นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1569
ความเห็น: 0

กระบวนการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำคณะ

นำข้อสังเกต ความเห็น ไปร่วมกันปรับแก้ พัฒนาร่วมกัน ว่ามีด้านใด ประเด็นใดที่ต้องปรับแก้ จัดระบบ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการประเมินการดำเนินการของกรรมการประจำคณะ ตามระบบประกันคุณภาพซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินการ

การประเมินเป็นการตรวจสอบการทำหน้าที่ กระบวนการทำงาน ซึ่งการประเมินของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทำด้วยการประเมินตนเอง คือ กรรมการทุกคน ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารคณะ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา และผู้แทนคณาจารย์

ผลการประเมินตามหัวข้อที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้คะแนนช่วง 8.5-9 จากคะแนนเต็ม 10  พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ  ข้อสังเกต

เมื่อประเมินแล้วต้องนำแจ้งที่ประชุมทราบ สิ่งที่สำคัญต้องนำข้อสังเกต ความเห็น ไปร่วมกันปรับแก้ พัฒนาร่วมกัน ว่ามีด้านใด ประเด็นใดที่ต้องปรับแก้ จัดระบบ

ซึ่งปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ ข้อสังเกต 2 ข้อ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาในปีต่อไป ตามระบบวงจรประกันคุณภาพ PDCA คือ กำหนด ทำ ประเมิน ปรับปรุง เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนืองต่อไป

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 24 May 2012 19:37 Modified: 24 May 2012 19:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ