นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1528
ความเห็น: 0

ตรวจสอบการทำหน้าที่อาจารย์ในการสร้างคนของสังคม

ตรวจสอบหน้าที่ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสมเกียรติ เป็นต้นแบบที่ดี ทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ

เมื่อพูดถึงนักศึกษา คงต้องพูดถึงอาจารย์ด้วย เพราะอาจารย์มีหน้าที่ดูแลนักศึกษา ทั้งในฐานะผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแลให้คำปรึกษา

การผลิตบัณฑิต เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพราะหากไม่มีภารกิจนี้ เรียกเป็นมหาวิทยาลัยไม่ได้

การผลิตบัณฑิต เป็นมากกว่าการสอนหนังสือ แต่เป็นการเตรียมกำลังคนในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามมาตรฐานของสาขาวิชา วิชาชีพ ที่ตัวเดินเรื่องสำคัญคือ อาจารย์ ที่ได้รับยกย่องว่าเป็น บุคคลากรหลักของมหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบการสร้างกำลังคน การสร้างสังคม

ได้รับข้อความบน facebook ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน”

แสดงว่า อาจารย์ นอกจากสอน สั่ง และต้องทำตัวเป็นแบบอย่างจริง ๆ และเป็นแบบอย่างที่ดี หากต้องการสังคมที่มีธรรมาภิบาล สังคมที่คนรู้หน้าที่ รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ต้องสร้างและเป็นต้นแบบการเป็นธรรมภิบาล

ผู้สมัครมาทำหน้าที่อาจารย์ รับเงินเดือน ค่าตอบแทน ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนต้นแบบ  นักศึกษาเป็นผู้ต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ไม่ใช่ด่าทอ ถึงแม้มีพื้นฐานการเรียนไม่ดี เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องพัฒนาให้มีมาตรฐานตามหลักสูตร

มาลองตรวจสอบหน้าที่ของอาจารย์กัน เพื่อจะได้ทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดี

  • อาจารย์ต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ถามว่า ได้ไปแสดงตัวให้นักศึกษาใหม่ได้เห็นว่า ใครคืออาจารย์ที่ปรึกษาหรือไม่ ใช่หน้าที่ของอาจารย์หรือไม่ ตั้งแต่วันที่พบนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่
  • อาจารย์ต่อว่า นักศึกษาไม่เข้าชั้นเรียนที่เป็นหน้าที่ของนักศึกษา ถามว่า อาจารย์ที่รับค่าจ้างมาเป็นอาจารย์ ได้ทำหน้าที่ครบถ้วน เตรียมตัว เตรียมข้อมูล ให้คำปรึกษาที่ให้นักศึกษาได้เข้าใจ ให้ทำหน้าที่ และขาดการทำหน้าที่ จะตอบนักศึกษาว่าอย่างไร อาจารย์ไม่เข้าปฐมนิเทศให้นักศึกษารู้จัก
  • อาจารย์มักบ่นว่า นักศึกษาไม่มาหา ถามว่าได้แจ้ง ได้บอก ได้กำหนดเวลา กระบวนการทำงาน ทำหน้าที่ร่วมกันแล้วยัง และสร้างคุณค่ามากพอที่จะจูงใจให้นักศึกษามาปรึกษา หรือไม่?
  • การใช้อำนาจของความเป็นอาจารย์ ตำหนินักศึกษา คือหน้าที่ของอาจารย์ที่สมเกียรติ สร้างความน่าเชื่อถือ?

คงต้องตรวจสอบหน้าที่ ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสมเกียรติ เป็นต้นแบบที่ดี ทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 

ที่สำคัญ คือการสร้างคน การสร้างสังคม ด้วยความรับชอบในหน้าที่ คือการสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาล คือการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ ที่ต้นแบบ คือ มหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่หล่อหลอมคน

เราบอกนักศึกษาว่า ต้องรักศักดิ์ศรีของนักศึกษา คณะ สถาบัน คงต้องตรวจสอบว่าอาจารย์ได้ทำหน้าที่อาจารย์อย่างมีศักดิ์ศรี หรือยัง ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์มหาวิทยาลัย

การได้ต้นแบบที่ดี ทำให้ได้ค่านิยมที่ดี ดีกว่าคำสอน ยิ่งสอนอบ่างทำอย่าง ก็คงได้อนาคตของชาติเช่นนั้น เราชาวมหาวิทยาลัยต้องการสังคมไทยเป็นอย่างไร ??? อาจารย์มีส่วนมากในการออกแบบคน ออกแบบสังคม     

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 June 2012 17:16 Modified: 01 June 2012 17:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ