นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5085
ความเห็น: 3

การเข้า-ออกประเทศไทย-มาเลเซีย

ต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความสังสัย ที่ทำให้เสียเวลา คือเมือถูกสงสัยจะถูกตรวจละเอียดขึ้น ต้องเปิดกระเป่าสัมภาระ ต้องไปเข้าแถวใหม่

ช่วงนี้มีงานเดินทางไปมาเลเซียทั้งทางบกโดยรถยนต์ และทางอากาศทางเครื่องบิน

การเดินไปมาเลเซียโดยทางรถยนต์ ผ่านทางด่านสะเดาจังหวัดสงขลา จะต้องผ่านด่านไทยเพื่อแจ้งการเดินทางออกประเทศซึ่งต้องมีแบบฟอร์มให้กรอกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหนึ่งเป็นการแจ้งการเดินทางออก และอีกส่วนจะถูกฉีกแยกไว้ในหนังสือเดินทางซึ่งเก็บไว้อย่างดีเพื่อใช้สำหรับการแจ้งกลับเข้าประเทศ เช่นเดียวกับการแจ้งเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียซึ่งก็มี 2 สว่นกลับกันคือ ส่วนแรกเป็นการแจ้งการเดินทางเข้าประเทศ และอีกส่วนเป็นการแจ้งการเดินทางออก

กระบวนการแจ้งระหว่างประเทศจะแตกต่างกัน คือไปถึงด่านที่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเรียบร้อย แล้วแต่ละท่านต้องลงจากรถยนต์เข้าแถวผ่านด่านด้วยตนเองสำหรับด่านไทย แต่สำหรับการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียต้องนำสัมภาระของตนเองเข้าเครื่องแสกน ทุกชิ้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทิ้งไว้บนรถยนต์อาจถูกตรวจเสียเวลาการเดินทางไป และในการแจ้งเข้าประเทศมาเลเซีย ปัจจุบันไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มแบบของไทย แต่จะเป็นสติกเกอร์ที่พิมพ์ข้อมูลจากเครื่องที่แสกนลายนิ้วมือ นิ้วชี้ 2 ข้าง ซึ่งสติกเกอร์มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งติดหนังสือเดินทางไว้ อีกส่วนหนึ่งใช้ฉีกไว้เป็นหลักฐานไว้สำหรับการเดินทางขาออก ดังภาพ

สิ่งที่ต่างกัน คือของไทยผ่านด่านแต่ละคน พร้อมหนังเดินทาง แบบฟอร์มที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องหิ้วสัมภาระไปด้วย

ของมาเลเซียต้องหิ้วสัมภาระเข้าแสกน แสกนลายนิ้วมือ โดยไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มการเข้าประเทศ ใช้สติกเกอร์แทน

การเดินทางผ่านด่านไทย-มาเลเซียจะต่างจากการไปลาว   ไปเวียตนาม ที่เวลาผ่านด่านของไทย-มาเลเซียต้องถือหนังสือเดินทางเอง แต่การเข้าประเทศลาว เวียตนามนั้น ทางผู้ดูแลการเดินทางจะรวบรวมหนังสือเดินทางพร้อมแบบฟอร์มการเดินทางเข้า-ออกแต่ละประเทศ ผู้เดินทางเพียงเดินผ่านด่านและใช้วิธีนับจำนวนตามหนังสือเดินทาง ซึ่งที่ถูกต้อง คือทำแบบการเดินทางเข้า-ออก ไทย-มาเลเซีย

ส่วนการเดินทางทางเครื่องบิน เนื่องจากสัมภาระจะถูกแสกนตั้งสนามบินขาออก ทั้งไทยและมาเลเซีย ดังนั้น เมื่อเดินทางในสนามบินของแต่ละประเทศ ต้องแสดงแจ้งการเดินทางเข้าประเทศพร้อมหนังสือเดินทางและแบบฟอร์มออก-เข้าสำหรับ ของประเทศมาเลเซียใช้การติดสติกเกอร์

การเดินทางออกจากประเทศมาเลเซียกลับเข้าประเทศไทยนั้น ทางรถยนต์นั้นนั้นง่ายกว่า ทั้งด่านมาเลเซีย และด่านไทยเหมือนกัน คือ ไม่ต้องหิ้วสัมภาระ เพียงเดินผ่านด่าน โดยทางมาเลเซียนั้นจะฉีกสติกเกอร์ออก ส่วนของไทยใช้แบบฟอร์มที่ฉีกไว้ตอนขาออก ตอนผ่านด่านไทยทั้งขาเข้า-ออกต้องผ่านเครื่องแสกนตา คือใช้ตามองกล้องเช่นเดียวกับตอนไปทำหนังสือเดินทาง

ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ สีน้ำเงิน เข้าสนามบินสุวรรณภูมินั้น ให้เข้าช่องทางหนังสือเดินทางราชการ ที่ส่วนใหญ่จะมีผู้เดินทางน้อยกว่าผู้ถือหนังสือเดินทางทั่วไป เรียกว่าเป็นการบริการสำหรับข้าราชการไทย

สิ่งสำคัญในการเดินทางเข้า-ออกประเทศต่าง ๆ ต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดความสังสัย ที่ทำให้เสียเวลา คือเมือถูกสงสัยจะถูกตรวจละเอียดขึ้น ต้องเปิดกระเป่าสัมภาระ ต้องไปเข้าแถวใหม่ หากลืมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเข้าประเทศให้เรียบร้อย เนื่องจากได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไป

เนื่องจากไม่ได้เดินทางเข้า-ออกประเทศบ่อยนัก จึงบันทึกไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเดินทาง จะได้ไม่ลืมขั้นตอน และกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไป 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 พฤษภาคม 2555 20:07 แก้ไข: 23 พฤษภาคม 2555 20:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

วันก่อนไปลงเครื่องที่ KL ยื่นพาสปอร์ตอย่างเดียวไม่ต้องกรอก Immigration Card

แถมของเราไม่มี สติ๊กเกอร์อะไรเลย สักกอย่างนอกจากตราประทับรับเข้าปะเทศ

ไม่สแกนนิ้วมือด้วยนะ

แอบหวั่นใจตอนออก แต่ก็ออกได้ปกติ ....

Ico48
สงสัย [IP: 113.53.34.37]
30 พฤศจิกายน 2555 13:09
#82291

ขอถามหน่อยนะ พอดีจะไปมาเลเซีย แล้วเราต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้า-ออกประเทศ เราสามารถที่จะเอาแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ไหน และอีกอย่างหนึ่งเพื่อนที่เคยไปเที่ยวมาเลเซียเขาบอกว่าจะมีคนเขียนแบบฟอร์มการเข้า-ออกประเทศให้อยู่ทางด้านห้องน้ำ แต่ต้องจ่ายเงินให้เขาด้วย (ที่ด่านสะเดา) อยากทราบว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือมันไม่เอาเปรียบกันเกินไปหรือ แล้วทำไมเขาไม่ตั้งแบบฟอร์มให้เรากรอกเอง

หากต้องเขียนก็เอาแบบได้ที่ด่าน ตม . และเขียนเองได้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ