นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2186
ความเห็น: 1

เพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ค่าที่แท้จริงของการทำวิจัย ใช้งบประมาณ ภาษีของประชาชนสู่ประชาชน หาใช่แค่สร้างคนมหาวิทยาลัย

การทำงานของหน่วยงานและองค์กรให้เกิดค่า มูลค่าเพิ่ม นั้นต้องไม่ใช่เพียงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ แต่ต้องพัฒนางานให้เกิดค่าเพิ่มประโยชน์เพิ่ม

 การทำงานให้เกิดค่าเพิ่ม ต้องมีเป้าหมาย มีทิศทาง มีระบบ ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ คือการทำงานแบบมีแผนกลยุทธ์ ที่มีการประเมินตนเอง ประเมินปัจจุบัน ประเมินอนาคต เพื่อให้รู้ว่า ต้องทำอะไรให้สอดคล้องกับสภาพในอนาคต จากสถานภาพปัจจุบันตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย นอกจากการจัดการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างคนด้วยการผลิตบัณฑิต ต้องสร้าง ปรับปรุง ดัดแปลงความรู้สู่การใช้งานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกระบวนการที่สำคัญ คือการวิจัย

การทำให้งานวิจัยเกิดการเพิ่มค่าคน สร้างค่างาน จึงต้องมีเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ คือ ไม่ใช่บอกแค่ให้ทำวิจัย แต่ต้องกำหนดให้ทำวิจัยอะไร ให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ที่เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดค่าแก่ประชาชน แก่ประเทศชาติ

อย่างการวิจัยปาล์มน้ำมันของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต ด้วยการจัดการสวน ทั้งปุ๋ย ทั้งการดูแลรักษา จนสามารถเพิ่มผลผลิตจาก 1 เป็น ประมาณ 3 ตันต่อไร่ และการสร้างพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับประเทศไทย

จากแผนกลยุทธ์ที่กำหนดเป้าหมาย นำไปสู่การตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อน ให้นักวิจัยทั้งอาจารย์ นักวิชาการ ไปสร้างโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ที่มีทั้งทุนทำวิจัยและทุนจ้างนักวิจัยในนาม ทุนบัณฑิตศึกษา เพื่อให้

  • ผู้สนใจและมีความรู้ ความสามารถศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกกษา เป็นผู้ทำวิจัยในทิศทางของการวิจัยด้วยการดูแลกำกับของอาจารย์/นักวิชาการเจ้าของโครงการวิจัย โดยนักศึกษาจะทำวิจัยเป็นส่วน ๆ ตามช่วงจังหวะงานวิจัยเพื่อให้สำเร็จการศึกษา
  • อาจารย์/นักวิชาการต้องดูแลกำกับเนื้อหาวิชาการ เพื่อสานสู่เป้าหมายขององค์ความรู้และผลผลิต ให้สามารถนำไปสร้างค่าการใช้งาน ด้วยการประมวลความรู้เป็นระยะด้วยการวิทยานิพนธ์ ผลงานตีพิมพ์ ผลงานวิชาการ

จากกระบวนการดังกล่าว ทำให้ได้ทั้ง

  1. ผลงานวิชาการตีพิมพ์และวิทยานิพนธ์  
  2. การสร้างคน สร้างบัณฑิต
  3. การพัฒนาอาจารย์และนักวิชาการด้วยการนำผลงานวิชาการไปกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  4. องค์ความรู้ ผลผลิตสำหรับสร้างค่าสร้างประโยชน์ตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

นี่คือ กระบวนการเพิ่มค่าคน สร้างค่างาน สานเป้าหมาย ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษา ด้วยขั้นตอน

1)   สร้างแผนกลยุทธ์กำหนดเป้าหมายการวิจัย

2)   นำแผนไปสร้างโครงการวิจัย

3)   ทำวิจัยด้วยกระบวนการบัณฑิตศึกษา ที่ได้ทั้งคนทำวิจัย คนทำวิจัยได้ค่าตอบแทน ได้ผลงานวิจัย ได้สร้างคนนักวิจัยรุ่นใหม่

4)   สร้างความก้าวหน้าและสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญของอาจารย์/นักวิชาการ

คือได้ทั้ง

  • การสร้างคน (บัณฑิต อาจารย์ นักวิชาการ)
  • ทั้งงาน ทั้งผลงาน ทั้งค่าของงาน 

การนำไปสู่การใช้ประโยชน์แก่ประเทศ คือค่าที่แท้จริงของการทำวิจัย ใช้งบประมาณ ภาษีของประชาชนสู่ประชาชน อันเป็นคุณค่า การสร้างค่าวิชาการของมหาวิทยาลัย หาใช่แค่สร้างคนมหาวิทยาลัย

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 April 2012 12:42 Modified: 29 April 2012 12:45 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
สุวิทย์ แก้วหวาน [IP: 110.49.240.58]
14 May 2012 20:21
#77218

ขอคำแนะนำด้วยครับอาจารย์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ