นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1309
ความเห็น: 0

ความเป็นคนมหาวิทยาลัย

การทำหน้าที่ที่ดีของคนมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคนเพื่อสังคม เพื่อความเป็นชาติ และเพื่อเราในฐานะคนไทย ความเป็นคนมหาวิทยาลัยจึงสำคัญต่อการสร้างสังคมที่ดี ประเทศชาติที่ดี จึงต้องเข้าและทำหน้าที่ทีดี

คนมหาวิทยาลัย หมายถึง การเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าใจหน้าที่ ภารกิจมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมรองรับทำภารกิจได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ ต้องดูแล ต้อนรับ อำนวยความสะดวก ต้องรู้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไร

ภารกิจหลักสำคัญของความเป็นมหาวิทยาลัย คือการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต ซึ่งช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ โดยเฉพาะช่วยปลายเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนมิถุนายน เป็นช่วงที่นักศึกษาใหม่พร้อมด้วยผู้ปกครองต้องเข้ามารายงานตัว ส่งลูกหลาน ประชุมผู้ปกครอง ที่ชาวมหาวิทยาลัยที่ต้องช่วยกัน ดูแลต้อนรับให้เกิดความประทับใจ เพราะเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมามากที่สุดช่วงหนึ่ง ซึ่งต้องการการอำนวยความสะดวกเพราะเป็นการเข้ามาใหม่ ที่ต่างจากวาระอื่น ๆ ที่ลูกหลานคุ้นกับมหาวิทยาลัยแล้ว

  • การอำนวยความสะดวกด้านเส้นทาง การดูแลปัญหา ต่าง ๆ
  • การดูแลความพร้อมของห้องประชุม ห้องเรียน ให้ดูมีความพร้อม เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกค้ามาถึงที่แล้ว
  • การดูแลสภาพต่าง ๆ  อาคาร ถนน ป้ายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ก็เป็นอีกภาพของความประทับใจ

อีกส่วนของความเป็นบุคคลากรมหาวิทยาลัย คือ ความรู้ เข้าใจ สนับสนุนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย อย่างช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ต้องมีกิจกรรมรับน้อง ประชุมเชียร์ ที่มีทั้งเสียง ทั้งการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อการเดินทางและทำกิจกรรมต่าง ๆ

หรือกิจกรรมงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่นช่วง ม.อ.วิชาการ งานเกษตรภาคใต้ งานวันวิทยาศาสตร์ รวมถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ที่กระทบต่อชีวิตประจำวันการทำงาน แต่ต้องเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้คือภารกิจของมหาวิทยาลัย จะได้หาทางจัดระบบการเดินทาง ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในฐานะคนมหาวิทยาลัย

รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การสอบ การทำงาน กิจกรรมของนักศึกษา การบริการต่างแก่นักศึกษา การเงิน การขอเอกสารหลักฐาน การลงทะเบียน การใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น รถยนต์ สนามกีฬา พื้นที่จัดกิจกรรม เช่น ทำบุญ ตักบาตร

กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าใจไม่ยาก เพราะมักเกิดในช่วงเดียวกันในแต่ละปี อยู่ที่เราชาวมหาวิทยาลัย เข้าใจ ใส่ใจ ในภารกิจ บทบาทหน้าที่ของการเป็นคนมหาวิทยาลัย ร่วมสร้างความประทับใจ สร้างประสบการณ์ต้นแบบที่ดี พร้อมที่จะดูแลลูกค้า นักศึกษาอนาคตของชาติ ที่หากได้รับสิ่งที่ดี ประสบการณ์ที่ดี จะเป็นสิ่งที่นำไปใช้ในสังคมที่ดี และในทางตรงข้ามที่ได้ประสบการณ์ที่ไม่ดีก็จะนำไปใช้อย่างไม่ใส่ใจในทางที่ดี

การสร้างต้นแบบที่ดี ไม่ใช่สร้างเพื่อเขาเหล่านักศึกษา แต่เป็นการสร้างเพื่อเรา คือหน้าที่ของคนมหาวิทยาลัย ที่เข้าเหล่านั้นที่จบไปทำงานและเราคือผู้ต้องไปรับบริการจากเขา ในทุกสาขาอาชีพ

ดังนั้น การทำหน้าที่ที่ดีของคนมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคนเพื่อสังคม เพื่อความเป็นชาติ และเพื่อเราในฐานะคนไทย ความเป็นคนมหาวิทยาลัยจึงสำคัญต่อการสร้างสังคมที่ดี ประเทศชาติที่ดี จึงต้องเข้าและทำหน้าที่ทีดี ที่ต้องเป็นสำนึกของคนมหาวิทยาลัย 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 พฤษภาคม 2555 17:36 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2555 17:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pai, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.137.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ