นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 1368
ความเห็น: 1

แชร์คณะทรัพยฯ ขยับสู่การจัดความรู้

คลังความรู้ เทคนิค วิธีการทำงาน จากประสบการณ์ (tacit knowledge) สู่บันทึกความรู้ (explicit knowledge) จากผู้บันทึกทุกคน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมบันทึกบน share.psu ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551 จนถึงปี 2554 มีจำนวนบันทึก จาก 547 608 767 โดยเฉพาะปี 2554 มีบันทึกถึง 1635 รวมแล้วกว่า 3500 บันทึก

เหตุที่มีบันทึกจำนวนมากในปี 2554 มาจากการแจกรางวัลเสื้อนกเงือก ทำใ้ห้จำนวนพุ่งปิ้ด (แจ้งไว้เป็นข้อมูลสำหรับการกระตุ้นการบันทึกของฝ่ายดูแล เชื่อว่า ยอดรวมก็น่าจะเพิ่มกว่าปีก่อน ๆ )

การมีบันทึกจำนวนมาก ขั้นต่อไปคือ การจัดหมวดหมู่ของความรู้ให้เป็นกลุ่ม เป็นหมวดหมู่ เพื่อนำไปใช้งานร่วมกัน อันเป็นเป้าหมายของการดำเนินการของคณะทรัพยฯ ปีต่อไป คือ แยกเป็นกลุ่มเนื้องาน เช่น การเงิน พัสดุ การเจ้าหน้าที่ สารบรรณ วิจัย บริการวิชาการ บริหารจัดการ ฯลฯ

เมื่อแยกเป็นกลุ่มเนื้องานแล้ว ก็จัดเป็นหมวดหมู่งานในกลุ่ม เช่น

  • การเงินแยกเป็น ค่าตอบแทน วัสดุ การเดินทาง
  • สารบรรณ แยกเป็น การจัดเก็บเอกสาร การรับเรื่อง ส่งเรื่อง การจัดเอกสาร
  • วิจัย แยกเป็น พืช สัตว์ ฯลฯ ชนิดพืช เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ และแยกย่อยไปถึง พันธุ์ ปุ๋ย การกรีด โรค แมลง
  • ฯลฯ

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น เมื่อจัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็นการจัดความรู้เพื่อการจัดการความรู้(KM)ที่แท้จริง

การจัดความรู้นี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานร่วมกันจัดจากบันทึกที่มีและเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

เพื่อเป็นคลังความรู้ เทคนิค วิธีการทำงาน จากประสบการณ์ (tacit knowledge) สู่บันทึกความรู้ (explicit knowledge) จากผู้บันทึกทุกคน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนกำลังคน รุ่นเก่าทะยอยเกษียณอายุ รุ่นใหม่กำลังเข้ามา บันทึกเหล่านี้จะเป็นแหล่งความรู้ในการทำงานต่อไป ทั้งทางวิชาการและบริหารจัดการ เป็นองค์กรการเรียนรู้ (learning organization; LO) คือการจัดเก็บความรู้จากคนรุ่นเก่าเป็นฐานสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อเนื่องกันไป ไม่ให้หายไปกับคนรุ่นเก่าที่ต้องเกษียณไป

ขอบคุณผู้ร่วมบันทึกทุกท่าน และผู้ร่วมสร้างความรู้ด้านงานวิชาการ ที่ทำให้มีความรู้นำมาสู่การบันทึก

เป็นอีกขั้น การบันทึก share.psu ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็น KM และ LO 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 พฤษภาคม 2555 19:05 แก้ไข: 24 พฤษภาคม 2555 19:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้พวกเราได้เห็นภาพการใช้ Share ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.95.139.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ