นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1879
ความเห็น: 0

การทำวิจัยทำให้ได้ทั้งความรู้และความทันสมัย

การเริ่มต้นเตรียมทำโครงการวิจัย ก็ทำให้ได้ทั้งความรู้ ความทันสมัยแล้ว หากทำให้ถูกวิธี

การทำวิจัย คือ การพัฒนาความรู้ พัฒนางาน แก้ปัญหาการทำงาน เพื่อความถูกต้อง และมั่นใจในการใช้งาน การใช้ต่ออย่างคุ้มค่า คุ้มทุน เพราะหากไม่คุ้มค่า ไม่ดีกว่าเิดิม คงไม่มีใครนำไปใช้

กระบวนการวิจัย

  1. ต้องตรวจสอบ ค้นคว้า หาความรู้ ในปัญหา เรื่องที่ต้องการทำวิจัย ทั้ง ทฤษฎี การปฏิบัติ ที่มีที่ใช้กันอยู่แล้ว รวมถึงวิธี กระบวนการทำวิจัย การเก็บข้อมูล ตัวอย่าง ซึ่งบทนี้เรียกว่า การตรวจเอกสาร หรือ การทบทวนวรรณกรรม (Review of Literatures) ที่ต้อง

1.1        ตรวจสอบทฤษฎีให้ถูกต้อง มั่นใจ จากหนังสือ ตำราในเรื่องนั้น ๆ ที่เป็นตำราหลักที่เชื่อถือได้ ที่ต้องระวัง เนื่องจากปัจจุบัน มีบทความ หนังสือ ที่เขียนกันมากมาย โดยเฉพาะการค้นทางเครือข่ายออนไลน์

1.2        ทันสมัย ล่าสุด ซึ่งได้จากบทความทางวิชาการในวารสารที่เชื่อถือได้เช่นกัน คือ วารสารที่มีระบบการตรวจต้นฉบับโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่เชื่อถือได้เช่นกัน

1.3        ตรวจการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งส่วนนี้เป็นจุดอ่อน การทำวิจัยของนักวิจัยไทย ที่วิจัยแล้วนำไปใช้ประโยชน์จริงไม่ได้ จึงเป็นงานวิจัยขึ้นหิ้ง ที่สำคัญ คือผู้วิจัยยังไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่าได้อย่างไร  เหตุเพราะไม่มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ ใช้งานจริง

2. จากการตรวจสอบความรู้ จึงนำมาสู่การวิเคราะห์ ถึงความสำคัญ ความจำเป็น สร้างค่า สร้างประโยชน์ ว่า วิจัยแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไร มีมูลค่าเพิ่ม ลดค่าใช้จ่าย เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเดิม อย่างไร ที่ทางภาษาวิจัยเรียกว่า การตั้งสมมุติฐาน ว่า ทำวิจัยด้วยเหตุผล ความเชื่อ จากข้อมูลทั้งทางวิชาการ และทางการใช้งานจริง เพราะมีหลายเรื่องที่ได้ผลทางวิชาการ แต่ใช้งานจริงไม่ได้ อาจไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ที่ตรวจทฤษฎีต่างชาติมาใช้กับคนไทย คือที่มาของคำว่า ของดีต่างชาติ แต่มาตายในเมืองไทย  อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการวิจัย ส่วนนี้เรียกว่า หลักการและเหตุผล หรือ ที่มาและความสำคัญของการทำวิจัย ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำวิจัย เพราะหากวิเคราะห์ไม่ดี ถึงผลการทดลอง ผลการวิจัยดีอย่างไร ก็ไม่มีประโยชน์

3. ตั้งวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับขั้นตอนที่ 2 เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายในข้อ 2 นั้น ต้องทำอะไรบ้างเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ยกตัวอย่าง การสัญจรระหว่างจังหวัด ก และ ข มีปัญหาจราจรหนาแน่น รถติด การขนส่งสินค้า การคมนาคมช้าใชเวลามาก อีกทั้ง ระหว่างก็มีผู้คนมากรวมใช้ถนน มีทั้งรถจักยาน รถจักรยายนต์ และผู้คนเดินเท้าในบางช่วง จนมีอุบัติบ่อย มีการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีข้อมูลชัดเจน

ดังนั้น เพื่อพัฒนาความคล่องตัวในการขนส่ง การจารจร ลดปัญหาอุบัติเหตุ จึงต้องขยายถนนให้เป็น 4 หรือ 6 เลน ที่มีไหล่ถนนให้รถจักรยาน จักยานยนต์ มีทางข้ามในจุดที่มีชุมชนหนาแน่น

และจากข้อมูลพบว่า มีพื้นที่มากพอที่จะขยายถนนได้ เป็น 4 เลน พร้อมเกาะกลางถนน

ดังนั้น วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างถนนสี่เลน ที่มีไหลถนน มีสะพานคนเดินข้าม เป็นถนนที่มีเกาะกลางถนน

จะเห็นว่า วัตถุประสงค์ คือข้อกำหนดในการทำงาน หรือทำวิจัย เพื่อให้ได้ความจริง ได้ข้อมูลมาวิเคราะห์ผล

4. ขั้นต่อไป คือ การกำหนดวิธีการทำวิจัย ซึ่งได้จากการตรวจเอกสาร วรรณกรรม

ขั้นตอนที่เหลือต่อไป คือ การคำนวนค่าใช้จ่าย เพื่อกำหนดงบประมาณ และแผนการทำวิจัยต่อไป

จะเห็นว่า การทำวิจัย คงไม่ใช่แค่นึกคิดว่าจะทำอะไร แต่ต้องศึกษาความรู้ ทั้งทฤษฎี วิธีการ ทั้งแม่นยำและทันสมัย ทั้งใช้งานได้จริง

การอ่านเนื้อหา วิชาการ โดยเฉพาะบทความวิจัย ไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่ต้องให้ได้ วิธีการทำวิจัย ที่นำไปกำหนดวิธีการวิจัย

  • ต้องให้ได้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
  • การนำเสนอข้อมูลว่าจะนำเสนอในรูปตาราง รูปภาพ กราฟ เพื่อให้เข้าใจง่าย ชัดเจน
  • รวมทั้งการแปลความหมาย

จากแนวทางดังกล่าว แค่การเริ่มต้นเตรียมทำโครงการวิจัย ก็ทำให้ได้ทั้งความรู้ ความทันสมัยแล้ว หากทำให้ถูกวิธี ที่การศึกษาระดับปริญญาโท ต้องใช้เวลา 2 ปี ที่ต้องหาความรู้ เรียนทฤษฎี ประมาณ 1 ปี ที่หลายคนยังไม่ได้ความรู้พร้อมเพื่อทำวิจัยตามที่ว่าเลย ส่วนใหญ่ ไม่มีทิศทาง และไม่ตั้งใจจริง   

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤษภาคม 2555 19:06 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2555 19:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ