นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4305
ความเห็น: 0

การเตรียมคำกล่าวพิธีเปิด/ปิด

การที่ผู้เกี่ยวข้องไม่จัดทำร่างคำกล่าวฯ นอกจากเป็นการทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการไม่ได้ฝึกฝนการทำงาน ขาดบทเรียน จนทำให้ทำงานไม่ได้ ไม่เป็น ไม่มั่นใจ รวมถึงขาดต้นแบบในการทำงาน

ในพิธีเปิด/ปิดงาน ทั้งการสัมมนา อบรม งานพิธีต่าง ๆ มีการกล่าวเปิด/ปิดงานของประธานพิธี

  • ประธานบางท่าน ก็อ่านตามร่างของฝ่ายจัดงานที่ทำให้ผู้ร่วมงานคิดไปว่าเป็นประธานไปตามบท
  • บางท่านกล่าวด้วยตัวเองโดยไม่กล่าวตามร่างที่จัดไว้ ทำให้ผู้จัด ผู้ดำเนินการไม่ร่างคำกล่าวเปิด/ปิดให้ จึงอาจมีคำถามว่า จำเป็นต้องร่างคำกล่าวหรือไม่ เพราะร่างไปก็ไม่เห็นนำไปใช้งาน

การจะตอบคำถาม ต้องถามว่า คำกล่าวนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เพื่ออะไร

คำกล่าวเปิด/ปิด เป็นข้อมูลเนื้อหา สาระ ความสำคัญ ของงาน ข้อมูลการจัด ประโยชน์ ผู้เข้าร่วม ผู้สนับสนุน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกียวกับงาน  

เมื่อมีเนื้อหาสาระดังกล่าว คงเห็นว่า คำกล่าวเปิด/ปิด จึงมีความสำคัญในตัวเองที่ต้องมี ที่ต้องเตรียม และควรส่งให้ประธานได้รับทราบล่วงหน้า และควรรวมถึงคำกล่าวรายงาน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ประธาน

การไม่เตรียมคำกล่าวเปิด/ปิด อาจทำให้คำกล่าวของประธาน ไม่ตรง ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระ ข้อมูลของงาน

ถึงแม้มีการรายงาน หรือบางงานไม่มีการรายงานซึ่งควรมี โดยเฉพาะหากไม่มีการกล่าวรายงาน ยิ่งต้องมีคำกล่าวของประธาน เพื่อให้มีประธานทราบข้อมูล เนื้อหาสาระของงาน

จึงเห็นว่า ไม่ว่าประธานจะกล่าวเปิด/ปิดโดยใช้ร่างคำกล่าวหรือไม่ ร่างดังกล่าว มีความจำเป็นสำหรับเป็นข้อมูลให้ประธานกล่าวให้สอดคล้องของงาน

การที่ผู้เกี่ยวข้องไม่จัดทำร่างคำกล่าวฯ นอกจากเป็นการทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการไม่ได้ฝึกฝนการทำงาน ขาดบทเรียน จนทำให้ทำงานไม่ได้ ไม่เป็น ไม่มั่นใจ รวมถึงขาดต้นแบบในการทำงาน

แต่หากไม่ได้เตรียมคำกล่าวฯไว้ ต้องมีการรายงานข้อมูล สาระให้ประธานทราบเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทำหน้าที่ของประธานจะได้ดูดี มีเกียรติ เป็นข้อมูลให้แก่ผู้มาร่วมงาน

ทางที่ดี ควรมีร่างคำกล่าวเปิด/ปิดและควรส่งให้ประธานล่วงหน้า ทั้งคำกล่าวและคำรายงาน

หากไม่ได้เตรียม หรือไม่ทัน อย่างน้อยส่งโครงการให้ก็ยั้งดี เพื่อผู้ทำหน้าที่ประธานจะได้มีข้อมูลในการกล่าวเปิด/ปิด  

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 เมษายน 2555 19:27 แก้ไข: 27 เมษายน 2555 19:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 เมตตา, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.212.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ