นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1641
ความเห็น: 0

กว่าจะได้เป็นนักศึกษาเต็มตัว

กว่าจะเป็นนักศึกษา ก็ยาก จึงขอให้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี สมความไว้วางใจของทุกฝ่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชน

การได้เข้ามาเป็นนักศึกษา หรือเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มีขั้นตอนมากมายที่ต้องผ่าน

สมัยก่อน (ช่วง 20-30 ปี จากปี 2555)ที่เรียนมีจำกัด จึงมีความเข้มข้นในการเรียน ม.ศ. 5 (มัธยมตอนปลายสมัยก่อน มี 2 ปี คือ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5) ต้องสอบข้อสอบกลางของประเทศ ซึ่งมีผู้สอบไม่ผ่านจำนวนมาก เพราะข้อสอบเข้มข้นมาก เมื่อผ่าน ม.ศ.5 ก็ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่เข้มข้น แข่งขันกันมาก เพราะที่เรียนมึจำกัด มหาวิทยาลัยมีไม่กีแห่ง ทำให้ผู้ที่มีความเก่งกว่าคนอื่น จึงสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้

หลังเข้ามหาวิทยาลัยได้ ก็มีกระบวนการรับน้องเพื่อร้องเพลงเชียร์ สร้างค่านิยมของมหาวิทยาลัย สร้างความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนใหญ่การรับน้องใหม่รวมของมหาวิทยาลัย คือไม่แยกเป็นคณะ เพื่อหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สมัยนั้น มีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเพียงครั้งเดียว สอบพร้อมกัน ข้อสอบเดียวกัน ต้องเดินทางไปสอบในส่วนกลางที่ กทม. และสามารถเลือกได้ 6 อันดับคณะวิชา/มหาวิทยาลัย

สมัยนี้ (ช่วงปี 2530-2555) การเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมีโอกาสมากขึ้น เพราะมีมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาจำนวนมาก ทั้งของรัฐบาลและเอกชน แต่หากเป็นมหาวิทยาลัยหลัก ๆ ของรัฐบาลก็ยังมีการแข่งขันกันสูง มีกระบวนการคัดเลือกหลายหลาย ทั้งรับตรง รับรวม รับพิเศษ รับรอบสอง หากเป็นผู้มีความสามารถการเรียนดีจะเป็นผู้เลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการเรียน 

เมื่อผ่านการคัดเลือก ก็มีกระบวนการแนะนำสนับสนุน มากมาย

  • การเตรียมความพร้อม คือการแนะนำ ทั้งการเรียน การใช้ชีวิต สิ่งที่ควรระมัดระวัง เพราะปัจจุบัน การเป็นนักเรียนมีโอกาสดูแลตัวเองน้อย จึงมีบทเรียนการใช้ชีวิตน้อย เมื่อมาเป็นนักศึกษาซึ่งมีอิสระในการดูแลตัวเอง จึงเสี่ยงต่อการจัดการตัวเองไม่เป็น หลงสิ่งล่อใจได้ง่าย
  • การปฐมนิเทศ สมัยก่อนมีกระบวนการน้อยมาก แค่วันเดียว สิ่งต่าง ๆ ในการเรียน การรู้จักอาคารสถานที่ ต้องค่อย ๆ ศึกษาเอง หรือสอบถามรุ่นพี่ที่รู้จัก ผิดจากสมัยนี้ ที่ต้องใช้เวลาถึง 4-5 วัน และหลังนั้นก็ต้องผ่านกระบวนรับน้อง ประชุมเชียร์ เพื่อสร้างความเป็นนักศึกษาของสถาบัน ต้องร้องเพลงสถาบัน ต้องรู้จักเพื่อน รุ่นพี่ ต้องรู้จักวิธีการศึกษา

ผลออกมากลับต่างกัน ในความตั้งใจ การเรียนรู้ ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตัวเอง อาจเป็นเพราะสมัยก่อน ต้องมุ่งมั่นด้วยตัวเองมาก จึงตั้งใจมาก ต่างจากสมัยนี้ที่เรียนเป็นระบบมากเกินไปจนไม่รู้จักตัวเอง ไม่มีโอกาสตัดสินใจเอง จึงเห็นความสำคัญของเรียน การพัฒนาตัวเองน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม ก็อยากให้นักศึกษาได้นึกถึง ตระหนักว่า กว่าจะผ่านกระบวนการเข้าเป็นนักศึกษา นั้นต้องผ่านการแข่งขัน กระบวนการต่าง ๆ มากมาย ด้วยความมุ่งหวังให้เป็นนักศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ เตรียมพร้อมสำหรับการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การพัฒนาตนตามหลักสูตรสาขาวิชาการ/สาขาอาชีพ ที่ทุกอย่างทุกการกระทำ เพื่อตัวนักศึกษาทั้งสิ้น

อยากเห็น นักศึกษาได้ตั้งใจ ใส่ใจศึกษา ทำหน้าที่ รับผิดชอบต่อการศึกษา พัฒนาตนอย่างเต็มที่ ที่นอกจากพลังกายใจจากทั้งรุ่นพี่ ทั้งคณะ ทั้งมหาวิทยาลัย ยังต้องมีค่าใช้จ่าย จากผู้ปกครอง จากรัฐหรือจากภาษีของประชาชนสนับสนุนการศึกษาจำนวนมากมายในการจัดสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ จ้างครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ศึกษาอย่างเต็มที่ เพื่อสร้าง ผลิตบัณฑิตให้สำเร็จการศึกษาทำหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ ด้วยความเชื่อมั่นว่า ทุกคนที่ผ่านกระบวนต่าง ๆ จนเป็นนักศึกษา มีความสามารถศึกษาจนเป็นบัณฑิตได้เพียงตั้งใจจริง รับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นนักศึกษา

เพราะกว่าจะเป็นนักศึกษา ก็ยาก จึงขอให้ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี สมความไว้วางใจของทุกฝ่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ที่หวังให้ทุกคนพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้แข่งขันกับนานาชาติต่อไป เพียงตั้งใจ เพียงใส่ใจ เพียงเอาจริง เชื่อว่าความสำเร็จในการศึกษาเป็นบัณฑิตจะเป็นของทุกคน

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555  ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถ ผ่านการล่อหลอม พัฒนา เป็นบัณฑิตได้ทุกคน

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มิถุนายน 2555 10:48 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2555 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ