นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1899
ความเห็น: 2

งานประจำกับการเขียนบันทึกบน share.psu

การจัดการความรู้ให้ได้ผลจริง ๆ ต้องร่วมมือกันทั้งผู้ให้บริการ จัดระบบ และผู้รับบริการ

การจัดการความรู้ โดยหลักคือการนำประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการแก้ปัญหา พัฒนาการทำงานที่ยังไม่มีทฤษฎี ความรู้ นำมาบันทึกไว้เป็นความรู้เพื่อให้ผู้มาปฏิบัติงานไม่ต้องลองผิด ลองถูกใหม่ ซ้ำทั้งการทำและความผิดพลาด เพื่อไม่ให้เสียเวลาและลดข้อผิดพลาด และรวมถึงการแปลงทฤษฎี วิธีการทำงานจากความรู้ที่มีมาใช้งานจริง ด้วย

ซึ่งในการทำงานทุกวัน มีข้อมูล มีแนวปฏิบัติเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งข้อผิดพลาดจากระบบการทำงาน ระบบเอกสาร ข้อมูล ระเบียบ เทคนิคการทำงาน ที่อาจเกิดจาก ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ เข้าใจผิด ที่ทำให้เสียเวลา เสียทรัพยากร ลดประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ความผิดพลาดลดลง สามารถนำประสบการณ์การแก้ปัญหา กฎระเบียบ ข้อมูล มาบันทึกไว้ให้เข้าใจร่วมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นความรู้สำหรับใช้งานกับคนอื่น ๆ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการทำงาน ของทั้งตนเองและบุคคลในองค์กรทั้งเก่าและใหม่

การจะเก็บประเด็นมาบันทึก ต้องมีการจัดระบบงาน ทำข้อมูลสถิติ และแยกแยะงาน ที่ประกอบด้วย

  1. ความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ว่าเรื่องอะไร เกิดจากอะไร จำนวนเท่าไร  
  2. แหล่งข้อมูล ว่าอยู่ที่ใดอะไรบ้าง
  3. กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ
  • การนำมาวิเคราะห์ จัดระบบ ไว้ใช้งานที่ง่าย สะดวกใช้ สามารถลดข้อผิดพลาด ทำงานได้เร็วขึ้น
  • การทำข้อมูลสถิติ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เป็นแนวปฏิบัติที่แก้ไขได้ถูกทาง เพราะปัญหาลดลง
  • การแปลงระเบียบ แนวปฏิบัติมาจัดเป็นระบบ หมวดหมู่ เพื่อใช้ได้ทันสมัย ถูกต้อง รวมตรวจสอบความครบถ้วน
  • การจัดการความรู้ นอกจากจัดระบบแล้ว ต้องมีการตรวจติดตามระบบ ด้วยการวิเคราะห์ผลเป็นรอบ ๆ เช่น ปีละครั้ง หากมีข้อมูลไม่มาก หากมีมากอาจถี่กว่านั้น

การจัดการความรู้ให้ได้ผลจริง ๆ ต้องร่วมมือกันทั้งผู้ให้บริการ จัดระบบ และผู้รับบริการ ที่ต้องเข้าไปใช้ ให้ความเห็น เพื่อการปรับปรุง

การทำเป็นข้อมูล เป็นระบบ สามารถนำไปแก้ปัญหา พัฒนาหลักสูตร หากข้อมูล ความรู้ที่จัดไว้ยังสามารถทำให้เข้าใจจนลดปัญหาในการปฏิบัติ จะนำไปจัดอบรมทำความเข้าใจ ให้ถูกต้อง การอบรมทำความเข้าใจยังช่วยเพิ่มผู้รู้ ช่วยกันแก้ปัญหาในหน่วยงานกันเองได้

การมีข้อมูล สถิติ ประเมิน ติดตาม วิเคราะห์ ที่ได้ผล สามารถพัฒนาเป็นงาน แนวปฏิบัติที่ดี ที่มีข้อมูลหลักฐานยืนยัน อันเป็นผลงานที่ยืนยันถึงประโยชน์การใช้งาน

การบันทึกบนระบบ share.psu จากงานประจำ

-      บันทึกวิธีการทำงานที่เกิดความผิดพลาด ไว้เป็นความรู้ไว้ใช้งาน

-      บันทึกข้อมูลใชังานร่วมกัน

-      บันทึก กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ไว้ใช้งานร่วมกัน

สิ่งเหล่านี้ ล้วนมาจากการปฏิบัติงานประจำวัน ทั้งงานจริง เช่นเอกสารผิดพลาด จากคำถามของผู้ใช้บริการ เพื่อนร่วมงาน สามารถนำมาบันทึก ใช้งานร่วมกันและของตนเองได้ คือประเด็น เรื่องสำหรับการเขียน share.psu

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2555 19:27 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2555 19:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ก่อนจะเนียนในเนื้องาน นโยบายต้องชัดเจน เข้าใจร่วมกัน เป้าหมายเพื่อให้เกิดคลังความรู้ในองค์กร นอกจากนี้การมอบหมายงานให้ดำเนินการ ต้องเข้าใจถึงความเป็นไปที่จะมาพัฒนาร่วมกัน และเกิดจาก "ใจสั่งมา" ด้วยค่ะ

การทำงานในสิ่งที่ดีมีค่าเป็นประโยชน์ ที่ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ผิดระบบ ระเบียบ ไม่จำเป็นต้องมีนโยายก็ทำได้ ที่สำคัญกว่าคือความตั้งใจของคนทำ อย่างการบันทึก share.psu เข้าใจว่าผู้บันทึกเห็นค่า เห็นประโยชน์ มากกว่าเพราะเป็นนโยบาย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ