นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1880
comment: 0

คุณค่าของสงขลานครินทร์เกมส์ต่อ ม.อ.

เพียงตั้งใจ เพียงร่วมมือ เพียงทำจริง จึงได้ทุกสิ่งที่ดี มีคุณค่า ที่ประทับใจ คิดว่าทุกท่านคงได้รับความสุขกับความสำเร็จเป็นคุณค่าใน สงขลานครินทร์เกมส์ ครั้งนี้

กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 39 สงขลานครินทร์ เกมส์ ปี 2555 ได้ดำเนินการและปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อย รู้สึกว่ามีผลต่อการสร้างชื่อเสียงทางสื่อมวลชนค่อนข้างน้อย และมีผู้เข้าชมมามากนัก

แต่การดำเนินการได้สร้างคุณค่าแก่ชาว ม.อ. เรา มาก ถึงแม้เราจะได้เหรียญรางวัลไม่มาก คุณค่าที่เกิดแก่เราชาว ม.อ. คือประสบการณ์ที่ทุกท่านได้รับ

  1. ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักศึกษา
  2. ประสบการณ์ในการทำงาน ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ กว่าจะได้เป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้ง แต่ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับคำชมจากผู้เข้าร่วมทุกฝ่าย ทั้งผู้แทนที่ดูแลนักกีฬาของสถาบัน และสมาคมกีฬาต่าง ๆ
  3. การแสดงออกในการจัด ในพิธีเปิด/ปิด และการจัดการแข่งขันของกีฬาทุกประเภท รวมถึงการบริการ การดูแลนักกีฬา ผู้แทนสถาบันและสมาคมกีฬา ที่ไม่แพ้มืออาชีพ

สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ได้รับการยอมรับจากผู้แทนสมาคมรักบี้ ในการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งการดูแลความพร้อมของสนามแข่งขัน ระบบข้อมูลการแข่งขัน ถึงกับบอกว่า ทางสมาคมจะพยายามดำเนินการเรื่องการแข่งขันรักบี้ 7 คน ที่หาดใหญ่เคยดำเนินการ และอยากเชิญชาวคณะทรัพยฯ เข้าร่วมดูแลในการจัดการแข่งขันร่วมกับสมาคม

ในนามของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ร่วมทำงานอย่างเข้มแข็งและรับผิดชอบอย่างดี คิดว่า ประสบการณ์ที่ทำ ที่ได้รับ คงเป็นความประทับใจและสร้างคุณค่าในตัวเองเป็นอย่างดี ที่หาซื้อและหาอีกไม่ได้   

เพียงตั้งใจ เพียงร่วมมือ เพียงทำจริง จึงได้ทุกสิ่งที่ดี มีคุณค่า ที่ประทับใจ คิดว่าทุกท่านคงได้รับความสุขกับความสำเร็จเป็นคุณค่าใน สงขลานครินทร์เกมส์ ครั้งนี้

 

Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 May 2012 18:45 Modified: 09 May 2012 18:45 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Bravo1, Ico24 Marky, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.179.79
Message:  
Load Editor
   
Cancel or