นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2096
ความเห็น: 0

การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์

ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี สมกับศักดิ์ศรีของอาจารย์มหาวิทยาลัย

การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน ทั้งการได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย และการคิดเป็นภาระงาน

แต่ในการปฏิบัติจริง นอกจากมีความแตกต่างกันไปตามอาจารย์แต่ละคน ส่วนใหญ่มักทำแบบไม่เป็นระบบ มักคอยให้นักศึกษามาหา มักบ่นต่อว่านักศึกษา ระบบไม่พร้อม ไม่ดี โดยลืมทำหน้าที่ที่ดี และยังนำไปเขียนเป็นภาระงานว่า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ต้องมีระบบ มีข้อกำหนด มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติกับนักศึกษา อันประกอบด้วย

  1. ศึกษาระเบียบ ข้อกำหนด แนวปฏิบัติ หลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ต้องดูแล เพื่อใช้ในการให้ข้อแนะนำ แนะแนว ให้คำปรึกษา ชี้แนะ รวมถึงการติดตาม กำกับ ที่เป็นหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี
  2. จัดทำข้อมูลของนักศึกษาในความดูแลทุกคน ข้อมูลด้านครอบครัว โรงเรียนที่เรียนมา ผลการเรียนวิชาต่าง ๆ ความถนัด ปัญหาการเรียน ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้แนะนำส่งเสริมในการเรียน ทำกิจกรรม
  3. จัดทำข้อกำหนดในการเข้าพบ เมื่อไรบ้าง อย่างไร เพื่อทำเป็นข้อตกลงกันทั้งสองฝ่าย ให้นักศึกษาอ่าน ทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เป็นข้อตกลง แล้วลงนามพื่อใช้ปฏิบัติร่วมกัน แจ้งผู้ปกครองและภาควิชา โดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อร่วมกันดูแล ติดตาม แก้ปัญหา
  4. จัดทำข้อมูลของนักศึกษา ด้านผลการเรียน การทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้คำแนะนำ และอาจต้องมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับนักศึกษารายที่มีปัญหา เพื่อการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงที่พัก ที่อยู่ โทรศัพท์ email facebook เพื่อนสนิท และของผู้ปกครอง
  5. จัดเวลาให้มีการพบปะ พูดคุย ตามข้อมูลของแต่ละคน ต้องมีเวลาให้นักศึกษาทุกภาคการศึกษา และนักศึกษาที่มีปัญหาเฉพาะต้องจัดทำข้อกำหนด นัดพบอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

การจัดทำข้อมูล ข้อกำหนด ระเบียบ ฯลฯ ไม่ต้องรอระบบ สามารถดำเนินการเองเพื่อให้ทำหน้าที่ได้ดี เพราะการรอ ตำหนิ บ่า ด่า ว่าโ่น นี่ ไม่ใช่หนทางสู่การทำหน้าที่ที่ดี มีค่า นอกจากอารมณ์เสีย

อย่างกรณีข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาให้นักศึกษาจัดทำตั้งแต่เริ่มพบกันเพื่อถูกมอบหมายให้ดูแล ข้อมูลผลการเรียนสามารถสืบค้นจากระบบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา หากติดขัดคงต้องแจ้ง ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยเพื่อการจัดการให้ถูกต้องสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ ต้องอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ และต้องทำจริงในส่วนของอาจารย์

การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ใช่ทำไปตามบุญตามกรรม ต้องจัดระบบ เตรียมการ ติดตาม กำกับ

การทำข้อตกลงที่ชัดเจน และการแจ้งให้ผู้ปกครอง ภาควิชา เป็นข้อมูล เป็นสิ่งที่บอกว่า อาจารย์ ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยได้ดูแลนักศึกษาอย่างจริงจัง ไม่ใช่คอยบ่น ว่านักศึกษาไม่มาหา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ หากอาจารย์ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบ

การทำข้อตกลงที่ชัดเจน แจ้งผู้ปกครอง แจ้งภาควิชา แล้ว หากนักศึกษาละเลย ไม่ปฏิบัติจะได้บอกว่าเป็นปัญหาที่นักศึกษาไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตน เมื่อมีผลที่เป็นปัญหา

การดูแลนักศึกษาอย่างมีระบบ นอกจากเป็นการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ยังเป็นการสอนนักศึกษาในระบบการทำงาน ว่ามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปได้อย่างดี เมื่อสำเร็จการศึกษา

มาร่วมกันทำหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากันให้สมบูรณ์ อย่าบ่น อย่าโทษแต่นักศึกษา และระบบต่าง ๆ ขอให้เตรียมทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี สมกับศักดิ์ศรีของอาจารย์มหาวิทยาลัย

คงต้องร่วมกันทั้งในระดับภาควิชา หลักสูตร ต้องมีการจัดทำข้อมูลให้นำไปใช้งานได้จริง เช่นเดียวกับแฟ้มเวชระเบียนของคนไข้

ภาควิชาเองต้องใส่ใจกับการดูแลนักศึกษา นำผลการเรียน ปรึกษาหารือกันในภาควิชา นักศึกษาคนใดมีจุดเด่นอะไร จะได้นำมาทำงานให้เด่นขึ้น คนใดที่มีปัญหา ต้องจัดระบบดูแลแก้ไขให้เป็นระบบ

ทางที่ดี ในการดูแลนักศึกษาที่มีปัญหา ควรจัดอาจารย์ที่มีความชำนาญดูแลเป็นการเฉพาะให้เป็นระบบ เพิ่มเติมความรู้ เทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อความมั่นใจว่า ได้ดูแลนักศึกษาอย่างดี สมความเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

ความจริง นักศึกษาที่มีปัญหามีจำนวนไม่มากนัก ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนใหญ่ที่ไม่มีปัญหา ดูแลตนเองได้คงไม่ต้องเข้มงวดนัก 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤษภาคม 2555 14:24 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2555 14:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Kittima, Ico24 pai, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ