นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1674
ความเห็น: 0

นักศึกษา: 1 ตรวจสอบหน้าที่และบทบาท

เรียนไม่รู้เรื่อง อย่าทิ้งการเรียน อย่าหนีด้วยการอ้างว่า เรียนไม่รู้เรื่อง เพราะผู้เสียหายคือ เรา ผู้เรียน ต้องหาทางช่วยตัวเอง

ปลายเดือน พ.ค. ต้นเดือน มิ.ย. เป็นช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ หมายถึงมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษารุ่นใหม่

การเปลี่ยนจากนักเรียน เป็นนักศึกษา นั้นมีความหมายต่างกันมาก ที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อทำหน้าที่ให้สมบทบาท

นักเรียน ความรู้จะมาหา คือเรียนในชั้นเรียน ครูอาจารย์เข้ามาสอนในชั้นเรียน ต่างจากการเป็นนักศึกษาที่ต้องเข้าไปหาความรู้ ย้ายตัวไปเรียนในชั้นเรียน สถานที่ที่จัดไว้ รวมถึงไปหาแหล่งความรู้ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด บนอินเตอร์เน็ต และในสภาพจริง

การเป็นนักศึกษา ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นผู้ใหญ่ หมายถึงต้องรับผิดชอบตัวเอง และอิสระมากขึ้น หากดูแลตัวเองไม่ดี จะเสียหายได้ง่าย

ไม่มีใครคอยปลุก คอยบังคับให้ไปเรียน ไปทำหน้าที่ต่าง ๆ ต้องบังคับ จัดการตัวเอง

เมื่อต้องจัดการตัวเอง ต้องศึกษาหลายอย่าง

 • เรื่องที่อยู่ ที่กิน ที่เรียน ในชีวิตประจำวัน ต้องจัดเวลาช่วงไหนต้องทำอะไร ต้องควบคุมตัวเอง เพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว
 • เรื่องกฎ ระเบียบในการเรียน ตารางเรียน เนื้อหารายวิชา หลักสูตร รวมถึงกฎ ระเบียบในสังคม 
 • ประเมินตัวเอง ว่าแต่ละวิชาต้องเรียนอย่างไร ถนัด ไม่ถนัดวิชาใด
 • ต้องรู้วิธีการคิดผลการเรียน เพื่อจะได้จัดการตัวเองว่าต้องเรียนอย่างไรจึงจะผ่านตามเกณฑ์ในแต่ละภาคการศึกษา และจบการศึกษา
  • ในแต่ละภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรมีกิจกรรมการเรียนอะไรบ้าง เพื่อเตรียมตัวเตรียมการ
  • มีกิจกรรมนอกหลักสูตรอะไรบ้าง สามารถทำได้ มีข้อบังคับอะไรบ้าง
 • มีเพื่อนใหม่มากมาย รวมถึง พี่ อาจารย์ ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากัน และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง ให้เพื่อนสอน สอนเพื่อน พึ่งพาเพื่อน พี่ อาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ

การศึกษาในยุคนี้ ความรู้ไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ผู้สอนเท่านั้น แต่มีแหล่งความรู้มากมาย ทั้งหนังสือตำรา ในห้องสมุด ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งสำคัญมากสำหรับการทำงานในอนาคต คือแหล่งความรู้ที่ใช้ได้เอง ค้นคว้าได้เอง 

  • จากที่มีความรู้มากมาย ที่มีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง สามารถเรียนรู้และเลือกใช้ให้ถูกต้อง คือ แหล่งความรู้หลักที่อาจารย์แจ้งในรายวิชา และที่มีการอ้างอิงกันแพร่หลาย มักเป็นความหลักที่ถูกต้อง
  • การเรียนในมหาวิทยาลัย ในยุคนี้ ไม่จำเป็นต้องพึ่งอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น สามารถอ่าน ศึกษาเองได้ เรียนเองได้ หากไม่เข้าใจจึงถามอาจารย์ โดยเฉพาะเมื่อเรียนไม่รู้เรื่อง อย่าทิ้งการเรียน อย่าหนีด้วยการอ้างว่า เรียนไม่รู้เรื่อง เพราะผู้เสียหายคือ เรา ผู้เรียน ต้องหาทางช่วยตัวเอง 

เพื่อให้การเป็นนักศึกษา ได้ทำหน้าที่ผ่านไปด้วยดี ประสบความสำเร็จ การตรวจสอบบทบาท หน้าที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่ยาก ไม่น่ากลัว การเตรียมตัวที่ดี คือการรู้ว่า ต้องทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร

มื่อเป็นนักศึกษา ต้องเริ่มศึกษา ตามที่กล่าวมา เพื่อดำเนินบทบาทได้ถูกต้อง สมหน้าที่

การไม่รู้หน้าที่ ไม่ทำหน้าที่ คือ ความล้มเหลวของการศึกษาของคนเรียนมหาวิทยาลัย หาใช่ความเก่ง ไม่เก่ง แต่เกิดจากการไม่รู้ ไม่รับผิดชอบทำหน้าที่ให้สมบทบาท จึงไม่สำเร็จ

การเป็นนักศึกษา ต้องทำความเข้าใจ ความหมาย บทบาท เพื่อแสดง ทำหน้าที่ได้สมบทบาท อันนำไปสู่ความสำเร็จได้ รวมถึงบทบาทของเพื่อน พี่ อาจารย์ สถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวช่วย ตัวเสริม ตัวฝึก พึ่งพา สัมพันธ์กันสู่ความสำเร็จ

บันทึกไว้เพื่อลูกศิษย์ จากอาจารย์คนหนึ่ง 

created: 28 May 2012 18:32 Modified: 29 May 2012 09:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.21.4.239
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ