นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1493
ความเห็น: 0

รายละเอียดวิชา สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์

ผู้ที่ผ่านรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสามารถเรียนสำเร็จได้ทุกคน เพียงแต่ต้องเรียน เรียนให้เป็น เรียนด้วยการเสาะหา และศึกษาหลักสูตร รายละเอียดวิชา อย่างตั้งใจจริง และใช้ให้เกิดประโยชน์

รายละอียดวิชา (course outline) เป็นเอกสารบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละวิชา ประกอบด้วย

ชื่อ คำอธิบายรายวิชา ภาษาไทย-อังกฤษ รหัสวิชา รหัสหน่วยกิตว่าเป็นการสอบบรรยาย ปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของรายวิชา ผู้สอน เวลาเรียน เวลาสอบ ห้องเรียน กระบวนการจัดการสอน ระบบการให้คะแนน ประเมินผล หัวข้อบรรยาย ปฏิบัติการ ตลอดจน หนังสือ เอกสาร วารสารที่ใช้ประกอบการเรียนรายวิชา

เอกสารรายละเอียดวิชา ผู้สอนจะแจกให้ผู้เข้าเรียนทุกคน และมีประโยชน์ในการศึกษาว่า แต่ละรายวิชาจะสอน อะไร อย่างไร เมื่อไร

สิ่งที่สำคัญมากในเอกสารรายละเอียดรายวิชา ที่หากผู้เรียนให้ความสนใจ และให้ความเอาใจใส่มาก ๆ 2 ส่วน คือ

  1. วัตถุประสงค์รายวิชา เพราะส่วนนี้จะบอกว่า เมื่อเรียนรายวิชาแล้วคาดหวังอะไรบ้าง ที่นำไปสู่เป้าหมายการวัดประเมินผลการเรียน หรือแนวทางการออกข้อสอบ และใช้ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า เรียนแต่ละบทต้องรู้อะไรบ้าง เข้าใจอะไรบ้าง และมักให้แสดงผลทางพฤติกรรมการเรียนรู้ ระบุแนวประเมินผล ใน 2 ลักษณะ ว่า
  • เรียนแล้วบอกอะไร ระบุอะไร หรือทราบอะไรบ้าง เป็นส่วนให้จำเนื้อหาความรู้
  • เรียนแล้วต้องการให้อธิบายอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นที่ต้องทำความเข้าใจในเนื้อหา เชื่อมโยงกันของเนื้อเพื่อนำไปสู่การใช้งาน ที่ลึกซึ้งกว่าการรับรู้ รับทราบ

2. เอกสาร หนังสือ ตำรา ประกอบการเรียนรายวิชา ซึ่งจะระบุหนังสือ ตำราที่ใช้ ที่นอกจากเป็นส่วนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ล่วงหน้า เรียนรู้เพิ่มเติม ที่สำคัญคือเป็นเอกสารที่เป็นหลักของวิชาที่เนื้อหาเชื่อถือได้ ในกรณีที่ไม่มั่นใจในเนื้อหา ที่ค้นคว้าโดยเฉพาะจากอินเทอร์เน็ตที่อาจมีความไม่ถูกต้อง ที่สำคัญยิ่งคือ เป็นเอกสาร ตำรา ที่ใช้เป็นแหล่งเนื้อหา อ้างอิงกันกว้างขวาง และใช้เป็นแหล่งความรู้ในการทำงาน ตลอดไป ที่ผู้เรียนควรต้องรู้ไว้ อันเป็นการแสดงถึงภูมิความรู้ด้วย รวมถึงวารสารประจำสาขาของรายวิชานั้น ๆ เมือถูกถามว่า หนังสือ ตำรา วารสารที่ใช้ในสาขานี้มีอะไรบ้าง รู้จัก เคยเห็น เคยใช้ไหม 

ที่ยก 2 ส่วนนี้มาเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะ การรู้เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการเรียนรายวิชาว่าต้องการให้รู้อะไร ทำอะไร เข้าใจอะไร จะช่วยตรวจสอบผลการเรียนแต่ละครั้ง แต่ละหัวข้อว่า ได้รับรู้ตามนั้นหรือยัง รับรู้แนวการวัดประเมินผล หรือรู้แนวเนื้อหาว่าจะถูกถามอะไรบ้าง

การรู้จักหนังสือ ตำรา จะได้รู้ว่า หากเรียนไม่เข้าใจแล้วจะหาความรู้ได้เองจากที่ไหน รวมถึงเป็นฐานของการทำงานต่อไป

ส่วนสำคัญของรายละเอียดรายวิชาสำหรับผู้เรียน หรือนักศึกษา คือ นักศึกษามักไม่ได้ใช้สิ่งนี้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน ทำให้เกิดปัญหาเมื่อเรียนไม่ทัน จดเนื้อหาไม่ได้ บอกแบบสิ้นคิด สิ้นหว้งว่า เรียนไม่รู้เรื่อง อาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง หรือมักถามว่า ข้อสอบออกอะไรบ้าง ทั้ง ๆ ที่รายละเอียดของคำตอบระบุในเอกสารที่แจก  

จึงอยากให้ผู้เรียน นักศึกษาใส่ใจ เข้าใจ และใช้เอกสารดังกล่าวให้เกิดประโยชน์

ข้อย้ำอีก การเรียนไม่รู้เรื่อง แล้วไม่หาทางเรียนรู้ ผู้เสียหายคือผู้เรียน ที่นำไปสู่การเรียนไม่สำเร็จที่เสียเวลา ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะวิชาบังคับ เพราะหากเรียนไม่ผ่านก็ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ การบ่น โทษผู้สอน ไม่ใช่ทางสู่ความสำเร็จ แต่ต้องเรียนเองได้ เรียนเป็นคือรู้ว่าต้องเรียนให้รู้อะไร

อกสารรายละเอียดวิชา คือ คำตอบ ดังนั้น เมื่อเริ่มเข้าชั้นเรียน เมื่อได้รับแจกต้องศึกษา ต้องใช้ติดตามผลการเรียนรู้แต่ละหัวข้อ หากยังไม่รู้ตามวัตถุประสงค์จงเร่งหา เชื่อว่าจะสามารถเรียนผ่านได้แน่นอน จงรู้จักและใช้ให้เป็น และหากไม่ได้รับต้องเรียกหาจากผู้สอน

และขอให้มั่นใจว่า ผู้ที่ผ่านรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสามารถเรียนสำเร็จได้ทุกคน เพียงแต่ต้องเรียน เรียนให้เป็น เรียนด้วยการเสาะหา และศึกษาหลักสูตร รายละเอียดวิชา อย่างตั้งใจจริง และใช้ให้เกิดประโยชน์  

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2555 19:19 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2555 19:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ