นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1337
ความเห็น: 0

การเพิ่มมูลค่าตำแหน่งทางวิชาการ 2: การสร้างค่า สร้างเกียรติ สร้างมหาวิทยาลัย

การมีตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีงานเพิ่มตามตำแหน่งในการสร้างงานวิจัย การเพิ่มเครือข่ายคือการเพิ่มกำลังคนในการทำวิจัย

จากความหมายและระบบของตำแหน่ง http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/23559 เมื่อเข้าใจ จะนำไปสู่ระบบการสร้างค่าเพิ่ม จากคน ๆ เดียว ต้องมีเครือข่าย เพิ่มคน เพิ่มงาน เพิ่มมือการทำงาน เพราะหากแสดงเดี่ยว ไม่สามารถเพิ่มค่าได้มาก

ดังนั้น ศ. ในระบบญี่ปุน นอกจากการทำวิจัย สร้างค่า สร้างประโยชน์แล้ว ยังมีหน้าที่พัฒนาคนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา และ อาจารย์ ทั้งนี้จะเล็กใหญ่ เท่าไรก็ขึ้นกับความสามารถของ ศ. ที่สามารถขายความคิดการทำวิจัย หาทุนวิจัยมาได้มาก ก็ต้องมีคนมาทำวิจัย ช่วยบริหารงานวิจัยจำนวนมาก จะเห็น ศ.ในประเทศญี่ปุ่น บางท่านมีอำนาจทางการเงินมากในการพิจารณาให้ทุนทำวิจัย และหาคนเรียน ซึ่งความเป็นความรับผิดชอบตามที่ไปขอทุนมาทำวิจัย ต้องทำให้งานวิจัยสำเร็จ จึงต้องหาผู้ช่วยในระดับ ต่าง ๆ

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งระบบอเมริกา และ ญี่ปุ่น คือต้องทำงานตามชื่อตำแหน่ง ต้องทำวิจัย ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ ในอเมริกาจะกำหนดให้มีการรับนักศึกษา ป.โท-เอก ในญี่ปุ่นต้องพัฒนาทั้งนักศึกษาและอาจารย์

จะเห็นว่า การมีตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีงานเพิ่มตามตำแหน่งในการสร้างงานวิจัย การเพิ่มเครือข่ายคือการเพิ่มกำลังคนในการทำวิจัย ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ เพราะเป็นการปรับตำแหน่งตามความสามารถ แต่หากมีกำลังคนเท่าเดิม จะไม่สามารถสร้างงานได้เพิ่มขึ้น เปรียบเหมือน ทำอาหารอร่อยแต่หากอยู่คนเดียวก็มีกำลังเท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้เพราะกำลังคนจำกัด จึงต้องสร้างเครือข่าย ขยายสาขา เพิ่มเฟรนไชส์ คือเอาสูตร การปรุงไปขยายเพื่อรองรับลูกค้า เพิ่มรายได้

การเป็น ศ. หมายถึงได้รับการยอมรับในความสามารถ แหล่งทุนจึงยินยอมให้ทุนมาทำวิจัย ให้ทุนหาคนช่วยทำวิจัย ทั้งคนรุ่นใหม่

  • ตั้งแต่นักศึกษา ซึ่งยังต้องการผู้ดูแล ช่วยสอนจึงต้องมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  • ต้องมีรองศาสตราจารย์มาช่วยบริหารระบบวิชาการ สร้างความรู้ โดยการกำกับของ ศาสตราจารย์ และ
  • เมื่อ รศ. มีความเข้มแข็งก็ไปขยายกลุ่มเป็นหน่วยวิจัยใหม่ เพื่อเพิ่มขยายความเชี่ยวชาญ หรือทำหน้าที่แทน ศ. ทีเกษียณอายุไป

คือระบบการใช้ความสามารถ ในการสร้างค่า เพิ่มมูลค่า ทางวิชาการ และค่างาน

  • การที่มี ศ. รศ. ช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่ยังทำให้อาจารย์ใหม่พัฒนาได้เร็วขึ้น คือมีพี่เลี้ยง มีระบบช่วยดูแล ให้เรียนรู้ ซึ่งเป็นทั้ง
  • ค่าของเงินตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
  • ค่าของเกียรติของผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ไม่ใชเอาเงินไปใช้ทำวิจัย ให้รางวัลจากเงินของมหาวิทยาลัย แต่ต้องเพิ่มค่า หาเงินให้แก่มหาวิทยาลัย เพราะเป็นถึงระดับ ศาสตราจารย์ยังต้องให้มหาวิทยาลัยเลี้ยงดู ไม่น่าจะเป็นคุณค่า เพราะยังเป็นภาระ หาใช่ความเก่งจริงที่มีค่า เพราะมีเพียงค่าใช้จ่าย แล้วเอาอะไรมาบอกว่าสร้างความเจริญ    

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2555 13:22 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2555 13:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.240.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ