นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2005
ความเห็น: 0

รู้ได้ไงว่ามีประสบการณ์ทำงาน

ทำงานโดยไม่ต้องรอคำสั่ง ทำงานได้โดยไม่ต้องมีใครคอยควบคุม

จากการปรับระบบราชการจากระบบระดับ หรือ C เป็นระบบแท่ง ทำให้มีการปรับระบบของลูกจ้างประจำเป็นระดับ ชั้น เป็น บ1 บ2 และ บ2/หัวหน้า

 • บ1 คือหน้าที่งานตำแหน่งต่าง ๆ
 • บ2 ปรับตามความรู้ความชำนาญและประสบการณ์
 • ส่วน บ2/หัวหน้า คือต้องสามารถและประสบการณ์ ชำนาญ เช่น บ2 โดยต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้า คือควบการทำงาน ระบบงานที่มีผู้ปฏิบัติงาน บ1 และ บ2 ตามจำนวนที่กำหนดของงานแต่ละด้าน

ในการกำหนดการปรับจาก บ1 เป็น บ2 นั้น ได้กำหนดว่า ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงาน หรือบางตำแหน่งเพิ่มคำว่า ใช้ชำนาญ เช่น

 • พนักงานรักษาความปลอดภัย กรอบตำแหน่งงาน บ1 คือ “ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ ดูแลทรัพย์สินของราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าว”

เมื่อเป็น บ2 ต้องกรอบงานตาม บ1 และเพิ่ม “ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน”

 • พนักงานเก็บเอกสาร บ1 กรอบงาน คือ ปฏิบัติงานในการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเอกสาร และแฟ้มทะเบียนคำขอต่าง ๆ

บ2 เพิ่มจาก บ1 “ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ในงาน” 

 • พนักงานเลี้ยงสัตว์ บ 1 “ปฏิบัติงานในการเลี้ยงสัตว์ หรือสัตว์ทดลอง”

บ 2 ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการเลี้ยงสัตว์ หรือสัตว์ทดลอง

ฯลฯ ตำแหน่งอื่น ๆ ก็เป็นในทำนองเดียวกัน

จึงเกิดคำถามว่ารู้และประเมินได้อย่างไร ว่ามีประสบการณ์/ความชำนาญ

ให้คิดง่าย ๆ ในหลักการว่า

ผู้ไม่มีประสบการณ์ จะทำงานตามคำสั่งและกระบวนการที่ละเอียด บอกขั้นตอนต่าง ๆ ว่าทำอะไรบ้าง เป็นข้อ ๆ เหมือนการทำอาหารตามตำรา มีอะไรบ้าง อย่างละเท่าไร ใส่อะไรก่อน หลังอย่างไร

ผู้มีประสบการณ์ รับคำสั่งเดียวแล้วทำได้เรียบร้อย ไม่ผิดพลาด เช่น แม่บ้านให้จัดกาแฟต้อนรับแขก หรือจัดประชุม ก็ต้องรู้ว่า แขก/องค์ประชุมมี่กี่คน ต้องหาข้อมูลจากใคร นอกจากองค์ประชุมแล้วมีใครเพิ่มเติมหรือไม่ และคำว่า เรียบร้อย หมายถึงไม่มีข้อบกพร่องที่ไม่ควร เช่นจัดกาแฟให้ไม่ครบจำนวน เช่นเดียวกับการทำอาหารก็บอกเพียงทำต้มยำกุ้ง ก็ได้ต้มยำกุ้งเพียงกับผู้รับประทาน

ส่วนความชำนาญ เช่น พนักงานเลี้ยงก็ต้องมีความชำนาญในควบคุมดูแลสัตว์เรียบร้อย จับสัตว์เป็น รู้ความผิดปกติ และรายงานให้ทราบ

แล้วจะทราบได้อย่างไรว่า มีการทำงานได้ดังกล่าว ทางปฏิบัติให้มีการมอบงานแล้วติดตาม ประเมินว่า ทำได้เองโดยไปต้อง ต้องมาถาม หรือมีข้อบกพร่องอะไรบ้างที่แสดงว่าไม่มีประสบการณ์

ส่วนใหญ่ที่เป็นคนทำงานอยู่แล้ว สามารถสอบถามบุคลากรต่าง ๆ ได้

 สำหรับในคณะทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากประเมินดังกล่าว เพื่อให้มีหลักฐานว่ามีประสบการณ์จึงให้ทำเป็นคู่มือ ขั้นตอน และเทคนิคการทำงานไว้สำหรับใช้เมื่อมีคนใหม่เข้ามาทำงานด้วย เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้

และเพื่อให้การทำงานมีระบบ และมีการพัฒนาการทำงาน จึงได้หารือกันและจัดระบบให้สอดคล้องกับการประเมินเลื่อนขั้นด้วยการ

 1. ให้มีการสอบถามประสบการณ์การปฏิบัติงานว่ามีอะไรที่ได้ปรับ แก้ มีข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงงานที่ดีกว่า เป็นรอบ ๆ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาตามศักยภาพของคนทำงาน
 2. ให้มีการให้ข้อมูลจากผู้ใช้งาน เพื่อแจ้งข้อที่ต้องปรับปรุง หรือเห็นศักยภาพอะไรเพื่อพัฒนา

คำว่า ประสบการณ์ ความชำนาญ นอกจากกระบวนการทำงานในหน้าที่แล้ว ยังต้อง

 • รู้งานขององค์กร หน้าที่ ภารกิจขององค์กร เช่น พนักงานขับรถต้องรู้เส้นทางที่ไปประจำของหน่วยงาน และมีความชำนาญเส้นทาง
 • รู้จังหวะงาน เช่น ช่วงปิดภาค เปิดภาคเรียน งานประจำปี เพื่อทำงานให้สอดคล้องกัน คือ รู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อไร ไม่ต้องรอคำสั่ง ก็ถือเป็น ผู้มีประสบการณ์ หากผู้ที่ต้องรอคำสั่ง คือผู้ขาดประสบการณ์ถึงแม้จะทำงานมานาน
 • หลักสำคัญคือทำงานโดยไม่ต้องรอคำสั่ง ทำงานได้โดยไม่ต้องมีใครคอยควบคุม
 • และทำงานไม่ผิดพลาดในระดับที่ไม่ควรผิดพลาด 

การจัดให้มีการประเมินเป็นประจำยังช่วยและป้องกันปัญหาถือเป็นการป้องกันความเสี่ยง เป็นการดึงศักยภาพมาใช้ โดยเฉพาะการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ ที่นำมาให้ได้มาก และสามารถนำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มมูลค่าได้ จะได้จัดระบบการใช้งานและค่าตอบแทนเพิ่มเติม ไม่เพียงแค่การปรับระดับเท่านั้น คือต้องเพิ่มได้จริง เพื่อให้มีรายได้เพิ่มที่คุ้มค่า เพื่อนำส่วนหนึ่งมาเป็นค่าตอบแทนเพิ่ม

กระบวนการดังกล่าว ไม่ใช่แค่บุคคลากรในตำแหน่งลูกจ้างประจำเท่านั้น ข้าราชการ พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานเงินรายได้ ที่ต้องจ้างจากเงินรายได้ หากแสดงให้เห็นว่า ทำงานเกินกว่าค่าจ้างก็สามารถนำมาเพิ่มเป็นค่าจ้างได้ ด้วยหลักทำงานให้มีเงินเพิ่ม เงินเหลือกว่าค่าจ้าง คือเงินที่นำมาเพิ่มค่าจ้าง หากไม่ก็ไม่มีเงินมาจ่าย หรือไปกินของคนอื่น หน่วยงานคงอยู่ไม่รอด 

การใช้ความสามารถทำงานให้คุ้มค่า เพิ่มค่า คือค่าตอบแทนที่ปรับขึ้น 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 มิถุนายน 2555 17:40 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2555 17:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ