นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1694
comment: 0

การดูแลการรับน้องประชุมเชียร์ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างความพร้อม ความผูกพัน ระหว่างนักศึกษารุ่นต่อรุ่น ระหว่างพี่น้อง จนเป็นศิษย์เก่าของสถาบัน

การรับน้องประชุมเชียร์เป็นกิจกรรมที่ดี ในการสร้างความพร้อม ความผูกพัน ระหว่างนักศึกษารุ่นต่อรุ่น ระหว่างพี่น้อง จนเป็นศิษย์เก่าของสถาบัน หากต้องระมัดระวังให้อยู่ในกรอบตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพราะนักศึกษาเป็นวัยที่คึกคะนองที่อาจนำไปสู่ความเสื่อมเสียได้ ที่คณะต้องช่วยดูแล ระมัดระวัง ช่วยบอกจุดที่ควรระมัดระวัง และดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การดำเนินการในคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกปี จะให้มีระบบการดำเนินการที่ช่วยกันทำความเข้าใจ ระวังระวังการดำเนินการให้อยู่ในกรอบ ทั้งระเบียบข้อตกลงของมหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษา โดย

  1. สโมสรนักศึกษาและกรรมการนักศึกษาผู้ดำเนินการต้องจัดทำโครงการ ขั้นตอน รายละเอียดการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหารคณะและคณาจารย์ที่เป็นกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษากิจกรรม โดยมีคณบดี รองคณบดีทั้งฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝ่ายวิชาการ เพื่อให้เห็นความสำคัญ เอาใจใส่ เพื่อทำความเข้าใจ ดูแลความเรียบร้อย สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  2. ในการดำเนินกิจกรรมทุกวัน ทุกครั้ง จัดให้มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ดูแล รวมทั้งกำชับให้กรรมการฝ่ายนักศึกษากำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบที่ตกลงกันไว้ทุกครั้ง ตลอดเวลาการทำกิจกรรม
  3. จัดให้มีการอบรมความรู้การปฐมพยาบาล ขอความร่วมมือจากนักศึกษาคณะพยายบาล คณะแพทยฯ เพื่อมาช่วยดูแลในกรณีที่มีผู้เจ็บป่วย หรือมีปัญหาด้านสุขภาพและร่างกาย พร้อมจัดรถยนต์ที่ส่งโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา
  4. ให้ตระหนักและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมาในบริเวณทำกิจกรรม
  5. ให้ทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรม เรียนรู้การดำเนินการให้ถูกต้อง เช่นกิจกรรมการตักบาตร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา

โดยปีนี้ กิจกรรมการรับน้องประชุมเชียร์ ดำเนินการในช่วงวันที่ 5 -15 มิถุนายน 2555

การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น การร้องเพลงมหาวิทยาลัย คณะ เพื่อความเป็นหมู่คณะ การทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย การทดสอบอารมณ์ ความรู้สึก การบำเพ็ญประโยชน์ ถือเป็นการหล่อหลอมพัฒนานักศึกษา ที่มหาวิทยาลัย คณะ สนับสนุน แต่ต้องดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ในกรอบระเบียบ ทั้งของมหาวิทยาลัย กฎหมาย สิทธิ และสังคม 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2555 19:38 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2555 19:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.226.245.48
Message:  
Load Editor
   
Cancel or