นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1456
ความเห็น: 3

คณะทรัพยฯ บริการวิชาการร่วมกับ ธ.ก.ส.

การร่วมมือกับ ธ.ก.ส. จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการสร้างค่า สร้างประโยชน์ แก่การเกษตรของไทยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อ14 มิถุนายน 2554 ผู้บริหารคณะทรัพยฯ ได้ขอไปพบปะหารือเพื่อการทำงานร่วมกันกับ ธ.ก.ส. สาขาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งทำให้รับทราบกิจกรรมของ ธ.ก.ส. และนัดหารือเพื่อรับทราบงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในเดือน ตุลาคม 2554

แต่เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภารกิจของ ธ.ก.ส. จึงได้เลื่อนมา ในวันที่ 31 พ.ค.2555

จากภารกิจของ ธ.ก.ส.ที่ปล่อยเงินกู้แก่เกษตรเพื่อดำเนินการผลิตทางการเกษตร ซึ่งมีทรัพย์สินเทียบเท่ากับ ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ของประเทศไทย และการปล่อยกู้ของ ธ.ก.ส. ยังต้องพัฒนาให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องการวิชาการ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ เพราะหากเกษตรกรประสบปัญหาการประกอบอาชีพ ธ.ก.ส. ก็ไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้

จากการประชุมร่วมกันเมื่อ 31 พ.ค. พบว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติมีความรู้ที่สอดคล้องกับเกษตรกรลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. ไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องการกรีดยาง การจัดการผลิต การจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตเพิ่ม การป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสถานีวิจัยที่มีที่พัก ที่ฝึกอบรมกับสภาพจริง

จึงได้ตกลงร่วมกันดำเนินการโดยให้ภาควิชาพัฒนาการเกษตรเป็นหลักในการประสานการดำเนินการร่วมกับงานบริการวิชาการ สถานีวิจัย ประสานการอบรมตามหลักสูตรของ ธ.ก.ส. โดยใช้วิทยากร ความรู้ และสถานที่ของคณะ เพื่อการดำเนินการ

ซึ่งการดำเนินการ จะเป็น

  • การบริการวิชาการ
  • การจัดการเรียนการสอนโดยนำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับนักศึกษาสาขาพัฒนาเกษตร
  • การวิจัยกำกับถึงผลและพฤติกรรม ความสำเร็จของการดำเนินการร่วมกับการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
  • การหาโจทย์วิจัยจากการดำเนินการ ปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบ

ยังช่วยประกันการดำเนินการธุรกิจของ ธ.ก.ส. เพราะหากเกษตรไม่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ สามารถชำระหนี้คืน ธ.ก.ส.ได้ตามระบบ ถือเป็นการช่วยประเทศ เกษตรกรไทย

การร่วมมือกับ ธ.ก.ส. จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการสร้างค่า สร้างประโยชน์ แก่การเกษตรของไทยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งหากได้ผลดีสามารถนำไปขยายผลกับภูมิภาคอื่น โดยใช้เครือข่ายของสภาคณบดีสาขาการเกษตร ที่มีสมาชิกอยู่ 20 มหาวิทยาลัย 26 คณะในสาขาการเกษตร ต่อไป

อีกหนึ่งการขับเคลื่อนค่านิยมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ “พัฒนาเกษตรไทย ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน”  

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มิถุนายน 2555 19:08 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2555 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นโครงการที่เพิ่มคุณค่าแก่ประเทศไทยครับ

 

พบปะหารือระหว่างผู้บริหาร-คณาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. กับ ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. สาขาภาคใต้ตอนล่าง 

ขอบคุณ คุณศรีนรา ที่นำภาพมาเพิ่มเติมเต็ม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ