นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1452
ความเห็น: 0

ความโง่เขลาของพัฒนาระบบการศึกษาไทย : 2 การจัดการศึกษาตามคุณค่าจริง

รู้ตัว รู้ตน จึงพ้นความโง่เขลา

จากการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23655 มาสู่การใช้ค่าจริง

จะเห็นว่า ระบบการศึกษาเป็นระบบสร้างคนตามระดับความพร้อมการเรียนรู้ การพัฒนาการของคน ที่เริ่มเรียนเป็นระบบตั้งแต่อายุประมาณ 7 ขวบ มีการแยกผู้เรียนตามความถนัด สายวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สายอาชีพ ที่เป็นการจัดตาม ผู้เรียนเป็นสำคัญที่แท้จริง

และยังสร้างคนที่มีความรู้ตามธรรมชาติของการดำรงชีพ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ค่าความสามารถจริง ไม่ใช่ค่าของปริญญา ประกาศนียบัตร

ที่บอกว่าเป็นธรรมชาติของการดำรงชีพ คือ เรียนใช้เวลาตามความจำเป็น

  1. ผู้ต้องการประกอบอาชีพของผู้ปกครองก็ศึกษาจบชั้นปฐมศึกษา แล้วไปศึกษาการประกอบอาชีพในกิจกรรมของผู้ปกครอง คือเรียนแบบทำจริง ที่ปัจจุบัน เรียกกันว่า การศึกษาตามอัธยาศัย หรือจัดเป็นวิชา ที่เรียกว่า สหกิจศึกษา ที่ยังใช้กันในประเทศเยอรมัน แคนาดา   
  2. ผู้ถนัดในการทำงานภาคปฏิบัติ ก็เรียนสายอาชีวะ สายวิชาชีพต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการพื้นฐานทางวิชาการมากนัก และเป็นกำลังหลักของการผลิต การประกอบกิจกรรม ธุรกรรม ที่สำคัญไม่ต้องใช้เวลาเรียนมาก จนถึงระดับปริญญา ตรี โท เอก แต่หากใครที่มีความสามารถสูงก็สามารถเรียนได้เพิ่มเติม ซึ่งมีจำนวนไม่มากนัก
  3. ผู้มีความสามารถในการเรียนสูง จึงศึกษาต่อในสายสามัญ ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนนานขึ้น แต่ไม่ต้องการจำนวนมาก เปรียบเหมือนเป็นส่วนหัว เป็นสมองของชาติ

การเรียนชั้นอนุบาลนั้น ไม่ถือเป็นการเรียนภาคบังคับ ไม่ถือเป็นระบบการศึกษา แต่เป็นที่ให้เด็กพัฒนาทางอารมณ์ ทางสังคมที่ไม่ใช่พ่อแม่ 

ถือเป็นระบบการศึกษาที่จัดขึ้น ตามระบบภูมิปัญญาไทย ที่ใช้งานจริง ด้วยความเข้าใจธรรมชาติ ของผู้เรียน ระบบการทำงาน จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามการใ้ช้งาน ใช้เวลาคุ้มค่าเรียน มีทักษะคุ้มค่างาน คือ ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาจริง 

รู้ตัว รู้ตน จึงพ้นความโง่เขลา 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤษภาคม 2555 12:53 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2555 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 วิญญาณแห่งกาลเวลา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.29.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ