นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1845
ความเห็น: 0

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

อย่ารอให้เด็ก คนรุ่นใหม่ทำ ต้องทำจากจริง ๆ ของผู้ใหญ่ ทุกระดับ ทุกสังคม ชุมชน ไม่ใช่สอนด้วยปาก แต่ต้องทำจริงให้ดูจริง ๆ

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

3 คำนี้ เชื่อว่าเราท่านได้ยิดกันบ่อย ได้ยินกันตลอดเวลา และยากให้มี

แต่รู้หรือไม่ว่า คือ อะไร ต่างกันอย่างไร มีแล้วดีกับใคร อย่างไร

เชื่อว่า หลายท่านไม่รู้ และพูดว่าตามกันไป และไม่รู้ก็ไม่นำไปปฏิบัติ เมื่อไม่นำไปปฏิบัติก็ไม่มี ไม่ปรากฎ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงระบบ การเรียนรู้ว่าแค่ท่อง ๆ กันไป พูดกันไป แต่คืออะไรก๋ไม่รู้จริง

ธรรม หมายถึง การปฏิบัติ ในทางพุทธศาสนา ศีลคือข้อห้าม หรือสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัติในการอยู่รวมกัน และธรรมคือข้อพึงปฏิบัติ พึงกระทำ

คุณ คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้งประโยชน์ตน ประโยชน์คนอื่น และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อคน สิ่งมีชีวิตตนั่นเอง

ดังนั้น คุณธรรม จึงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ทุกสิ่ง หรือปฏิบัติแล้วไม่ทำให้เดือดร้อน

จริยธรรม เป็นสิ่งที่เป็นแบบแผน ปฏิบัติกันของสังคม และอาจต่างกันในต่างสังคมกัน เช่น ฝรั่ง คนตะวันตกสวมรองเท้าเข้าบ้าน ถือเป็นการกระทำปกติ ในขณะที่คนไทยเขาบ้านต้องถอดรองเท้า เป็นต้น

รรยาบรรณ เป็น สิ่งที่พึงปฏิบัติของวิชาการ วิชาชีพ หรือกลุ่มทำงาน เช่น จรรยาบรรณครู หมอ นักหนังสือพิมพ์ นักวิจัย นักวิชาการ เมื่อไม่ทำก็มีความผิด บางอาชีพ ถูกถอดถอนไม่ให้ปฏิบัติในวิชาชีพนั้น เช่น จรรยาบรรณทางการแพทย์ที่ทำผิดจะถูกถอดถอนใบประกอบวิชาชีพและไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแพทย์ได้

สิ่งเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักไม่มีกฎหมายรองรับ ว่าไม่ทำแล้วผิดที่ชัดเจน และเป็นการยากที่จะบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ต้องร่วมกันทำอย่างมีจิตสำนึก อย่างเข้าใจ ที่ต้องทำจริง ปฏิบัติจริง และต้องสอน บอก อธิบายให้เห็นถึงผลของการกระทำ ให้เข้าใจความหมายจริง ๆ  

และสิ่งเหล่านี้ ไม่ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากสอนแบบจำ ไม่ทำจริง ไม่ปฏิบัติจริง และบางคนที่เป็นผู้สอนแล้วก็ไม่ทำ คนเรียนจึงจำไปสอบได้แล้วไม่นำไปทำเช่นกัน ทำให้ความหมายเปลี่ยนจาก คุณธรรม เป็น คุณ(นะ)ทำ (ฉันไม่ต้องทำ) ลามไปถึง จริยธรรม ด้วย ที่เห็นอะไรแปลก ๆ แผง ๆ ยิ่งมีการสื่อสารเห็นวัฒนธรรมข้ามชาติ ต่างวัฒนธรรม จนไม่รู้จักวัฒนธรรมของตน

สิ่งเหล่านี้

  • อย่ารอให้เด็ก คนรุ่นใหม่ทำ
  • ต้องทำจากจริง ๆ ของผู้ใหญ่ ทุกระดับ ทุกสังคม ชุมชน ไม่ใช่สอนด้วยปาก แต่ต้องทำจริงให้ดูจริง ๆ
  • อย่าแยกความรู้จากการกระทำ และการกระทำคือการสอนที่ดีกว่าการสอน   

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 เมษายน 2555 19:02 แก้ไข: 23 เมษายน 2555 19:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ