นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2004
comment: 0

การบริหารจัดการน้ำ: เหตุผล ที่มา แนวทาง และกระบวนการ

ถึงเวลาร่วมกันจัดระบบการบริหารจัดการน้ำกันแล้ว

การบริหาร คือ การแบ่งสรรปันส่วนให้พอเหมาะพอดี พอเหมาะ

การจัดการ คือ การดำเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมาย

ทำไมต้องบริหารจัดการน้ำ เหตุเพราะน้ำเป็นปัจจัยจำเป็นต่อความเป็นอยู่ ทั้งการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจของมนุษย์

หากไม่มีน้ำ ไม่เพียงแต่ด้านเกษตรที่ดำเนินกิจกรรมไม่ได้ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตัองน้ำเป็นหลักและไม่เป็นหลักที่ต้องมีคนทำงาน ต้องมีห้องน้ำ สำนักงาน ล้างมือ อุปกรณ์ ชีวิตของคนทำงาน

การท่องเที่ยว ที่ประกอบทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ ต้องใช้น้ำในทุกกิจกรรม รวมถึงโรงพยาบาล

คือที่ใดมีคนอยู่ ที่นั่น ต้องมีการใช้น้ำมากน้อยต่างกันไป แต่ที่แน่ ๆ ต้องมีน้ำ

เมื่อมาดูเรื่องน้ำ จะเห็นว่า มีน้ำท่วม น้ำหลาก น้ำขัง น้ำแล้ง คือ มีทั้งน้ำมากจนต้องหนี และขาดน้ำจนแห้งแล้ง แสดง ว่าไม่ได้ขาดแคลนน้ำ แต่ขาดการจัดการให้เกิดความพอดี

แนวทางการบริหารจัดการที่ดี ต้องใช้ข้อมูล

  1. เริ่มจากการคำนวณความต้องการการใช้น้ำต่อปี ในแต่ละภาคส่วน ชุมชน อุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ในแต่ละชุมชนว่าต้องการใช้ปีละเท่าไร
  2. ข้อมูลปริมาณน้ำ ว่ามาจากไหน เท่าไร
  3. ข้อมูลแหล่งเก็บน้ำ ที่รองรับน้ำ ทั้งเขื่อน คูคลอง หนองบึงที่มีว่า รองงรับได้เท่าไร เพียงพอ หรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่ารองรับได้ไม่เพียงจึงเกิดน้ำท่วม น้ำหลาก ขึ้นตลอด

จากข้อมูลดังกล่าว นำไปสู่การบริหารจัดการ

1)   จัดเก็บอย่างไรให้เก็บได้มากขึ้น เช่น การขุดลอกแหล่งที่น้ำให้มีที่เก็บกักรับน้ำได้มากขึ้น

2)   จัดทำที่เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้นในระดับชุมชน รวมทั้งส่วนตัวที่ควรมีแหล่งน้ำของตนเอง ในชุมชนก็หาที่ จัดสรรพื้นที่โดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้เสียประโยชน์ที่ดินถูกใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ

3)   ที่ใด ชุมชนใดมีความเหมาะสมในการทำเป็นที่กักเก็บน้ำ สามารถส่งขายให้ชุมชน โรงงาน พื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะกับการทำธุระกรรมมากกว่า คือได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน

การบริหารจัดการน้ำตามแนวนี้

  • สามารถช่วยป้องกันปัญหาท่วมน้ำ น้ำหลาก ยกเว้นในกรณีที่มีน้ำมากเกินไป แต่ก็ยังสามารถช่วยบรรเทาได้เพราะน้ำมีที่อยู่ มีที่ไป
  • การมีแหล่งน้ำกระจายทั่วไป เพียงพอต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ทั้งการเกษตรและนอกภาคการเกษตร เกิดความสงบสุขของชุมชน
  • การมีแหล่งน้ำยังช่วยลดภาวะโลกร้อนทั้งทางตรง ด้วยการใช้อาบ การทำให้พื้นที่เกิดความชุ่มชื้น การดูแลต้นไม้ไม่ให้เหี่ยวเฉา  
  • นอกจากนี้ แหล่งน้ำยังใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างดี

การบริหารจัดการน้ำ คือทางออกที่ดี ไม่ต้องกังกลว่า น้ำจะท่วมหรือไม่ การเกิดสภาวะแห้งแล้งมีปัญหาต่อความเป็นอยู่ ต่อการประกอบอาชีพ

การบริหารจัดการน้ำ จึงเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต การประกอบอาชีพ ลดความเสี่ยงภัยน้ำท่วม น้ำแล้ง

  • เริ่มจากแต่ละคนด้วยการจัดพื้นที่จัดเก็บน้ำ ร่วมกับเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกพืช
  • เริ่มจากชุมชุนในการจัดสรรพื้นที่กักเก็บน้ำด้วยการจัดประโยชน์ชดเชย รวมกันขุดลอกแหล่งน้ำที่มี
  • ขยายจากชุมชนเป็นภูมิภาค และประเทศ

น่าจะถึงเวลาร่วมกันจัดระบบการบริหารจัดการน้ำกันแล้ว หากต้องการความมั่นคงทั้งการเป็นอยู่ ประกอบอาชีพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง

โดยต้องจัดให้สมดุล พอดี ปรโยชน์เขา ประโยชน์เรา ประโยชน์รวม ประโยชน์ร่วม

โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไม่มีแหล่งกักเก็บต้นน้ำ ไม่มีผืนป่า ไม่มีภูเขาหิมะ จึงน่ามีความสำคัญ จำเป็นกว่ารถไฟฟ้าที่มีแผนการจัดสร้างแล้ว  

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2555 19:06 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2555 17:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.175.107.77
Message:  
Load Editor
   
Cancel or