือ หากมีคนเกินทำให้คนว่างงาน โดยไม่เกิดงาน อย่าลืมทุกคนมีค่าตัวจากเงินเดือน การมาแล้วไม่ได้ทำงานก็เท่ากับจ่ายเงินไปฟรี ๆ แล้วยังเสียโอกาสในการทำงานอื่นด้วย เรียกว่าเสีย 2 ต่อ หรือ
  • คนไม่พอก็ทำให้ระบบงานเสีย เช่น คนบริการไม่พอก็มีคนมารอรับบริการ นั่นคือมูลค่าตามจำนวนคนที่มารอ  
  • การขาดโน่นนี่ ทำให้เสียเวลา เสียอารมณ์ หรือการทำเรื่องด่วน เรื่องย้อนหลัง ก็ต้องเสียเวลาตรวจเรื่อง ออกเอกสาร ทำบัญชี เรื่อง/เอกสารกระจัดกระจายหลายชิ้นไม่ป็นระบบ เพิ่มภาระงานในทุกส่วนกระบวนการ

จากผลของความเสียหาย จึงควรทำงานให้เป็นระบบ ประกอบด้วย

1.รู้ระบบและองค์ประกอบ ว่างานแต่ละงานประกอบด้วยอะไรบ้าง

2.รู้จังหวะ ขั้นตอนการทำงาน ว่าต้องทำอะไร เมื่อไร ก่อนหลัง เพื่อเตรียมให้พร้อม เพื่อแจ้งผู้ร่วมทำงาน จะได้จัดสรรเวลา จัดกระบวนการทำงานประจำของแต่ละคนได้ล่วงหน้า

3.รู้ภาระงาน เพื่อจัดกำลังคน จำนวนคนในแต่ละชุดแต่ละฝ่ายให้พอดี คือไม่ขาดไม่เกิน

4.รู้การมอบหมายงานเพื่อให้แต่ละคนมีหน้าที่และรู้หน้าที่ ซึ่งส่วนนี้มีปัญหามากในการทำงานจริง ที่มีการแต่งตั้งคน แต่ไม่มอบหมายหน้าที่ชัดเจน ทำให้คนมาแล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไร จึงทำให้ดูเหมือนคนเกิน แต่งานไม่เรียบร้อย ขาดคนทำงาน

5. รู้กระบวนการประเมินผลการทำงาน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิด ขาด ๆ เกิน ๆ ขั้นตอน กระบวนการทำงานไม่ครบ ทำให้ต้องขอนุมัติเร่งด่วน ย้อนหลัง ขาดกรรมการตรวจรับ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินหลังการทำงานทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูล จัดกระบวนการทำงาน ทำรายการตรวจสอบไม่ให้ผิดพลาดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก

  • ต้องมีการตรวจประเมินค่า ค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลา ความซ้ำซ้อน ขาดเกิน ล้วนมีผลกระทบกับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผลทางอ้อม คือค่าเสียเวลาของทั้งฝ่ายจัด ดำเนินการ และฝ่ายรอ ฝ่านร่วม
  • ต้องประเมินความแม่นยำ เป็นไปตามแผน เวลา เป้าหมาย เพราะเวลาคลาดเคลื่อนคือค่าใช้จ่าย ค่าเสียเวลา

ซึ่งหากมีการประเมิน ตรวจติดตามที่ดี ประเมินความแม่นยำ คุ้มค่าการทำงาน จะสามารถทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจริง ๆ คือให้นำไปใช้ซ้ำได้โดยลดความผิดพลาด ความเสียหาย

ทั้งหมดที่บันทึก เพราะเห็นอาการผิดพลาดบ่อย ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก ไม่ใช่คนไม่เก่ง พัฒนาไม่ได้ แต่ขาดความเอาใจใส่ในการจัดระบบ ที่ขาดการเรียนรู้ งานเสร็จก็เลิกลากันไป ไม่ใส่ใจทั้งผู้ดูแล และผู้ร่วม คือเชิญมาร่วมประเมินก็ไม่ให้ความเห็น เป็นข้อมูล แก้ข้อบกพร่อง

อยากเห็นการทำงานเป็น เป็นระบบ มีองค์ประกอบครบ ตรงตามจังหวะเวลา มีคนทำงานพอดี ไม่ขาด-เกิน รู้ภาระหน้าที่ ร่วมประเมินปรับแก้ข้อบกพร่อง ประเมินค่างาน

created: 06 June 2012 17:22 Modified: 06 June 2012 17:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ