นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1824
ความเห็น: 0

ระบบที่ ม.อ.ตามไม่ทัน

ม.อ. เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดม ความทันสมัย ตามให้ทันเทคโนโลยีเพื่อผู้เรียนจะได้ตามทัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาคน แรงงานออกไปทำงาน

วันนี้ เป็นที่ทราบดีว่า เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว ซื้อรุ่นใหม่ยังใช้ไม่คล่อง ยังไม่ทันคุ้นเคยรุ่นใหม่ก็ออกมาแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแสดงว่าเป็นคนทันสมัยต้องรีบไปจองซื้อให้ทัน

ม.อ. เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดม ความทันสมัย ตามให้ทันเทคโนโลยีเพื่อผู้เรียนจะได้ตามทัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาคน แรงงานออกไปทำงาน

สิ่งที่พบว่า ม.อ.ยังตามไม่ทันเทคโนโลยีมีหลายอย่าง ทั้งการบริการ และเทคโนโลยี ซึ่งสมควรที่ต้องเร่งปรับให้ทันสมัยให้สมกับที่ผู้บริหารหลายท่านประกาศอยากให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

 สิ่งที่แสดงชัดเจนคือการบริการและระบบเทคโนโลยีี ตัวอย่างที่เห็นชัดว่า ม.อ.ตามไม่ทัน คือ

การใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

  • การอ่านเอกสารต้นเรื่องไม่ได้ ทางแท็บเล็ตของระบบ edocument ไม่ว่าระบบแท็บเล็ตใด ๆ
  • การบักทึก share.psu ทางแท็บเล็ตในลักษณะเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป (ตามตัวอย่างข้างล่างที่บันทึกจากแท็บเล็ต)

การบันทึกนี้เ็ป็นข้อคิดที่จะอธิบายถึงความเป็นมหาวิทยาลัย ที่ควรต้องนำสังคม นำวิชาการ อย่างน้อยตามเทคโนโลยีให้ทัน เพื่อช่วยกันปรับพัฒนาที่เป็นสิ่งแสดงความเป็นมหาวิทยาลัย

อย่างแทบเล็ต ที่นักเรียนไทยจะเริ่มใช้กันแล้ว ด้วยความเป็นคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงอยากเห็นว่ามหาวิทยาลัยทันสมัยที่พูดแสดงได้อย่างไม่ต้องมีใครมาถาม เพราะหมื่นล้านคำพูดไม่สามารถลบล้างความเป็นจริงได้ แล้วมหาวิทยาลัยที่จะสอนให้คนทันสมัยยังดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วจะทำให้ใครเชื่อ เป็นคำถามแบบคนทั่วไป

ความจริง ไม่ใช่เพียงระบบเทคโนโลยีเท่านั้น ระบบบริหารจัดการ บริการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างที่สอนกันในศาสตร์บริหารจัดการ การให้คุณภาพกับการบริการ ลูกค้าเป็นสำคัญตามระบบการประกันคุณภาพที่ทำกันมากมาย จะมีค่าความหมายอะไร หากไม่นำไปใช้จริง อะไรบอกถึงคุณภาพระดับดีมาก อะไรบอกว่ามาตรฐานสากล อะไรคือคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 

วันนี้ เป็นที่ทราบดีว่า เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว ซื้อรุ่นใหม่ยังใช้ไม่คล่อง ยังไม่ทันคุ้นเคยรุ่นใหม่ก็ออกมาแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแสดงว่าเป็นคนทันสมัยต้องรีบไปจองซื้อให้ทัน ม.อ. เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดม ความทันสมัย ตามให้ทันเทคโนโลยีเพื่อผู้เรียนจะได้ตามทัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาคน แรงงานออกไปทำงาน สิ่งที่พบว่า ม.อ.ยังตามไม่ทันเทคโนโลยีมีหลายอย่าง ทั้งการบริการ และเทคโนโลยี ซึงสมควรที่ต้องเร่งปรับให้ทันสมัยให้สมกับที่ผู้บริหารหลายท่านประกาศอยากให้เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ สิ่งที่แสดงชัดเจนคือการบริการและระบบเทคโนโลยีี ตัวอย่างที่เห็นชัดว่า ม.อ.ตามไม่ทัน คือ การใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การอ่านเอกสารต้นเรื่องไม่ได้ ทางแท็บเล็ตของระบบ edocument ไม่ว่าระบบแท็บเล็ตใด ๆ การบักทึก share.psu ทางแท็บเล็ตในลักษณะเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ทั่วไป การบันทึกนี้เ็ป็นข้อคิดที่จะอธิบายถึงความเป็นมหาวิทยาลัย ที่ควรต้องนำสังคม นำวิชาการ อย่างน้อยตามเทคโนโลยีให้ทัน เพื่อช่วยกันปรับพัฒนาที่เป็นสิ่งแสดงความเป็นมหาวิทยาลัย อย่างแทบเล็ต ที่นักเรียนไทยจะเริ่มใช้กันแล้ว ด้วยความเป็นคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงอยากเห็นว่ามหาวิทยาลัยทันสมัยที่พูดแสดงได้อย่างไม่ต้องมีใครมาถาม เพราะหมื่นล้านคำพูดไม่สามารถลบล้างความเป็นจริงได้ แล้วมหาวิทยาลัยที่จะสอนให้คนทันสมัยยังดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วจะทำให้ใครเชื่อ เป็นคำถามแบบคนทั่วไป ความจริง ไม่ใช่เพียงระบบเทคโนโลยีเท่านั้น ระบบบริหารจัดการ บริการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างที่สอนกันในศาสตร์บริหารจัดการ การให้คุณภาพกับการบริการ ลูกค้าเป็นสำคัญตามระบบการประกันคุณภาพที่ทำกันมากมาย จะมีค่าความหมายอะไร หากไม่นำไปใช้จริง อะไรบอกถึงคุณภาพระดับดีมาก อะไรบอกว่ามาตรฐานสากล อะไรคือคุณภาพของมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2555 08:01 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2555 13:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ